Apmācības energoefektivitātē

Lai sasniegtu augstus energoefektivitātes rādītājus, nepietiek tikai ar tehnoloģiju nomaiņu. Tikpat būtiski ir nepārtraukti celt savu zināšanu līmeni, izglītojoties par ikdienas energotaupības pasākumiem un veicinot izpratni par energoefektivitāti ilgtermiņā un tās globālo ietekmi.

Lai palīdzētu Jums izglītoties energoefektivitātē, veicinātu izpratni par energoefektīvu rīcību un sniegtu motivāciju pilnveidot energoresursu lietošanas paradumus, Elektrum Energoefektivitātes centrs piedāvā praktisku un interaktīvu bezmaksas mācību kursu energoefektivitātē.

123_59911.jpg

Interaktīvajās mācībās par energoefektivitāti ir ietvertas piecas nozīmīgas tēmas energopatēriņa optimizēšanā – apkure, ventilācija, apgaisme, ūdens un transports.

Iesākumā jāapgūst katras tematikas teorija, savukārt pēc tam teorētiskās zināšanas jāpārbauda jau interaktīvā uzdevumā.

Mācību kursa noslēgumā, izmantojot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas energoefektivitātē, lai izmēģinātu iemaņas virtuāla uzņēmuma energopārvaldībā.

Vairāk sadaļu