Kombinētais katls
  1. Iekārtas ražotājs un modelis
  2. Telpu apsildes funkcija
  3. Ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver ūdens sildītāja deklarēto slodzes profilu
  4. Telpu apsildes energoefektivitātes klase
  5. Ūdens uzsildīšanas energoefektivitātes klase
  6. Trokšņu līmenis telpā, decibelos
  7. Nominālā siltuma jauda, kilovatos

Energomarķējumu piešķir kombinētajiem katliem, kas paredzēti telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai.

Ūdens sildītāja deklarētais slodzes profils norāda slodzes profilu, pie kura ražotājs noteicis iekārtas energoefektivitātes klasi (no 3XS līdz XXL). Tajā iekļauj ikdienas ūdens ņemšanas biežumu un daudzumu, ūdens temperatūru un citus parametrus.

3XS un XXS ūdens sildītāji ir piemēroti maziem birojiem vai roku mazgāšanai. XS un S sildītāji ir piemēroti lielākiem birojiem vai trauku un roku mazgāšanai. M–XXL sildītāji ir piemēroti mājsaimniecības vajadzībām. Jo lielāks ir slodzes profils, jo piemērotāks ir sildītājs mājsaimniecībām ar lielāku iemītnieku skaitu.