Jautājumi un atbildes

Par Elektrum produktiem

Kādēļ tirgū ir nepieciešami vairāki produkti un tiem atšķiras cena?

Cenu atšķirība dažādiem produktiem ir tirgus priekšrocība – katram ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Līdz ar tirgus atvēršanu jums ir iespējas izdarīt izvēli par labu sev piemērotākam piedāvājumam un  norēķinu veidam. 

Ja jūsu patēriņš ir  līdz 200 kWh/mēnesī, jums būs piemērots Elektrum Universālais (cena, norēķinu vienkāršība, izmaksu prognozējamība, jo katru mēnesi tiek maksāta konstanta summa).

Ja norēķiniem izmantojat internetu un jūsu ikmēneša patēriņš ir  līdz 300 kWh/mēnesī, jums piemērotāks būs Elektrum Ekonomiskais, ko varēsiet izvēlēties pašapkalpošanās portālā elektrum.lv.

Savukārt, ja jūsu ikmēneša patēriņš pārsniedz  200 kWh mēnesī, piemērotākie ir Elektrum Izdevīgais 200+ un Izdevīgais 600+. Tie nodrošina zemāku cenu par 1 kWh atbilstoši tam, kā palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Ja aktīvi sekojat līdzi jaunumiem un spējat elastīgi piemēroties pārmaiņām, maksājot par elektrību mainīgu cenu, kāda tā tiek noteikta elektroenerģijas biržā, tad Elektrum Dinamiskais ir piemērots tieši jums, jo cena būs atkarīga no situācijas elektroenerģijas biržā „Nord Pool Spot”. 

Elektrum produktos ietverta tirgu  raksturojoša priekšrocība – pieaugot patēriņam, samazinās maksa par patērēto kWh. Ar plašāku Elektrum produktu aprakstu ikviens var iepazīties www.elektrum.lv

Cik bieži var mainīt tirgotāju?

Tirgus dalībniekiem nepastāv ierobežojumi tirgotāja maiņas biežumam, taču, jāievēro elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Elektrum produktu klāstā ir gan produkti, kuriem par pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanu var tikt piemērota maksa, gan produkti, kuriem tāda netiek piemērota, piemēram, Elektrum Universālais, Elektrum Klasiskais un Elektrum Dinamiskais. 

Svarīgi atcerēties, lai slēgtu līgumu no 1. datuma tirgotājam tas ir jāpaziņo līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. 

Kāds ir maksimālais elektroenerģijas tirdzniecības līguma periods?

Līgumi ir beztermiņa un ar jums mēs vienojamies par konkrētu cenu un nosacījumiem uz konkrētu periodu -  piemēram,  produktam Elektrum Universālais piedāvājuma nosacījumi ir spēkā 12 mēnešus, bet Elektrum Izdevīgais 200+,  Elektrum Izdevīgais 600+ un Elektrum Ekonomiskais - 24 mēnešus.

Izņēmums ir produkts Elektrum Dinamiskais, kuram  ir beztermiņa periods, bet mēs paturam tiesības pārskatīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu. Produktam Elektrum Dinamiskais piedāvājam beztermiņa tirdzniecības periodu, jo elektroenerģijas cena šim produktam ir piesaistīta biržai un jūs katru mēnesi maksājat atbilstoši faktiskajai elektroenerģijas cenai biržā.

Man ir vairāki elektroenerģijas piegādes līgumi. Vai katram no tiem man jāizvēlas savs produkts?

Jūs varat izvēlēties katram līgumam piemērotāko produktu, taču pastāv iespēja arī vairākus vai visus līgumus apvienot vienā.  Tādējādi iegūsiet lielāku ikmēneša patēriņa apjomu, līdz ar to - izdevīgāku cenu. Ja vēlaties apvienot savus līgumus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā vai arī to veikt portālā elektrum.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Kāpēc tiek piemērota līguma laušanas maksa?

Jums ir pieejami elektroenerģijas produkti gan ar, gan bez līguma laušanas maksu. Lai piedāvātu jums produktu par zemāku cenu, tiek paredzēti līguma nosacījumi, kas nostiprina abpusēju sadarbību. Elektroenerģijas tirgū mēs uz noteiktu laiku garantējam elektroenerģijas piegādi par fiksētu cenu, savukārt jūs apņematies, ka šajā periodā pirksiet elektrību no mums un maksāsiet rēķinus. 

Ja līguma darbības laikā jūs to pārtraucat, mums tiek radīti zaudējumi.. Rēķinoties ar risku, kas var rasties, klientam laužot līgumu, tiek piemērots nosacījums, kas ir līguma laušanas maksa. Tā ir pasaulē plaši izmantota prakse, kas tiek piemērota dažādās nozarēs, piedāvājot dažādus produktus. Šāda prakse pastāv, piemēram, telekomunikāciju nozarē, un klienti ar to rēķinās, uzsākot sadarbību. 

Jums ir izvēle, vai uzņemties šīs saistības vai nē, jo ir pieejami 2 produkti bez līguma laušanas maksas: 

- Elektrum Universālais, kas paredz fiksētu elektroenerģijas cenu uz 1 gadu, kura laikā jūs varat brīvi izvēlēties  gan citu Elektrum produktu, gan citu elektroenerģijas tirgotāju.

- Elektrum Dinamiskais, kas paredz mainīgu cenu. Jums ir iespēja ar mūsu starpniecību  pirkt elektroenerģiju par to cenu, kāda tā ir biržā konkrētajā mēnesī. Līdz ar to pašam uzņemoties risku par cenu svārstībām biržā un maksājot mums tikai komisijas maksu par tirdzniecības pakalpojumu. 

