Spuldze
  1. Spuldzes ražotājs un modelis
  2. Energoefektivitātes klase
  3. Prognozētais elektroenerģijas patēriņš, kWh/1000h

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo energomarķējumu:

 Elektrības patēriņu gadā nosaka, pieņemot, ka spuldze tiek darbināta 1000h.