Iekārtu komplekts
  1. Ražotājs un modelis
  2. Telpu apsildes funkcija
  3. Ūdens uzsildīšanas funkcija
  4. Telpu apsildes energoefektivitātes klase
  5. Norāde, vai komplektā ir iekļauts saules kolektors
  6. Norāde, vai komplektā ir iekļauta karstā ūdens tvertne
  7. Norāde, vai komplektā ir iekļauts temperatūras regulators
  8. Norāde, vai komplektā ir iekļauts papildu sildītājs
  9. Ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver ūdens sildītāja deklarēto slodzes profilu
  10. Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase

Energomarķējumu piešķir iekārtu komplektiem, piemēram, siltumsūkņa sistēmai, kurā ir iekļauts temperatūras regulators.