Kas notiks pēc līguma termiņa beigām? Izvēle būs jāizdara no jauna?

Jā, tuvojoties līguma termiņa beigām, varēsiet iepazīties ar aktuālajiem tirgotāju piedāvājumiem un atkal varēsiet izvēlēties sev piemērotāko. Tuvojoties līguma termiņa beigām, mēs nosūtīsim informācija par aktuālo piedāvājumu, piedāvājot pagarināt sadarbību. 

Vai līgumos redzamās elektroenerģijas cenas nemainīsies?

Ja esam ar Jums vienojušies par kāda konkrēta produkta izvēli, elektrības cenas būs spēkā visu līgumā paredzēto laiku. 

Vienlaikus jāņem vērā, ka kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes, un elektrība ir tikai viena no tām, kas veido aptuveni 1/3 no izmaksu summas. Pārējās komponentes – maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi) un obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN ir regulētas izmaksu pozīcijas, un arī tās var mainīties. Ja kāda no šīm komponentēm līguma darbības periodā mainīsies, mainīsies arī kopējā cena par kilovatstundu. 

Kā izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas produktu?

 1. Izvēlieties sev piemērotu ikmēneša cenu – fiksētu vai mainīgu
 2. Ja jūs izvēlaties produktu ar fiksētu cenu, tad atrodiet sev atbilstošāko produktu, kas atbilst jūsu patēriņam.  
 3. Ja ikmēneša cenai esat gatavi sekot līdzi elektroenerģijas biržā, tad jums piemērotāks būs „Elektrum Dinamiskais”. 

Ja man patēriņš ir 200 kWh mēnesī, vai varu izvēlēties produktu Elektrum izdevīgais 200+?

Jā, visticamāk, ka šis būs piemērotākais produkts. Vienlaikus iesakām izmantot produktu kalkulatoru, kurš palīdzēs izvēlēties izdevīgāko no mūsu izstrādātajiem Elektrum produktiem. Ievadot kalkulatorā konkrētu patēriņa apjomus, kalkulators parādīs jūsu mēneša izmaksas dažādiem Elektrum produktiem. Atliks salīdzināt un izvēlēties atbilstošāko. 

Esmu izvēlējusies produktu Elektrum Universālais, taču vasarā mans ikmēneša patēriņš ir tikai 150kWh. Vai man nebūs kādu soda sankciju, ja nepatērēju vairāk, jo reklāmās dzirdu, ka „Elektrum Universālais” ir domāts tiem, kas patērē līdz 200kWh?

Nē, jūsu maksājums tiks aprēķināts atbilstoši patērētajam. Elektrum Universālā produkta gadījumā ikmēneša izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts atbilstoši jūsu vidējam patēriņam mēnesī. Taču, ja patēriņš mainīsies, izlīdzinātā maksājuma summa atbilstoši tiks pārrēķināta, ņemot vērā arī jūsu veiktos maksājumus. Ja būsiet pārmaksājis, vai, tieši otrādi, tērējis elektrību vairāk nekā iepriekš, starpība tiks vienmērīgi izlīdzināta nākamajiem maksājumiem. 

Kādos gadījumos vērts izvēlēties divu laiku zonu skaitītāju?

Divu laika zonu uzskaites ieguvums ir tikai tad, ja elektrības patēriņa nozīmīga daļa notiek naktīs no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 un brīvdienās.

Ja patēriņa proporcija ir vismaz 50:50 vai, vēl labāk, patēriņa proporcija nakts stundās un brīvdienās ir lielāka, tikai tad ir vērts izvēlēties divu laika zonu uzskaiti. 

Ja jūs esat starp tiem cilvēkiem, kas pirms pl.7:00 pamet māju un atgriežas mājās vēlu vakarā un brīvdienas pavada mājās, šis varētu būt izdevīgs risinājums, jo tā sauktajās pīķa stundās, kad elektrība ir ļoti pieprasīta un attiecīgi arī dārga, jūs to nepatērēsiet vai patēriņš varētu būt mazs. Visbiežāk gan tā nav un proporciju 50:50 ir ļoti grūti panākt. 

Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Ir pieejami skaitītāji ar diviem laika zonu režīmiem. Vai var pieteikt šādu skaitītāju? Tie būs par maksu vai bez maksas?

Skaitītāja maiņu uz 2 zonu uzskaiti var pieteiktsavam tirgotājam, kas attiecīgi nodos šo informāciju AS „Sadales tīkls.” Tas ir bezmaksas pakalpojums. Protams, jums iepriekš ir jāpārliecinās, vai lielāko daļu elektroenerģijas patērējat nakts stundās un brīvdienās, jo tikai tad divu laika zonu uzskaite Jums būs izdevīga. Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Vai mājā ir iespējams uzstādīt atsevišķu skaitītāju, ja līdz šim vairākām mājām ir bijis viens skaitītājs? Vēlamies katra ģimene izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.

Šai gadījumā ģimenei jāvēršas ar jauna pieslēguma ierīkošanas pieteikumu mūsu klientu servisā. Sistēmas operators AS „Sadales tīkls” izvērtēs tehniskās iespējas pieslēguma ierīkošanai jūsu mājoklī un sagatavos izmaksu piedāvājumu. 

Man ir īpašums, kurā uzturos tikai vasarā, un tajā ir mazs elektrības patēriņš. Vai šeit man arī jāizvēlas kāds no tirgus produktiem?

Jā, jebkurā gadījumā ikvienam būs jāizvēlas savs tirgotājs un tirgus produkts. Gadījumā, ja izvēli nebūsiet izdarījis, elektrību jums pārdos iepriekšējais tirgotājs „Universālā pakalpojuma” ietvaros.

