Telpu apsildes katls
  1. Iekārtas ražotājs un modelis
  2. Telpu apsildes funkcija
  3. Energoefektivitātes klase
  4. Trokšņu līmenis telpā, decibelos
  5. Nominālā siltuma jauda, kilovatos

Energomarķējumu piešķir telpu apsildes katliem, kuros izmanto fosilo kurināmo vai biomasas kurināmo vai elektriskos sildelementus, piemēram, gāzes katliem.