Ierīkot elektrotīkla pieslēgumu

Ja Jūsu īpašumā, piemēram, būvējot māju, nepieciešams jauns elektrotīkla pieslēgums (tas nozīmē, ka īpašumā elektrība nekad iepriekš nav bijusi un ir nepieciešams izbūvēt elektrotīklus, pievilkt vadus u.tml.), vispirms aizpildiet elektronisku pieteikumu. Tajā norādiet Jūsu kontaktinformāciju, datus par īpašumu un vēlamo pieslēgumu.

Ja elektrotīkls Jūsu īpašumā jau ir ierīkots, taču līgums ir noslēgts uz cita lietotāja, piemēram, iepriekšējā īpašnieka vārda, tad Jums jānoslēdz elektrības tirdzniecības līgums. Noslēgt elektrības tirdzniecības līgumu par kādu no Elektrum produktiem Jūs varat šeit. 

Saņemot Jūsu pieteikumu, to nosūtīsim AS  „Sadales tīkls”, kas 5 darba dienu (sarežģītos gadījumos 20 kalendāro dienu laikā) laikā aprēķinās pieslēguma ierīkošanas iespējamās izmaksas un nosūtīs Jums tehniskos noteikumus. Pēc tam varat pieņemt lēmumu – vai turpināt elektrotīkla ierīkošanas procesu. Tālāk ar Jums noslēgs Pieslēguma līgumu un izrakstīs rēķinu, pēc kura apmaksas Jūsu īpašumā veiks elektrotīkla pieslēguma izbūvi.

Ērti sekot līdzi sava pieslēguma izbūves progresam varēsiet portālā elektrum.lv!

Kad pieslēgums būs ierīkots, varēsiet noslēgt līgumu par elektroenerģijas tirdzniecību ar izvēlēto elektroenerģijas tirgotāju. Izvēloties Elektrum, varēsiet noslēgt līgumu par sev piemērotāko elektroenerģijas produktu un izmantot tikai mūsu klientiem paredzētās priekšrocības!

Ja vēlaties mainīt Jūsu jau esošā pieslēguma tehniskos parametrus (piemēram, palielināt vai samazināt slodzi vai pāriet no vienas fāzes uz 3 fāzu sistēmu), Jums jāaizpilda pieteikums, autorizējoties portālā.