Ja jūsu elektrības patēriņš ir mazs un sezonāls, ieteicamāk izvēlēties produktu Elektrum Universālais ar izlīdzināto maksājumu. Saņemot informāciju par ikmēneša izlīdzinātā maksājuma summu, jums var būt ērti apvienot maksājumus par vairākiem mēnešiem vienā, tādējādi ietaupot komisijas maksu. Tāpat jums nebūs jānodod skaitītāja rādījumi.

Ja jums ir vairāki līgumu par katru no īpašumiem,  īpašumiem, piem. vasarnīcu, garāžu un dzīvokli, Jūs varat apvienot visus savus īpašumus vienā līgumā. Tādējādi kopējais mēneša patēriņš būs lielāks un varēsiet izvēlēties produktu ar izdevīgākiem cenas nosacījumiem pie lielāka patēriņa. Šajā gadījumā arī darbosies viens no tirgus pamatprincipiem – jo vairāk tērē, jo mazāk maksā par 1kWh. Lai apvienotu objektus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā,  zvanot 80200400 vai rakstot uz e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv. Ļoti ērti un vienkārši to ir veikt pašam portālā elektrum.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Mājā ir trīs dzīvokļi, bet viens skaitītājs. Kā rīkoties?

Tirgus apstākļos līgumattiecības nemainīsies – līgums tiek slēgts ar vienu no elektroenerģijas lietotājiem. Tāpat kā ikvienam klientam, arī jums būs iespējas brīvi izvēlēties sev izdevīgāko elektroenerģijas produktu piedāvājumu un tirgotāju. 

Kā izvēlēties piemērotāko produktu, ja saņemts atbalsts elektrības maksājumiem?

Atbalsts nozīmē, ka katru mēnesi par 100 kWh (ja esat trūcīga vai maznodrošināta persona) un 300 kWh (ja esat daudzbērnu ģimene) varat norēķināties par līdzšinējā Starta tarifa cenu.

Par pārējām izlietotajām kilovatstundām jāmaksā atbilstoši izvēlētā Elektrum produkta cenām. Ja vēlaties salīdzināt dažādus produktus, ir jāsaprot, cik daudz kilovatstundas Jūs patērēsiet virs atbalsta līmeņa un cik par tām būs jāmaksā, izvēloties vienu vai otru produktu. Aprēķināt aptuveno ikmēneša maksājumu varat portālā sadaļā Produkti.

Piemēram, ja Jums kā daudzbērnu ģimenei ir piešķirts atbalsts par 300 kWh, bet mēnesī jūs patērējat 365 kWh, tad portālā salīdziniet, kurš būs izdevīgākais Elektrum produkts pie 65 kWh patēriņa. Ņemiet vērā, ka atbalsta piešķiršanas laikā varat izvēlēties tikai tos produktus, kam iespējams norēķinu veids rēķins. 

Norēķinu jautājumi

Kā notiek norēķini par elektrību?

Kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes – maksa par elektroenerģiju un tās tirdzniecību, maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi), obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN. Jūsu ērtībām visi šie maksājumi tiks apvienoti vienā rēķinā vai maksājumā.

Mēs jums piedāvājam divas norēķinu iespējas:

1) Izlīdzinātais maksājums. Tas paredz katru mēnesi maksāt nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Gadījumā, ja jūsu patēriņš mainās, izlīdzinātā maksājuma summa tiek pārrēķināta. Šis ir ērtākais un vienkāršākais norēķinu veids.

2)  Ja jūs vēlaties norēķināties atbilstoši faktiskajam patēriņam, piemērotāka būs rēķina saņemšana. Šai gadījumā katru mēnesi līdz 3. datumam jānolasa un jāpaziņo savs skaitītāja rādījums portālā elektrum.lv, kuram atbilstoši izveidosim rēķinu. Skaitītāja rādījumi jāziņo arī tad, ja elektroenerģiju konkrētā mēnesī neesat patērējis vai esat norēķinājušies avansā. Nesaņemot rādījumus, jums tiks izveidots rēķins atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Rēķinu pēc jūsu izvēles var saņemt elektroniski vai pa pastu. Pa pastu nosūtītajiem papīra rēķiniem tiks piemērota maksa 0.50 EUR. 

Ievadot skaitītāja rādījumus portālā elektrum.lv, turpat uzreiz būs iespējams izveidot momentrēķinu un veikt tā apmaksu. Skaitītāja rādījumus var nodot arī ar SMS vai mutiski pa tālruni.

Kas ir Izlīdzinātais maksājums?

Izlīdzinātais maksājums ir norēķinu veids, kas ļaus Jums par elektroenerģiju ik mēnesi maksāt jau laikus zināmu, vienādu summu. 

Slēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un izvēloties šo norēķinu veidu, Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu prognozētajam patēriņam mēnesī vai Jūsu vidējam vēsturiskajam patēriņam. Ja laika gaitā Jūsu elektrības patēriņš būtiski mainās, jebkurā brīdī varēsiet to pamainīt portālā sadaļā Mani līgumi.  Taču ņemiet vērā, ka mainīt Izlīdzinātā maksājuma summu sezonālu patēriņa svārstību dēļ (piemēram, ja vasarā sākat tērēt mazāk) nav efektīvi - šādas svārstības būs jau ierēķinātas Jūsu Izlīdzinātā maksājumā un gada patēriņš tiks vienmērīgi izlīdzināts 12 mēnešos.  

Kā un kad tiks veikts Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins?

