Pieteikties ekskursijai

Elektrum Energoefektivitātes centrs piedāvā ekskursijas centra speciālista vadībā gan organizētām grupām, gan arī ģimenēm.

Apskatei ir pieejamas daudzveidīgas ierīces, kas ikdienā palīdz rūpēties par energoresursu saprātīgu izmantošanu. Dažādu spuldžu stends ir tikai viens no Elektrum Energoefektivitātes centra ekspozīcijas elementiem, jo centrā arī ir iekārtota improvizēta mājsaimniecības vide, tajā skaitā virtuve, kur tiek veikti eksperimenti reālā laikā un vidē. Mazākie apmeklētāji ekskursijas laikā iepazīs energoefektivitāti, piedaloties radošajās darbnīcās un īstenojot virkni aizraujošu eksperimentu.

Aicinām Jūs doties ekskursijā arī uz citiem Latvenergo koncerna objektiem, uzzinot par tiem vairāk šeit!

Lejuplādēt Piekrišanu bērna personas datu apstrādei.

Ekskursijai ir jāpiesakās vismaz 3 darba dienas iepriekš!

Ekskursijas pieteikuma anketā iekļauto personas datu apstrādes mērķi:

Ekskursijas pieteikuma anketā iekļauto personas datu apstrādes mērķi:

  1. ekskursiju organizēšanai, tajā skaitā, lai sazinātos par ekskursiju norisi un organizētu vecumam atbilstošu ekskursiju programmu;
  2. atskaišu par veiktajām aktivitātēm sagatavošanai ar mērķi pierādīt energoefektivitātes pienākumu izpildi, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvā 2012/27/ES par energoefektivitāti.

Anketā iekļautie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem un AS “Latvenergo” izstrādātajiem Personas datu apstrādes principiem.

Ievērojiet, ka veidlapas iesniegšana nav iespējama, kamēr neesat lejupielādējis Piekrišanu bērna personas datu apstrādei veidlapu.

Lai pieteiktos ekskursijai izvēlētajā dienā, nepieciešami vismaz 10 apmeklētāji

Vairāk sadaļu