Speciālisti

Vairāku gadu laikā uzkrātā kompetence Elektrum Energoefektivitātes centra speciālistus ir padarījusi par nozares ekspertiem, kuru padomus ikdienā izmanto gan uzņēmumu pārstāvji, gan arī mājsaimniecības. 

Biruta Ģine

  • ieguvusi inženiera - elektriķa izglītību Rīgas Politehniskajā institūtā;
  • piedalījusies centra izveidē un kopš 2010. gada strādā par Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti;
  • ikdienas darbā konsultē interesentus gan centra telpās, gan arī attālināti, kā arī saistoši dalās ar savu pieredzi un zināšanām energoefektivitātes jomā masu medijos. 

Andris Spīdāns

  • ieguvis maģistra grādu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Lauksaimniecības enerģētikas institūtā;
  • studiju laikā uzsācis darbu Elektrum Energoefektivitātes centrā;
  • regulāri meklē un apkopo aktuālāko informāciju par energoefektivitāti, kā arī pēta un pārliecinās par elektroierīču darbību, funkcijām un to efektivitāti.

Rūta Liepniece

  • studē doktorantūrā Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē;
  • maģistra studiju laikā uzsākusi darbu Elektrum Energoefektivitātes centrā;
  • ikdienā entuziastiski līdzdarbojas centra nākotnes attīstības plānošanā, kā arī izstrādā informatīvus materiālus un publikācijas.
Vairāk sadaļu