Apmēram reizi gadā AS Sadales Tīkls darbinieki veiks kontrolapgaitu un atzīmēs Jūsu skaitītāja rādījumu. Mēs salīdzināsim, vai Jūsu vidējais patēriņš ir mainījies. Ja tas būs mainījies būtiski, rezultātā izveidojoties būtiskai patērētās un apmaksātās elektrības starpībai, mēs šo starpību izlīdzināsim uz nākamajiem 12 mēnešiem un nosūtīsim Jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu.  

Izlīdzinātā maksājuma summu varat mainīt  arī pats, ja prognozējat, ka nākotnē Jūsu patēriņš mainīsies. To var ērti izdarīt portālā www.elektrum.lv sadaļā Līgumi

Man nenāk rēķins. Kā lai uzzinu, kad un cik jāmaksā?

Rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektrību tiek izrakstīts līdz mēneša 15.datumam. Taču tas tiks sūtīts Jums tikai tad, ja Jūsu līgumā ir izvēlēta norēķinu metode rēķins.

Ja esat izvēlējušies Izlīdzināto maksājumu, tad Jums katru mēnesi jāmaksā vienāda summa. Tā Jums jau iepriekš ir zināma, tāpēc rēķinu katru mēnesi nesūtīsim. Jūsu ērtībām portālā elektrum.lv sadaļā Līgumi jums ir iespēja pieteikties atgādinājuma SMS saņemšanai par Izlīdzinātā maksājumu veikšanu. Maksa par īsziņas saņemšanu ir 0.06 EUR. 

Uzzināt, cik Jums ir jāmaksā šomēnes, Jūs vienmēr varat arī portāla www.elektrum.lv sadaļā Maksājumi

Kas ir „Mēneša maksa”?

Mēneša maksa ir elektroenerģijas cenas sastāvdaļa produktiem Elektrum Izdevīgais 200+ un Elektrum Izdevīgais 600+, kas kopā ar cenu par kilovatstundu (kWh) veido kopējo maksu par elektroenerģiju. Šāda cenas struktūra nodrošina to, ka kopējās faktiskās izmaksas par patērēto kWh mainās atkarībā no patērētā elektroenerģijas daudzuma: jo lielāks patēriņš - jo zemākas faktiskās izmaksas par kWh.

Vai varu maksāt uz priekšu?

Jā, protams! Jūs varat samaksāt uz priekšu cik vēlaties. Pārmaksātā summa segs nākamos maksājumus. 

Atlikušo pārmaksāto summu vienmēr varēsiet redzēt portālā www.elektrum.lv

Kā varu sekot līdzi pārmaksai pa mēnešiem? Kā dilst pārmaksas summa?

Pārmaksāto summu un Jūsu līguma pēdējo 12 mēnešu maksājumus varat redzēt portālā elektrum.lv sadaļā Maksājumi.  

Ja Jūsu norēķinu veids ir rēķins, tad arī pārmaksas gadījumā turpināsiet saņemt rēķinus katru mēnesi. Pārmaksas gadījumā rēķina summa tiks dzēsta no pārmaksātās summas, tāpēc rēķinā būs norādīta apmaksas summa 0,00 EUR apmērā. 

Kā rīkoties, ja zinu, ka kādu laiku elektrību netērēšu? Vai varu vienkārši nemaksāt?

Ja Jūsu norēķinu veids ir rēķins, tad Jums arī tad, ja elektrību nepatērējat, katru mēnesi ir jāziņo mums skaitītāja rādījums. Ja jaunais rādījums sakritīs ar iepriekšējā mēneša rādījumu, tad mēs zināsim, ka elektrību nepatērējāt un rēķinu izrakstīsim ar summu apmaksai 0,00 EUR. 

Savukārt ja Jūsu norēķinu veids ir Izlīdzinātais maksājums, tad paredzot, ka elektrību netērēsiet vismaz gadu, nomainiet Izlīdzinātā maksājuma summu uz 0,00 EUR. To var ērti izdarīt portālā elektrum.lv sadaļā Līgumi

Ja gada laikā Jūs elektrību lietojat nevienmērīgi, Izlīdzinātā maksājuma summa nav jāmaina. Piemēram, Jūsu īpašumā ir vasarnīca, kurā dzīvojat tikai vasarā, bet ziemā elektrību neizmantojat. Šīs sezonālās svārstības būs jau ierēķinātas Jūsu Izlīdzinātā maksājumā un gada patēriņš tiks vienmērīgi izlīdzināts 12 mēnešos.  

Kur var redzēt tarifu – kopējo cenu par kilovatstundu dažādiem elektroenerģijas produktiem?

Portālā elektrum.lv varat redzēt cenas katrai elektrības maksājuma sastāvdaļai atsevišķi. 

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad jūs norēķinājāties pēc viena kopīga tarifa, elektroenerģijas brīvā tirgus apstākļos katra pakalpojuma cenas komponente tiek izdalīta atsevišķi. Kā elektroenerģijas tirgotājs mēs nosakām un savā līgumā ar jums vienojamies tikai par vienu no šīm sastāvdaļām – maksu par elektroenerģiju. Tā kā dažiem produktiem elektroenerģijas maksu veido cena par kilovatstundu (kWh) un mēneša maksa, tad vienas kWh kopīgās izmaksas mainīsies atkarībā no patērētā kWh daudzuma. 

Savukārt pārējās cenas sastāvdaļas (maksa par sistēmas pakalpojumiem, OIK, PVN) paliek regulētas, un tās apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pārējo pakalpojumu cenas tiek uzrādītas jūsu informācijai, taču mēs nevaram garantēt, ka līguma darbības periodā tās paliks nemainīgas. 

Ņemot to visu vērā, ir skaidrs, ka uzrādīt kopējo cenu par vienu kWh nav iespējams, jo tas atkarīgs no konkrēta patēriņa.

