Ūdens sildītājs
  1. Iekārtas ražotājs un modelis
  2. Ūdens uzsildīšanas funkcija, kas ietver ūdens sildītāja deklarēto slodzes profilu
  3. Energoefektivitātes klase
  4. Trokšņu līmenis, decibelos
  5. Prognozētais elektroenerģijas patēriņš, kWh/gadā
  6. Prognozētais kurināmā patēriņš, GJ/gadā

Energomarķējumu piešķir ūdens sildītājiem, kas izmanto fosilo vai biomasas kurināmo vai elektrisko sildelementu, piemēram, elektriskajam tilpuma ūdens sildītājam jeb boileram.

Ūdens sildītāja deklarētais slodzes profils norāda slodzes profilu, pie kura ražotājs noteicis iekārtas energoefektivitātes klasi (no 3XS līdz XXL). Tajā iekļauj ikdienas ūdens ņemšanas biežumu un daudzumu, ūdens temperatūru un citus parametrus.

3XS un XXS ūdens sildītāji ir piemēroti maziem birojiem vai roku mazgāšanai. XS un S sildītāji ir piemēroti lielākiem birojiem vai trauku un roku mazgāšanai. M–XXL sildītāji ir piemēroti mājsaimniecības vajadzībām. Jo lielāks ir slodzes profils, jo piemērotāks ir sildītājs mājsaimniecībām ar lielāku iemītnieku skaitu.