Par elektrības un gāzes rēķinu apmaksu nav jāraizējas arī tad, kad laiki kļūst grūtāki. Apdrošināšana Maksājumu drošībai - tā ir finansiālā palīdzība Elektrum klientam un viņa ģimenes locekļiem veikt elektrības un gāzes rēķinu apmaksu, ja rodas nopietnas veselības problēmas, iestājas smags nelaimes gadījums vai tiek zaudēts darbs.

Kādos gadījumos var noderēt apdrošināšana Maksājumu drošībai?

Kādos gadījumos var noderēt apdrošināšana Maksājumu drošībai?

 • Bezdarbs – darba uzteikums štatu samazināšanas vai amata vietas likvidēšanas reorganizācijas dēļ (apdrošināšana stājas spēkā 60 dienas pēc polises sākuma datuma).
 • Ilgstoša darba nespēja – darba nespēja ilgāka par 30 dienām, ja noticis nelaimes gadījums, neparedzētas saslimšanas gadījums (apdrošināšana stājas spēkā 30 dienas pēc polises sākuma datuma).
 • Bezdarbs – darba uzteikums dēļ štatu samazināšanas vai amata vietas likvidēšana dēļ reorganizācijas (apdrošināšana stājas spēkā 60 dienas pēc polises sākuma datuma).
 • Ilgstoša darba nespēja – darba nespēja ilgāka par 30 dienām, ja noticis nelaimes gadījums, neparedzēta saslimšanas gadījums (apdrošināšana stājas spēkā 30 dienas pēc polises sākuma datuma).
<p><span style="font-size: 32px;"><strong>Maksājumu dro&scaron;ībai</strong></span></p>

Maksājumu drošībai

Izvēlēties

€1.80 / mēn.

€1.80 / mēn.

Izvēlēties

Apdrošināšana Maksājumu drošībai - tā ir finansiālā palīdzība Elektrum klientam un viņa ģimenes locekļiem veikt elektrības un gāzes rēķinu apmaksu bezdarba, darbnespējas gadījumā vai nelaimes gadījumā.

 • atbalsts krīzes situācijās
 • iespēja izvēlēties atbalsta saņemšanas periodu
 • iespēja izvēlēties atbalsta summu

Nodrošinām palīdzību šādos gadījumos:

   • rodas nopietnas veselības problēmas;
    • iestājas smags nelaimes gadījums;
     • tiek zaudēts darbs.

Iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem.

Maksimālais atlīdzības periods:
Maksimālā atlīdzības summa:

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Maksājumu drošībai apdrošināšanu

Kam noderēs apdrošināšana Maksājumu drošībai?

Apdrošinātais ir vismaz 18 gadus veca un ne vecāka par 65 gadiem un nav pašnodarbināta persona (apdrošinātais nevar būt persona ar fizisku vai garīgu invaliditāti, kurai nepieciešama aprūpe vai uzraudzība).

Cik liels būs atbalsta apmērs?

50 EUR/mēnesī vai 100 EUR/mēnesī atkarībā no klienta izvēlētā seguma.

Cik ilgs būs atbalsta izmaksas periods?

Maksimālais atbalsta izmaksas periods ir 6 vai 12 mēneši atkarībā no klienta izvēlētā seguma:

Maksājumu apdrošināšana - Elektrum

Kas ir nogaidīšanas periods?

Periods no polises noslēgšanas, kad stājas spēkā apdrošināšanas segums:

 • Ilgstošas darba nespējai – apdrošināšana stājas spēkā 30 dienas pēc polises sākuma datuma;
 • Bezdarbam - apdrošināšana stājas spēkā 60 dienas pēc polises sākuma datuma.

Maksājumu drošībai apdrošināšanas pašriska periods ir 30 dienas.

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums

Apdrošināšanas atlīdzības gadījumus aicinām pieteikt:

 • elektroniski ERGO mājaslapā www.ergo.lv sadaļā “Pieteikt atlīdzību”;
 • zvanot ERGO Klientu atbalsta dienestam pa tālruni 1887 (+371 67081887 zvanot no ārzemēm).


Iepazīties ar apdrošināšanas Maksājumu drošībai noteikumiem.

Apdrošināšanas atlīdzības gadījumus aicinām pieteikt:

 • elektroniski ERGO mājaslapā www.ergo.lv sadaļā “Pieteikt atlīdzību”;
 • zvanot ERGO Klientu atbalsta dienestam pa tālruni 1887 (+371 67081887 zvanot no ārzemēm).


Iepazīties ar apdrošināšanas Maksājumu drošībai noteikumiem.

Apdrošināšanas līguma noslēgšanu nodrošina AS “Latvenergo”, reģ.Nr. 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, e-pasts: info@latvenergo.lv, tel. nr. 8400 kā apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieks, kurš ir reģistrēts ERGO Insurance SE starpnieku reģistrā. Ar kārtību, kādā apdrošināšanas izplatītājs izskata sūdzības un sniedz informāciju, aicinām iepazīties ŠEIT.