Lai jūs varētu ērti un vienkārši izvēlēties sev piemērotāko produktu, izmantojiet kalkulatoru mūsu portālā elektrum.lv.  Tur jūs varat redzēt izmaksas katram no piedāvātajiem produktiem atbilstoši tieši savam patēriņam. 

Par skaitītāja rādījumu nodošanu

Man ir viedais skaitītājs. Vai man jānodod skaitītāja rādījumi?

Ja Jums ir viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi Jums nav jānodod. Datus par Jūsu patēriņu mēs saņemsim automātiski. 

Kā nodot rādījumu, ja man ir Izlīdzinātais maksājums?

Ja Jūs maksājat par elektrību pēc Izlīdzinātā maksājuma principa, Jums skaitītāja rādījumi nav jānodod.

Kā nodot skaitītāja rādījumus, ja man nomainīts skaitītājs?

Kad montieris nomaina skaitītāju Jūsu adresē, viņš pieraksta vecā skaitītāja rādījumu. Tāpēc, kad nodosiet rādījumus, Jūs norādīsiet tikai sava jaunā skaitītāja rādījumu. Balstoties uz vecā un jaunā skaitītāja datiem mēs aprēķināsim kopējo mēneša patēriņu un varēsim izrakstīt rēķinu.

Kas notiks, ja noteiktajā termiņā nepaziņošu skaitītāja rādījumu?

Šajā gadījumā mēs izrakstīsim kārtējo rēķinu atbilstoši Jūsu vidējam elektrības patēriņam konkrētajā adresē. 

Atcerieties nodot skaitītāja rādījumus arī tad, ja esat samaksājis uz priekšu. Nesaņemot Jūsu rādījumu, rēķinu izrakstīsim pēc vidējā patēriņa, kas var atšķirties no Jūsu faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī.

Par portālu www.elektrum.lv

Ko var izdarīt portālā elektrum.lv?

Pašapkalpošanās portāls ir veidots tā, lai jūs ērti sev izdevīgā laikā varat atrisināt visus ar elektrību saistītos jautājumus. Autorizējoties portālā, jūs savā personīgajā kontā varat veikt šādas darbības:

 • nodot skaitītāja rādījumus;
 • apskatīt savus rēķinus un veikt apmaksu;
 • aplūkot jūsu veikto maksājumu vēsturi;
 • pieteikt vai mainīt pakalpojumus, piemēram: 

            pieteikt Izlīdzināto maksājumu vai mainīt elektroenerģijas patēriņa prognozii
            mainīt norēķinu veidu vai rēķinu saņemšanas veidu;
            pieteikt atgādinājumu SMS vai atgādinājumu e-pastu par ikmēneša maksājuma summu;  

 • slēgt jaunu līgumu;
 • pieteikt jaunu pieslēgumu un sekot līdzi tā izpildes gaitai;
 • papildināt vai labot jūsu līgumu kontaktinformāciju, uc.

Kā autorizēties portālā?

Portālā Jūs varat autorizēties kādā no Jums ērtākiem veidiem:

 • reģistrējoties kā jauns lietotājs, norādot personas datus un līguma numuru;
 • izmantojot autorizāciju ar internetbanku;
 • izmantojot autorizāciju ar eID karti.

Kas ir eID karte un kā ar to autorizēties?

eID karte (elektroniskā identifikācijas karte)  ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu. eID karti izsniedz Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde. Lai izmantotu eID karti, jūsu datoram jābūt aprīkotam ar eID karšu lasītāju.

Uzziniet vairāk par eID karti šeit!

Kā samaksāt par elektrību?

Autorizējieties portālā elektrum.lv un sadaļā Mani maksājumi izvēlieties līgumu, par kuru vēlaties veikt maksājumu. Izlīdzinātā maksājuma gadījumā Jūsu ikmēneša maksājuma summa būs uzrādīta. Pārējos gadījumos – ievadiet skaitītāja rādījumus un aprēķiniet maksājuma summu.

Vai es varu samaksāt par citas personas līgumu?

Jūs varat veikt apmaksu par citas personas līgumu portāla sadaļā Mani maksājumi, izvēloties Apmaksāt citas personas rēķinu

Kā noslēgt līgumu?

Ja vēlaties slēgt jaunu līgumu, lūdzu zvaniet pa tālruni 80200400 vai aizpildiet iesnieguma formu līguma slēgšanai. Aizpildiet šo iesniegumu arī tad, ja vēlaties pievienot jaunu objektu savam jau esošajam līgumam. 

Kā es varu mainīt izvēlēto elektroenerģijas produktu pret citu?

Ja vēlaties mainīt esošo Elektrum produktu pret citu, portālā sadaļā Produkti izvēlieties sev piemērotāko produktu un slēdziet jaunu līgumu. Lūdzam ņemt vērā, ka šajā gadījumā Jums būs cits līguma numurs (tas ir svarīgi, ja Jums ir pieslēgts Automātiskais maksājums bankā - šajā gadījumā neaizmirstiet informēt banku par līguma numura izmaiņām!). 

Ja vēlaties mainīt produktu, saglabājot līdzšinējo līguma numuru, aicinām sazināties ar mūsu Klientu servisu

Kā pieteikties e-rēķina saņemšanai?

Ja līdz šim rēķinus saņēmāt pa pastu, rēķinu saņemšanai e-pastā varat pieteikties pavisam vienkārši. Ja Jums jau ir noslēgts līgums par kādu no Elektrum produktiem, aurorizējieties portālā un veiciet atbilstošas izmaiņas sadaļā Līgumi - nomainiet rēķina saņemšanas veidu un norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu.

Kā pieslēgt atgādinājumu par maksājuma summu?

Jūs varat pieslēgt atgādinājumu par maksājumu summu, ja Jums ir Izlīdzinātais maksājums.

Dodieties uz sadaļu Līgumi un attiecīgā līguma sadaļā "Norēķini un kontakti" nospiediet linku Pieslēgt atgādinājumu. Jums tiks piedāvāts izvēlēties, kā vēlaties saņemt atgādinājumu - uz e-pastu vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni. Nepieciešamības gadījumā precizējiet kontaktinformāciju, uz kuru vēlaties saņemt šo atgādinājumu. 

Vai es varu atļaut piekļūt sava līguma datiem un veikt rēķinu apmaksu arī kādai citai personai?

Ja vēlaties ģimenes locekļiem vai kādam citam lietotājam sniegt iespēju apskatīt līguma informāciju un veikt apmaksu par elektroenerģiju, jūs varat izveidot papildlietotāju. Autorizējoties portālā, sadaļā Klienta informācija pievienojiet papildlietotājus. 

Papildlietotājam ir tiesības veikt maksājumus, kā arī nodot skaitītāja rādījumus, uzrakstīt iesniegumu vai pieteikt pakalpojumu. 

Esmu reģistrējies portālā elektrum.lv diviem līgumiem: kā galvenais un kā papildus lietotājs. Kā varēšu redzēt otru līgumu?

Ja esat reģistrējies diviem dažādu klientu līgumiem, tad pēc autorizācijas elektrum.lv portālā pārslēgties starp līgumiem varēsiet no portāla augšējās daļas izvēlnes

Vai elektrum.lv var arī lauzt līgumu?

Jā, tas ir iespējams. Aizpildiet iesniegumu līguma pārtraukšanai

Kur es varu iepazīties ar elektrum.lv noslēgtā līguma noteikumiem?

Ar Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem varat iepazīties, autorizējieties portālā elektrum.lv un izvēloties sadaļu Mani līgumi.  Ja Jums ir vairāki līgumi, izvēlieties līgumu, kura nosacījumus vēlaties apskatīt.

Ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vispārējiem noteikumiem var iepazīties šeit

Par elektroenerģijas tirgu

Kas ir elektroenerģijas tirgus?

Elektroenerģijas tirgus ir elektrības pirkšana un pārdošana par neregulētu cenu, elektrības lietotājam brīvi izvēloties kādu no neatkarīgiem elektroenerģijas tirgotājiem. Tāpat kā jebkurā tirgū, jūs kā mājsaimniecība elektrību varat pirkt no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi jums šķiet visizdevīgākie, slēdzot līgumu uz noteiktu periodu. Elektroenerģijas fizisko piegādi  visiem lietotājiem turpinās nodrošina viens sadales operators – AS „Sadales tīkls”.

Kā notiek klientu apkalpošana tirgus apstākļos?

Klientu apkalpošanu nodrošina jūsu izraudzītais tirgotājs. Latvijas mājsaimniecību tirgus modelī tirgotājs ar jums slēdz vienotu līgumu, izraksta vienotu rēķinu par patērēto elektrību un tās piegādi, kā arī nodrošina ar visu nepieciešamo informāciju. 

Elektroenerģijas piegādes jautājumus tirgotājs risina sadarbībā ar sadales sistēmas operatoru AS „Sadales tīkls”, kas nodrošina elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, bojājumu novēršanu, pieslēguma pakalpojumus, elektroapgādes tīkla uzturēšanu.

Vai, izvēloties citu elektrības tirgotāju, mājoklim tiks vilkti jauni vadi?

Nē, elektroenerģija tiks piegādāta pa tiem pašiem vadiem neatkarīgi no tirgotāja, kuru izvēlēsieties. Varam salīdzināt to ar transporta pakalpojumiem: preču piegādātāji var būt dažādi un prece, ko tie pārvadā, var atšķirties, taču ceļi, pa kuriem preci nogādā līdz pircējam, ir vieni un tie paši. Tīklu sistēmā konkurence nepastāv, jo nav iespējams katram ražotājam ierīkot savus tīklus. Tāpēc visā valstī ir vienota pārvades un sadales tīklu sistēma, kas vienādā līmenī pieejama visiem tirgotājiem.

Vai Elektrum uzņemas rūpes par klientu sadales tīklu bojājumu gadījumos?

Vienotais tirgotāja centriskais klientu apkalpošanas modelis paredz, ka jums sadarbība notiek ar jūsu tirgotāju. Tas ir, jums nav jālauza galva, vai konkrētais jautājums ir vienas vai citas institūcijas pārziņā. Ir gan jautājumi, kas arī šādā situācijā tomēr paliek AS „Sadales tīkls” (ST) komunikācijā, un tā ir bojājumu reģistrēšana. Tas ir tādēļ, lai bojājumu reģistrēšana un attiecīgi novēršana notiktu maksimāli operatīvi, pēc iespējas īsā laika sprīdī. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk saglabāsies atsevišķa tālruņa līnija bojājumu reģistrēšanai. Visi pārējie jautājumi ir elektroenerģijas tirgotāja pārziņā – jauni pieslēgumi, jautājumi par skaitītāju u. c. Katrs tirgotājs šos jautājumus risinās ar ST. Protams, mums šajos jautājumos ir nesalīdzināmi lielāka pieredze un kompetence, jaunajiem tirgotājiem šī sadarbība  būs izaicinājums. 

Kā atšķiras elektroenerģijas cena Latvijā un citās Eiropas valstīs?

Ja skatāmies Eiropas kontekstā, tad  Latvijā iedzīvotāji par elektroenerģiju maksā  zemāk nekā vidēji patērētāji ES valstīs. Divas reizes dārgāk nekā Latvijā par elektroenerģiju maksā mājsaimniecības Vācijā, Dānijā. Vairāk  nekā vidēji ES un Latvijā maksā arī mājsaimniecības Īrijā, Beļģijā un Austrijā. Taču jāatceras, ka katrā valstī ir atšķirīgas elektrības gala cenu veidojošās komponentes – piegādes pakalpojumi, nodokļi, atbalsta maksājumi u.c.  Tā, piemēram, Francijā elektroenerģijas cena ir zemāka nekā Latvijā, jo tur ikvienam elektroenerģijas tirgotājam tiek nodrošinātas tiesības uz vienādiem nosacījumiem iepirkt elektroenerģiju no  vietējiem atomelektrostaciju operatoriem, un elektroenerģijai, kas saražota atomelektrostacijā, ir viena no zemākajām iespējamām izmaksām. Somijā mājsaimniecības par elektroenerģiju maksā mazāk, taču šeit jāatceras, ka Somija elektroenerģiju pērk Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kas vēsturiski ir Eiropas zemāko cenu reģions.  Latvija, atverot elektroenerģijas tirgu pilnībā, kā arī izbūvējot jaunos starpsavienojumus ar Ziemeļvalstīm, jau 2016.gadā varēs pievienoties šim zemāko cenu reģionam un elektroenerģiju pirkt par zemāku cenu. 

Kāds atbalsts norēķiniem par elektrību tiek nodrošināts trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm?

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanos tika izstrādāts atbalsta mehānisms trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm. Trūcīgajām un maznodrošinātajām personām pirmās 100 kilovatstundas un daudzbērnu ģimenēm – 300 kilovatstundas elektroenerģijas tiek nodrošinātas par zemāku cenu.

Klientiem, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, no 2016. gada rudens pakāpeniski pārrēķināsim ikmēneša maksājuma summu. Lai jūs zinātu, kā to veiksim un kādas ir iespējamās izmaiņas, aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Par Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu 2016. gadā

Kādēļ tiek pārrēķināts Izlīdzinātais maksājums?

Kopš pagājušā gada sākuma, kad prognozējām vidējo elektrības patēriņu mēnesī, iespējams, ir notikušas izmaiņas Jūsu elektrības patēriņā. Bez tam, no š.g. 1.janvāra samazinājās elektrības cena. Tāpēc pārrēķinājām  ikmēneša maksājuma summas, ņemot vērā gan elektroenerģijas cenas izmaiņas, gan arī salīdzinot Jūsu faktiski patērēto un faktiski apmaksāto elektroenerģijas daudzumu pagājušajā gadā.

Kam un kad tika izsūtīts Izlīdzinātais maksājums?

Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu veicām tuvu 600 tūkstošiem mūsu klientu, kas izmanto šo norēķinu metodi. Pārrēķinu veicām janvāra otrajā pusē, pēc tam, kad klients bija norēķinājies par decembra patēriņu. Vēstules ar pārrēķiniem izsūtījām pakāpeniski – janvāra otrajā pusē, februāra sākumā. 

Kā tiek aprēķināts jaunais Izlīdzinātais maksājums?

Izlīdzināto maksājumu aprēķina, izmantojot klienta gada nogalē nodotos skaitītāja rādījuma datus un AS Sadales tīkls sniegto kontrolapgaitu informāciju. Šo informāciju par patēriņu salīdzinam ar apmaksāto kilovatstundu skaitu un aprēķinam starpību. Starpību vienmērīgi sadalām 12 daļās un vai nu pieskaitām klāt vai atņemam no jaunās izlīdzinātā maksājuma ikmēneša summas. Tādējādi, jaunā ikmēneša maksājuma summa veidojas no 2 daļām – pamatsummas, kuru aprēķina atbilstoši aktualizētajam vidējam elektrības patēriņam mēnesī, un starpības no iepriekšējā perioda (ja tāda izveidojusies). 

Kāpēc man ir palielinājies Izlīdzinātais maksājums, ja elektrību izmantoju tāpat un nelietoju nekādas papildu ierīces?

Apkopojot informāciju no tiem klientiem, kuriem ir pieaugusi Izlīdzinātā maksājuma summa, bieži dzirdam – dzīvoklis ir mazs, tajā nedzīvo liela ģimene, daudz un lieki neko netērējam, no elektroiekārtām lielākās ir televizors, ledusskapis, tējkanna, - kā man varēja palielināties patēriņš?

Biruta Ģine, Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītāja, norāda, ka nozīme nav mājsaimniecībā esošo iekārtu skaitam, bet uzmanība jāpievērš to nolietojumam, elektroiekārtu jaudai un pareizai ekspluatācijai. Nereti lielākais elektroenerģijas zaglis mājoklī ir elektriskā tējkanna, kura kalpo ne pirmo gadu un vienmēr tiek piepildīta pilna ar ūdeni; uz laukiem aizvestais vecais ledusskapis, kas piebīdīts par tuvu sienai un, iespējams, jau ilgi kalpojis mājsaimniecībā.

“Iespējas samazināt patēriņu ir reālas – nesen bija piemērs ar klienti, kurai strauji palielinājās elektroenerģijas patēriņš jaunajā dzīvesvietā, tādēļ viņa vērsās pie mūsu speciālistiem. Izrādījās, ka jaunajā mājoklī līdzi atvestā saldētava bija novietota pārāk tuvu gāzes plītij un apsildes radiatoram. To pareizi novietojot, patēriņš samazinājās par  30   kWh mēnesī. Savukārt, ja elektriskajā tilpuma sildītājā (boilerī) ieregulēja ūdens sildīšanas temperatūru ne augstāku par 60C nevis maksimāli iespējamo, varēja 2 reizes samazināt elektroenerģijas patēriņu ūdens sildīšanai.  Būtiski, ka situāciju kontrolēt un elektrības  lieko patēriņu atklāt palīdzēja viedā skaitītāja informācija portālā elektrum.lv,” klientu pieredzē dalās Biruta Ģine.

Ja saņemtais Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins ir lielāks nekā līdzšinējais, kādi tam ir biežākie iemesli?

Iemesli Izlīdzinātā maksājuma summas pieaugumam ir dažādi, bet biežākie ir divi.

1. Pirmais iemesls - ir izmainījušies Jūsu patēriņa ieradumi. Pašam parasti ir grūti novērtēt savu patēriņu, ja regulāri un akurāti nefiksējat skaitītāja rādījumus katru mēnesi. Psiholoģiski liekas, ka nekas nav mainījies, tomēr, lai veidotos uzkrājums gada laikā, pietiek ar mazām izmaiņām.

Gribam uzsvērt – ja pārrēķinā izmantots skaitītāja rādījuma nolasījums, pārrēķins ir aprēķināts atbilstoši skaitītāja fiksētam patēriņam. Protams, tehnika reizēm mēdz kļūdīties, taču gadījumi, kad skaitītājs sāktu skaitīt kaut ko nepareizi, ir ārkārtīgi reti.

2. Otrs biežākais pieauguma iemesls ir tas, ka iepriekšējā gada prognozētā patēriņa daudzums bijis neatbilstošs un pārāk mazs. Citiem vārdiem sakot – iepriekšējā gadā Jūs esat apmaksājis krietni mazāk, nekā patērējis.

Tā kā līdz 2015. gada sākumam informāciju par klientu patēriņu ieguvām no maksājumiem, šobrīd parādās iepriekšējos gados radušās neatbilstības – piem., iepriekš maksājumos daži klienti ir piemērojuši nepareizu tarifu, tāpēc domājuši, ka apmaksāja daudz lielāku kilovatstundu daudzumu, nekā patiesībā, citi norēķinājušies nevis atbilstoši skaitītāja rādījumam, bet apmaksājot aptuvenu apaļu summu, cik bijuši gatavi atvēlēt elektrības maksājumam, u.c. Tādējādi ir bijis grūtāk precīzi noprognozēt vidējo patēriņu. 

Jaunā aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa ir ievērojami mazāka vai pat vispār nav jāmaksā – vai tas nav kļūdaini?

Taisnība, lielākajai daļai jeb 70% mūsu klientu Izlīdzinātā maksājuma summa ir samazinājusies vai arī tajā nav būtisku izmaiņu. Ir klienti, kuru pārmaksa nosedz nākamā gada maksājumus, respektīvi, maksājums ir nulle. Tomēr arī šajā gadījumā aicinām Jūs monitorēt skaitītāja rādījumus, piemēram, gada vidū, lai novērtētu prognozētā vidējā patēriņa atbilstību faktiskajam patēriņam. Ja konstatējat būtiskas izmaiņas, lūdzu ziņot Elektrum klientu servisam.

Kā jārīkojas, ja esmu Izlīdzinātā maksājuma klients, taču pārrēķinu neesmu saņēmis?

Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinus nosūtījām uz Jūsu līgumā norādīto e-pasta vai pasta adresi. Ja pārrēķinu neesat saņēmuši, aicinām noteikti sazināties ar Elektrum klientu servisu pa tālruni 80200400, elektroniski rakstot e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv vai klātienē Elektrum klientu apkalpošanas centros.  

Vai iespējams noziņot faktisko skaitītāja rādījumu arī šobrīd?

Jā, savu aktuālo skaitītāja rādījumu varat ziņot jebkurā mēnesī - ja konstatēsim nozīmīgu atšķirību starp faktisko (noziņoto) patēriņu un Izlīdzinātā maksājuma aprēķinos iekļauto aplēsi, veiksim pārrēķinu. 

Kas notiks, ja būs izveidojusies pārmaksa vai esmu samaksājis mazāk, nekā patērējis?

Ja gada esat patērējis vairāk elektrības, nekā samaksājis, starpību vienmērīgi izlīdzināsim un pierēķināsim klāt nākošā perioda, t.i. 2016. gada, maksājumiem. Un otrādi - ja esat samaksājuši vairāk, nekā faktiski notērējuši, nākošo mēnešu maksājumi būs mazāki. Tādējādi Jūs norēķināties tieši par tik kilovatstundām, cik ir patērējis - vienīgā atšķirība ar ikmēneša rēķinu norēķinu metodi ir tā, ka faktiskais patēriņš tiek nofiksēts nevis katru mēnesi, bet reizi gadā. 

Abos gadījumos informāciju par norēķinu situāciju Jums sniedzām nosūtītajā  individuālajā aprēķinā.

Ja vēlos mainīt norēķinu metodi, jo patēriņš ir mainīgs, vai varu to darīt?

Jā, jebkurā mirklī varat izvēlēties sev piemērotāko norēķinu metodi – vai tas būtu Izlīdzinātais maksājums vai rēķins. Norēķinu metodi ērti var mainīt pašapkalpošanās portālā elektrum.lv vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu

Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un rēķinu?

Lai Izlīdzinātā maksājuma patēriņa aprēķins būtu atbilstošs faktiskajam aprēķinam, aicinām monitorēt skaitītāja rādījumus un par būtiskām izmaiņām informēt Elektrum klientu servisu.

Savukārt mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņu var samazināt, ievērojot dažus vienkāršus padomus, kas nesamazinās ikdienas dzīves komfortu. Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti sniedz bezmaksas konsultācijas par visām iespējām ietaupīt, kā arī padomi ir pieejami interneta mājas lapā

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu