Jautājumi un atbildes

Par Elektrum produktiem

Kādēļ tirgū ir nepieciešami vairāki produkti un tiem atšķiras cena?

Cenu atšķirība dažādiem produktiem ir tirgus priekšrocība – katram ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Līdz ar tirgus atvēršanu jums ir iespējas izdarīt izvēli par labu sev piemērotākam piedāvājumam un  norēķinu veidam. 

Ja jūsu patēriņš ir  līdz 200 kWh/mēnesī, jums būs piemērots Elektrum Ekonomiskais (cena, norēķinu vienkāršība, izmaksu prognozējamība, jo katru mēnesi tiek maksāta konstanta summa).

Savukārt, ja jūsu ikmēneša patēriņš pārsniedz  200 kWh mēnesī, piemērotākie ir Elektrum Izdevīgais 200+ un Izdevīgais 600+. Tie nodrošina zemāku cenu par 1 kWh atbilstoši tam, kā palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Ja aktīvi sekojat līdzi jaunumiem un spējat elastīgi piemēroties pārmaiņām, maksājot par elektrību mainīgu cenu, kāda tā tiek noteikta elektroenerģijas biržā, tad Elektrum Dinamiskais ir piemērots tieši jums, jo cena būs atkarīga no situācijas elektroenerģijas biržā „Nord Pool Spot”. 

Elektrum produktos ietverta tirgu  raksturojoša priekšrocība – pieaugot patēriņam, samazinās maksa par patērēto kWh. Ar plašāku Elektrum produktu aprakstu ikviens var iepazīties www.elektrum.lv

Cik bieži var mainīt tirgotāju?

Tirgus dalībniekiem nepastāv ierobežojumi tirgotāja maiņas biežumam, taču, jāievēro elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Elektrum produktu klāstā ir gan produkti, kuriem par pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanu var tikt piemērota maksa, gan produkti, kuriem tāda netiek piemērota, piemēram, Elektrum Universālais, Elektrum Klasiskais un Elektrum Dinamiskais. 

Svarīgi atcerēties, lai slēgtu līgumu no 1. datuma tirgotājam tas ir jāpaziņo līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. 

Kāds ir maksimālais elektroenerģijas tirdzniecības līguma periods?

Līgumi ir beztermiņa un ar jums mēs vienojamies par konkrētu cenu un nosacījumiem uz konkrētu periodu -  piemēram,  produktam Elektrum Universālais piedāvājuma nosacījumi ir spēkā 12 mēnešus, bet Elektrum Izdevīgais 200+,  Elektrum Izdevīgais 600+ un Elektrum Ekonomiskais - 24 mēnešus.

Izņēmums ir produkts Elektrum Dinamiskais, kuram  ir beztermiņa periods, bet mēs paturam tiesības pārskatīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu. Produktam Elektrum Dinamiskais piedāvājam beztermiņa tirdzniecības periodu, jo elektroenerģijas cena šim produktam ir piesaistīta biržai un jūs katru mēnesi maksājat atbilstoši faktiskajai elektroenerģijas cenai biržā.

Man ir vairāki elektroenerģijas piegādes līgumi. Vai katram no tiem man jāizvēlas savs produkts?

Jūs varat izvēlēties katram līgumam piemērotāko produktu, taču pastāv iespēja arī vairākus vai visus līgumus apvienot vienā.  Tādējādi iegūsiet lielāku ikmēneša patēriņa apjomu, līdz ar to - izdevīgāku cenu. Ja vēlaties apvienot savus līgumus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā vai arī to veikt portālā elektrum.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Kāpēc tiek piemērota līguma laušanas maksa?

Jums ir pieejami elektroenerģijas produkti gan ar, gan bez līguma laušanas maksu. Lai piedāvātu jums produktu par zemāku cenu, tiek paredzēti līguma nosacījumi, kas nostiprina abpusēju sadarbību. Elektroenerģijas tirgū mēs uz noteiktu laiku garantējam elektroenerģijas piegādi par fiksētu cenu, savukārt jūs apņematies, ka šajā periodā pirksiet elektrību no mums un maksāsiet rēķinus. 

Ja līguma darbības laikā jūs to pārtraucat, mums tiek radīti zaudējumi. Rēķinoties ar risku, kas var rasties, klientam laužot līgumu, tiek piemērots nosacījums, kas ir līguma laušanas maksa. Tā ir pasaulē plaši izmantota prakse, kas tiek piemērota dažādās nozarēs, piedāvājot dažādus produktus. Šāda prakse pastāv, piemēram, telekomunikāciju nozarē, un klienti ar to rēķinās, uzsākot sadarbību. 

Jums ir izvēle, vai uzņemties šīs saistības vai nē, jo ir pieejami 2 produkti bez līguma laušanas maksas: 

- Elektrum Universālais, kas paredz fiksētu elektroenerģijas cenu uz 1 gadu, kura laikā jūs varat brīvi izvēlēties  gan citu Elektrum produktu, gan citu elektroenerģijas tirgotāju.

- Elektrum Dinamiskais, kas paredz mainīgu cenu. Jums ir iespēja ar mūsu starpniecību  pirkt elektroenerģiju par to cenu, kāda tā ir biržā konkrētajā mēnesī. Līdz ar to pašam uzņemoties risku par cenu svārstībām biržā un maksājot mums tikai komisijas maksu par tirdzniecības pakalpojumu. 

Kas notiks pēc līguma termiņa beigām? Izvēle būs jāizdara no jauna?

Jā, tuvojoties līguma termiņa beigām, varēsiet iepazīties ar aktuālajiem tirgotāju piedāvājumiem un atkal varēsiet izvēlēties sev piemērotāko. Tuvojoties līguma termiņa beigām, mēs nosūtīsim informācija par aktuālo piedāvājumu, piedāvājot pagarināt sadarbību. 

Vai līgumos redzamās elektroenerģijas cenas nemainīsies?

Ja esam ar Jums vienojušies par kāda konkrēta produkta izvēli, elektrības cenas būs spēkā visu līgumā paredzēto laiku. 

Vienlaikus jāņem vērā, ka kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes, un elektrība ir tikai viena no tām, kas veido aptuveni 1/3 no izmaksu summas. Pārējās komponentes – maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi) un obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN ir regulētas izmaksu pozīcijas, un arī tās var mainīties. Ja kāda no šīm komponentēm līguma darbības periodā mainīsies, mainīsies arī kopējā cena par kilovatstundu. 

Kā izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas produktu?

 1. Izvēlieties sev piemērotu ikmēneša cenu – fiksētu vai mainīgu
 2. Ja jūs izvēlaties produktu ar fiksētu cenu, tad atrodiet sev atbilstošāko produktu, kas atbilst jūsu patēriņam.  
 3. Ja ikmēneša cenai esat gatavi sekot līdzi elektroenerģijas biržā, tad jums piemērotāks būs „Elektrum Dinamiskais”. 

Ja man patēriņš ir 200 kWh mēnesī, vai varu izvēlēties produktu Elektrum izdevīgais 200+?

Jā, visticamāk, ka šis būs piemērotākais produkts. Vienlaikus iesakām izmantot produktu kalkulatoru, kurš palīdzēs izvēlēties izdevīgāko no mūsu izstrādātajiem Elektrum produktiem. Ievadot kalkulatorā konkrētu patēriņa apjomus, kalkulators parādīs jūsu mēneša izmaksas dažādiem Elektrum produktiem. Atliks salīdzināt un izvēlēties atbilstošāko. 

Esmu izvēlējusies produktu Elektrum Universālais, taču vasarā mans ikmēneša patēriņš ir tikai 150kWh. Vai man nebūs kādu soda sankciju, ja nepatērēju vairāk, jo reklāmās dzirdu, ka „Elektrum Universālais” ir domāts tiem, kas patērē līdz 200kWh?

Nē, jūsu maksājums tiks aprēķināts atbilstoši patērētajam. Elektrum Universālā produkta gadījumā ikmēneša izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts atbilstoši jūsu vidējam patēriņam mēnesī. Taču, ja patēriņš mainīsies, izlīdzinātā maksājuma summa atbilstoši tiks pārrēķināta, ņemot vērā arī jūsu veiktos maksājumus. Ja būsiet pārmaksājis, vai, tieši otrādi, tērējis elektrību vairāk nekā iepriekš, starpība tiks vienmērīgi izlīdzināta nākamajiem maksājumiem. 

Kādos gadījumos vērts izvēlēties divu laiku zonu skaitītāju?

Divu laika zonu uzskaites ieguvums ir tikai tad, ja elektrības patēriņa nozīmīga daļa notiek naktīs no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 un brīvdienās.

Ja patēriņa proporcija ir vismaz 50:50 vai, vēl labāk, patēriņa proporcija nakts stundās un brīvdienās ir lielāka, tikai tad ir vērts izvēlēties divu laika zonu uzskaiti. 

Ja jūs esat starp tiem cilvēkiem, kas pirms pl.7:00 pamet māju un atgriežas mājās vēlu vakarā un brīvdienas pavada mājās, šis varētu būt izdevīgs risinājums, jo tā sauktajās pīķa stundās, kad elektrība ir ļoti pieprasīta un attiecīgi arī dārga, jūs to nepatērēsiet vai patēriņš varētu būt mazs. Visbiežāk gan tā nav un proporciju 50:50 ir ļoti grūti panākt. 

Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Ir pieejami skaitītāji ar diviem laika zonu režīmiem. Vai var pieteikt šādu skaitītāju? Tie būs par maksu vai bez maksas?

Skaitītāja maiņu uz 2 zonu uzskaiti var pieteiktsavam tirgotājam, kas attiecīgi nodos šo informāciju AS „Sadales tīkls.” Tas ir bezmaksas pakalpojums. Protams, jums iepriekš ir jāpārliecinās, vai lielāko daļu elektroenerģijas patērējat nakts stundās un brīvdienās, jo tikai tad divu laika zonu uzskaite Jums būs izdevīga. Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Vai mājā ir iespējams uzstādīt atsevišķu skaitītāju, ja līdz šim vairākām mājām ir bijis viens skaitītājs? Vēlamies katra ģimene izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.

Šai gadījumā ģimenei jāvēršas ar jauna pieslēguma ierīkošanas pieteikumu mūsu klientu servisā. Sistēmas operators AS „Sadales tīkls” izvērtēs tehniskās iespējas pieslēguma ierīkošanai jūsu mājoklī un sagatavos izmaksu piedāvājumu. 

Man ir īpašums, kurā uzturos tikai vasarā, un tajā ir mazs elektrības patēriņš. Vai šeit man arī jāizvēlas kāds no tirgus produktiem?

Jā, jebkurā gadījumā ikvienam būs jāizvēlas savs tirgotājs un tirgus produkts. Gadījumā, ja izvēli nebūsiet izdarījis, elektrību jums pārdos iepriekšējais tirgotājs „Universālā pakalpojuma” ietvaros.

Ja jūsu elektrības patēriņš ir mazs un sezonāls, ieteicamāk izvēlēties produktu Elektrum Universālais ar izlīdzināto maksājumu. Saņemot informāciju par ikmēneša izlīdzinātā maksājuma summu, jums var būt ērti apvienot maksājumus par vairākiem mēnešiem vienā, tādējādi ietaupot komisijas maksu. Tāpat jums nebūs jānodod skaitītāja rādījumi.

Ja jums ir vairāki līgumu par katru no īpašumiem,  īpašumiem, piem. vasarnīcu, garāžu un dzīvokli, Jūs varat apvienot visus savus īpašumus vienā līgumā. Tādējādi kopējais mēneša patēriņš būs lielāks un varēsiet izvēlēties produktu ar izdevīgākiem cenas nosacījumiem pie lielāka patēriņa. Šajā gadījumā arī darbosies viens no tirgus pamatprincipiem – jo vairāk tērē, jo mazāk maksā par 1kWh. Lai apvienotu objektus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā,  zvanot 80200400 vai rakstot uz e-pastu klientu.serviss@elektrum.lv. Ļoti ērti un vienkārši to ir veikt pašam portālā elektrum.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Mājā ir trīs dzīvokļi, bet viens skaitītājs. Kā rīkoties?

Tirgus apstākļos līgumattiecības nemainīsies – līgums tiek slēgts ar vienu no elektroenerģijas lietotājiem. Tāpat kā ikvienam klientam, arī jums būs iespējas brīvi izvēlēties sev izdevīgāko elektroenerģijas produktu piedāvājumu un tirgotāju. 

Kā izvēlēties piemērotāko produktu, ja saņemts atbalsts elektrības maksājumiem?

Atbalsts nozīmē, ka katru mēnesi par 100 kWh (ja esat trūcīga vai maznodrošināta persona) un 300 kWh (ja esat daudzbērnu ģimene) varat norēķināties par līdzšinējā Starta tarifa cenu.

Par pārējām izlietotajām kilovatstundām jāmaksā atbilstoši izvēlētā Elektrum produkta cenām. Ja vēlaties salīdzināt dažādus produktus, ir jāsaprot, cik daudz kilovatstundas Jūs patērēsiet virs atbalsta līmeņa un cik par tām būs jāmaksā, izvēloties vienu vai otru produktu. Aprēķināt aptuveno ikmēneša maksājumu varat portālā sadaļā Produkti.

Piemēram, ja Jums kā daudzbērnu ģimenei ir piešķirts atbalsts par 300 kWh, bet mēnesī jūs patērējat 365 kWh, tad portālā salīdziniet, kurš būs izdevīgākais Elektrum produkts pie 65 kWh patēriņa. Ņemiet vērā, ka atbalsta piešķiršanas laikā varat izvēlēties tikai tos produktus, kam iespējams norēķinu veids rēķins. 

Par norēķiniem

Kā notiek norēķini par elektrību?

Kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes – maksa par elektroenerģiju un tās tirdzniecību, maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi), obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN. Jūsu ērtībām visi šie maksājumi tiks apvienoti vienā rēķinā vai maksājumā.

Mēs jums piedāvājam divas norēķinu iespējas:

1) Izlīdzinātais maksājums. Tas paredz katru mēnesi maksāt nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Gadījumā, ja jūsu patēriņš mainās, izlīdzinātā maksājuma summa tiek pārrēķināta. Šis ir ērtākais un vienkāršākais norēķinu veids.

2)  Ja jūs vēlaties norēķināties atbilstoši faktiskajam patēriņam, piemērotāka būs rēķina saņemšana. Šai gadījumā katru mēnesi līdz 3. datumam jānolasa un jāpaziņo savs skaitītāja rādījums portālā elektrum.lv, kuram atbilstoši izveidosim rēķinu. Skaitītāja rādījumi jāziņo arī tad, ja elektroenerģiju konkrētā mēnesī neesat patērējis vai esat norēķinājušies avansā. Nesaņemot rādījumus, jums tiks izveidots rēķins atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Rēķinu pēc jūsu izvēles var saņemt elektroniski vai pa pastu. Pa pastu nosūtītajiem papīra rēķiniem tiks piemērota maksa 0.50 EUR. 

Ievadot skaitītāja rādījumus portālā elektrum.lv, turpat uzreiz būs iespējams izveidot momentrēķinu un veikt tā apmaksu. Skaitītāja rādījumus var nodot arī ar SMS vai mutiski pa tālruni.

Kas ir Izlīdzinātais maksājums?

Izlīdzinātais maksājums ir norēķinu veids, kas ļaus Jums par elektroenerģiju ik mēnesi maksāt jau laikus zināmu, vienādu summu. 

Slēdzot elektroenerģijas tirdzniecības līgumu un izvēloties šo norēķinu veidu, Izlīdzinātā maksājuma summa tiek aprēķināta atbilstoši Jūsu prognozētajam patēriņam mēnesī vai Jūsu vidējam vēsturiskajam patēriņam. Ja laika gaitā Jūsu elektrības patēriņš būtiski mainās, jebkurā brīdī varēsiet to pamainīt portālā sadaļā Mani līgumi.  Taču ņemiet vērā, ka mainīt Izlīdzinātā maksājuma summu sezonālu patēriņa svārstību dēļ (piemēram, ja vasarā sākat tērēt mazāk) nav efektīvi - šādas svārstības būs jau ierēķinātas Jūsu Izlīdzinātā maksājumā un gada patēriņš tiks vienmērīgi izlīdzināts 12 mēnešos.  

Kā un kad tiks veikts Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins?

Apmēram reizi gadā AS Sadales Tīkls darbinieki veiks kontrolapgaitu un atzīmēs Jūsu skaitītāja rādījumu. Mēs salīdzināsim, vai Jūsu vidējais patēriņš ir mainījies. Ja tas būs mainījies būtiski, rezultātā izveidojoties būtiskai patērētās un apmaksātās elektrības starpībai, mēs šo starpību izlīdzināsim uz nākamajiem 12 mēnešiem un nosūtīsim Jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu.  

Izlīdzinātā maksājuma summu varat mainīt  arī pats, ja prognozējat, ka nākotnē Jūsu patēriņš mainīsies. To var ērti izdarīt portālā www.elektrum.lv sadaļā Līgumi

Man nenāk rēķins. Kā lai uzzinu, kad un cik jāmaksā?

Rēķins par iepriekšējā mēnesī patērēto elektrību tiek izrakstīts līdz mēneša 15.datumam. Taču tas tiks sūtīts Jums tikai tad, ja Jūsu līgumā ir izvēlēta norēķinu metode rēķins.

Ja esat izvēlējušies Izlīdzināto maksājumu, tad Jums katru mēnesi jāmaksā vienāda summa. Tā Jums jau iepriekš ir zināma, tāpēc rēķinu katru mēnesi nesūtīsim. Jūsu ērtībām portālā elektrum.lv sadaļā Līgumi jums ir iespēja pieteikties atgādinājuma SMS saņemšanai par Izlīdzinātā maksājumu veikšanu. Maksa par īsziņas saņemšanu ir 0.06 EUR. 

Uzzināt, cik Jums ir jāmaksā šomēnes, Jūs vienmēr varat arī portāla www.elektrum.lv sadaļā Maksājumi

Kas ir „Mēneša maksa”?

Mēneša maksa ir elektroenerģijas cenas sastāvdaļa produktiem Elektrum Izdevīgais 200+ un Elektrum Izdevīgais 600+, kas kopā ar cenu par kilovatstundu (kWh) veido kopējo maksu par elektroenerģiju. Šāda cenas struktūra nodrošina to, ka kopējās faktiskās izmaksas par patērēto kWh mainās atkarībā no patērētā elektroenerģijas daudzuma: jo lielāks patēriņš - jo zemākas faktiskās izmaksas par kWh.

Vai varu maksāt uz priekšu?

Jā, protams! Jūs varat samaksāt uz priekšu cik vēlaties. Pārmaksātā summa segs nākamos maksājumus. 

Atlikušo pārmaksāto summu vienmēr varēsiet redzēt portālā www.elektrum.lv

Kā varu sekot līdzi pārmaksai pa mēnešiem? Kā dilst pārmaksas summa?

Pārmaksāto summu un Jūsu līguma pēdējo 12 mēnešu maksājumus varat redzēt portālā elektrum.lv sadaļā Maksājumi.  

Ja Jūsu norēķinu veids ir rēķins, tad arī pārmaksas gadījumā turpināsiet saņemt rēķinus katru mēnesi. Pārmaksas gadījumā rēķina summa tiks dzēsta no pārmaksātās summas, tāpēc rēķinā būs norādīta apmaksas summa 0,00 EUR apmērā. 

Kur var redzēt tarifu – kopējo cenu par kilovatstundu dažādiem elektroenerģijas produktiem?

Portālā elektrum.lv varat redzēt cenas katrai elektrības maksājuma sastāvdaļai atsevišķi. 

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad jūs norēķinājāties pēc viena kopīga tarifa, elektroenerģijas brīvā tirgus apstākļos katra pakalpojuma cenas komponente tiek izdalīta atsevišķi. Kā elektroenerģijas tirgotājs mēs nosakām un savā līgumā ar jums vienojamies tikai par vienu no šīm sastāvdaļām – maksu par elektroenerģiju. Tā kā dažiem produktiem elektroenerģijas maksu veido cena par kilovatstundu (kWh) un mēneša maksa, tad vienas kWh kopīgās izmaksas mainīsies atkarībā no patērētā kWh daudzuma. 

Savukārt pārējās cenas sastāvdaļas (maksa par sistēmas pakalpojumiem, OIK, PVN) paliek regulētas, un tās apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pārējo pakalpojumu cenas tiek uzrādītas jūsu informācijai, taču mēs nevaram garantēt, ka līguma darbības periodā tās paliks nemainīgas. 

Ņemot to visu vērā, ir skaidrs, ka uzrādīt kopējo cenu par vienu kWh nav iespējams, jo tas atkarīgs no konkrēta patēriņa.

Lai jūs varētu ērti un vienkārši izvēlēties sev piemērotāko produktu, izmantojiet kalkulatoru mūsu portālā elektrum.lv.  Tur jūs varat redzēt izmaksas katram no piedāvātajiem produktiem atbilstoši tieši savam patēriņam. 

Par skaitītāja rādījumu nodošanu

Man ir viedais skaitītājs. Vai man jānodod skaitītāja rādījumi?

Ja Jums ir viedais skaitītājs, tad skaitītāja rādījumi Jums nav jānodod. Datus par Jūsu patēriņu mēs saņemsim automātiski. 

Kad nodot rādījumu, ja man ir Izlīdzinātais maksājums?

Ja esat izvēlējies Izlīdzināto maksājumu par savu norēķinu veidu, skaitītāju rādījumus lūgsim nodot īsi pirms jaunās Izlīdzinātā maksājuma summas aprēķina. Par to jūs laikus informēsim jūsu norādītajā saziņas veidā! 

 

Kā nodot skaitītāja rādījumus, ja man nomainīts skaitītājs?

Kad montieris nomaina skaitītāju Jūsu adresē, viņš pieraksta vecā skaitītāja rādījumu. Tāpēc, kad nodosiet rādījumus, Jūs norādīsiet tikai sava jaunā skaitītāja rādījumu. Balstoties uz vecā un jaunā skaitītāja datiem mēs aprēķināsim kopējo mēneša patēriņu un varēsim izrakstīt rēķinu.

Kas notiks, ja noteiktajā termiņā nepaziņošu skaitītāja rādījumu?

Šajā gadījumā mēs izrakstīsim kārtējo rēķinu atbilstoši Jūsu vidējam elektrības patēriņam konkrētajā adresē. 

Atcerieties nodot skaitītāja rādījumus arī tad, ja esat samaksājis uz priekšu. Nesaņemot Jūsu rādījumu, rēķinu izrakstīsim pēc vidējā patēriņa, kas var atšķirties no Jūsu faktiskā patēriņa attiecīgajā mēnesī.

Iepriekš ziņoju rādījumus, zvanot uz Klientu servisa tālruni. Kāpēc šo pakalpojumu vairs nevaru izmantot?

Ņemot vērā klientu ieteikumus, esam pilnveidojuši rādījumu nodošanas iespējas elektrum.lv portālā un mobilajā lietotnē. Aicinām turpmāk izmantot šos veidus, kas ļauj rādījumus jums nodot ātrāk, ērtāk un sev izdevīgā vietā un laikā.

Kā varu noziņot skaitītāja rādījumu?

Rādījumus varat nodot sev ērtākajā veidā! Visas rādījumu nodošanas iespējas aicinām lasīt šeit!

 

Vai rādījumus manā vietā var nodot kāds cits?

Ja jums nav iespējas pašam noziņot skaitītāja rādījumu, jūsu vietā to var izdarīt arī kāds cits, piemēram, radinieks, kaimiņš u. c. Tāpat jūs varat nodot rādījumu citas personas vietā, piemēram, ja esat īpašuma īrnieks. Rādījumu var ziņot:

 • elektrum portālā, norādot līguma numuru;
 • sūtot rādījumu kā SMS uz numuru 8800.

SKARA_420px.png

 • ja jums ir 1 laika zonas skaitītājs, sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD atstarpe Līguma Nr. atstarpe skaitītāja rādījums. Piemērs: RAD 90020030000 233378;
 • ja jums ir 2 laika zonu skaitītājs, sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD atstarpe Līguma Nr. atstarpe d atstarpe skaitītāja rādījums (diena) atstarpe n atstarpe skaitītāja rādījums (nakts). Piemērs: RAD 90020030000 d 233378 n 113443;

Gadījumos, ja jums vienā līgumā ir 2 un vairāk elektrības skaitītāji, tad Līguma Nr. vietā lūdzam norādīt Skaitītāja numuru. Šādā gadījumā par katru elektrības skaitītāju būs jānosūta atsevišķa īsziņa.

Kas man jādara, lai rādījumi nebūtu jānodod?

Ja nevēlaties katru mēnesi ziņot skaitītāja rādījumus, jums ir iespēja mainīt norēķinu metodi no “Rēķins” uz “Izlīdzinātais maksājums” un maksāt katru mēnesi vienādu, iepriekš zināmu summu. Skaitītāja rādījumus lūgsim jūs nodot ne biežāk kā divas reizes gadā pirms Izlīdzinātā maksājuma pārrēķina.

Ko man darīt, ja, ievadot rādījumu portālā, portāls uzrāda paziņojumu, ka rādījums ir neticams, un to nesaglabā?

Iesakām pārbaudīt, vai skaitītāja rādījums ir nolasīts un ievadīts pareizi; vai līguma numurs ir korekts; vai objekta adrese ir izvēlēta pareiza. Ja viss ir ievadīts pareizi, bet portāls rādījumu nesaglabā, aicinām to ziņot, sūtot SMS uz numuru 8800.

SKARA_420px.png

 • ja jums ir 1 laika zonas skaitītājs, sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD atstarpe Līguma Nr. atstarpe skaitītāja rādījums. Piemērs: RAD 90020030000 233378;
 • ja jums ir 2 laika zonu skaitītājs, sūtiet īsziņu ar tekstu: RAD atstarpe Līguma Nr. atstarpe d atstarpe skaitītāja rādījums (diena) atstarpe n atstarpe skaitītāja rādījums (nakts). Piemērs: RAD 90020030000 d 233378 n 113443;

Gadījumos, ja jums vienā līgumā ir 2 un vairāk elektrības skaitītāji, tad Līguma Nr. vietā lūdzam norādīt Skaitītāja numuru. Šādā gadījumā par katru elektrības skaitītāju būs jānosūta atsevišķa īsziņa.

Cik man tas izmaksās, ja rādījumu sūtīšu SMS veidā?

Nosūtītās īsziņas cena ir saskaņā ar jūsu mobila operatora tarifu cenrādi.

Par portālu www.elektrum.lv

Ko var izdarīt portālā elektrum.lv?

Pašapkalpošanās portāls ir veidots tā, lai jūs ērti sev izdevīgā laikā varat atrisināt visus ar elektrību saistītos jautājumus. Autorizējoties portālā, jūs savā personīgajā kontā varat veikt šādas darbības:

 • nodot skaitītāja rādījumus;
 • apskatīt savus rēķinus un veikt apmaksu;
 • aplūkot jūsu veikto maksājumu vēsturi;
 • pieteikt vai mainīt pakalpojumus, piemēram: 

            pieteikt Izlīdzināto maksājumu vai mainīt elektroenerģijas patēriņa prognozii
            mainīt norēķinu veidu vai rēķinu saņemšanas veidu;
            pieteikt atgādinājumu SMS vai atgādinājumu e-pastu par ikmēneša maksājuma summu;  

 • slēgt jaunu līgumu;
 • pieteikt jaunu pieslēgumu un sekot līdzi tā izpildes gaitai;
 • papildināt vai labot jūsu līgumu kontaktinformāciju, uc.

Kā autorizēties portālā?

Portālā Jūs varat autorizēties kādā no Jums ērtākiem veidiem:

 • reģistrējoties kā jauns lietotājs, norādot personas datus un līguma numuru;
 • izmantojot autorizāciju ar internetbanku;
 • izmantojot autorizāciju ar eID karti.

Kas ir eID karte un kā ar to autorizēties?

eID karte (elektroniskā identifikācijas karte)  ir personu apliecinošs dokuments, kas apliecina tā turētāja identitāti un tiesisko statusu. eID karti izsniedz Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde. Lai izmantotu eID karti, jūsu datoram jābūt aprīkotam ar eID karšu lasītāju.

Uzziniet vairāk par eID karti šeit!

Kā samaksāt par elektrību?

Autorizējieties portālā elektrum.lv un sadaļā Mani maksājumi izvēlieties līgumu, par kuru vēlaties veikt maksājumu. Izlīdzinātā maksājuma gadījumā Jūsu ikmēneša maksājuma summa būs uzrādīta. Pārējos gadījumos – ievadiet skaitītāja rādījumus un aprēķiniet maksājuma summu.

Vai es varu samaksāt par citas personas līgumu?

Jūs varat veikt apmaksu par citas personas līgumu portāla sadaļā Mani maksājumi, izvēloties Apmaksāt citas personas rēķinu

Kā noslēgt līgumu?

Ja vēlaties slēgt jaunu līgumu, lūdzu zvaniet pa tālruni 80200400 vai aizpildiet iesnieguma formu līguma slēgšanai. Aizpildiet šo iesniegumu arī tad, ja vēlaties pievienot jaunu objektu savam jau esošajam līgumam. 

Kā es varu mainīt izvēlēto elektroenerģijas produktu pret citu?

Ja vēlaties mainīt esošo Elektrum produktu pret citu, portālā sadaļā Produkti izvēlieties sev piemērotāko produktu un slēdziet jaunu līgumu. Lūdzam ņemt vērā, ka šajā gadījumā Jums būs cits līguma numurs (tas ir svarīgi, ja Jums ir pieslēgts Automātiskais maksājums bankā - šajā gadījumā neaizmirstiet informēt banku par līguma numura izmaiņām!). 

Ja vēlaties mainīt produktu, saglabājot līdzšinējo līguma numuru, aicinām sazināties ar mūsu Klientu servisu

Kā pieteikties e-rēķina saņemšanai?

Ja līdz šim rēķinus saņēmāt pa pastu, rēķinu saņemšanai e-pastā varat pieteikties pavisam vienkārši. Ja Jums jau ir noslēgts līgums par kādu no Elektrum produktiem, aurorizējieties portālā un veiciet atbilstošas izmaiņas sadaļā Līgumi - nomainiet rēķina saņemšanas veidu un norādiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt rēķinu.

Kā pieslēgt atgādinājumu par maksājuma summu?

Jūs varat pieslēgt atgādinājumu par maksājumu summu, ja Jums ir Izlīdzinātais maksājums.

Dodieties uz sadaļu Līgumi un attiecīgā līguma sadaļā "Norēķini un kontakti" nospiediet linku Pieslēgt atgādinājumu. Jums tiks piedāvāts izvēlēties, kā vēlaties saņemt atgādinājumu - uz e-pastu vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni. Nepieciešamības gadījumā precizējiet kontaktinformāciju, uz kuru vēlaties saņemt šo atgādinājumu. 

Vai es varu atļaut piekļūt sava līguma datiem un veikt rēķinu apmaksu arī kādai citai personai?

Ja vēlaties ģimenes locekļiem vai kādam citam lietotājam sniegt iespēju apskatīt līguma informāciju un veikt apmaksu par elektroenerģiju, jūs varat izveidot papildlietotāju. Autorizējoties portālā, sadaļā Klienta informācija pievienojiet papildlietotājus. 

Papildlietotājam ir tiesības veikt maksājumus, kā arī nodot skaitītāja rādījumus, uzrakstīt iesniegumu vai pieteikt pakalpojumu. 

Esmu reģistrējies portālā elektrum.lv diviem līgumiem: kā galvenais un kā papildus lietotājs. Kā varēšu redzēt otru līgumu?

Ja esat reģistrējies diviem dažādu klientu līgumiem, tad pēc autorizācijas elektrum.lv portālā pārslēgties starp līgumiem varēsiet no portāla augšējās daļas izvēlnes

Vai elektrum.lv var arī lauzt līgumu?

Jā, tas ir iespējams. Aizpildiet iesniegumu līguma pārtraukšanai! 

Kur es varu iepazīties ar elektrum.lv noslēgtā līguma noteikumiem?

Ar Jūsu noslēgtā līguma nosacījumiem varat iepazīties, autorizējieties portālā elektrum.lv un izvēloties sadaļu Mani līgumi.  Ja Jums ir vairāki līgumi, izvēlieties līgumu, kura nosacījumus vēlaties apskatīt.

Ar elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vispārējiem noteikumiem var iepazīties šeit

Par elektroenerģijas tirgu

Kas ir elektroenerģijas tirgus?

Elektroenerģijas tirgus ir elektrības pirkšana un pārdošana par neregulētu cenu, elektrības lietotājam brīvi izvēloties kādu no neatkarīgiem elektroenerģijas tirgotājiem. Tāpat kā jebkurā tirgū, jūs kā mājsaimniecība elektrību varat pirkt no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi jums šķiet visizdevīgākie, slēdzot līgumu uz noteiktu periodu. Elektroenerģijas fizisko piegādi  visiem lietotājiem turpinās nodrošina viens sadales operators – AS „Sadales tīkls”.

Kā notiek klientu apkalpošana tirgus apstākļos?

Klientu apkalpošanu nodrošina jūsu izraudzītais tirgotājs. Latvijas mājsaimniecību tirgus modelī tirgotājs ar jums slēdz vienotu līgumu, izraksta vienotu rēķinu par patērēto elektrību un tās piegādi, kā arī nodrošina ar visu nepieciešamo informāciju. 

Elektroenerģijas piegādes jautājumus tirgotājs risina sadarbībā ar sadales sistēmas operatoru AS „Sadales tīkls”, kas nodrošina elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, bojājumu novēršanu, pieslēguma pakalpojumus, elektroapgādes tīkla uzturēšanu.

Vai, izvēloties citu elektrības tirgotāju, mājoklim tiks vilkti jauni vadi?

Nē, elektroenerģija tiks piegādāta pa tiem pašiem vadiem neatkarīgi no tirgotāja, kuru izvēlēsieties. Varam salīdzināt to ar transporta pakalpojumiem: preču piegādātāji var būt dažādi un prece, ko tie pārvadā, var atšķirties, taču ceļi, pa kuriem preci nogādā līdz pircējam, ir vieni un tie paši. Tīklu sistēmā konkurence nepastāv, jo nav iespējams katram ražotājam ierīkot savus tīklus. Tāpēc visā valstī ir vienota pārvades un sadales tīklu sistēma, kas vienādā līmenī pieejama visiem tirgotājiem.

Vai Elektrum uzņemas rūpes par klientu sadales tīklu bojājumu gadījumos?

Vienotais tirgotāja centriskais klientu apkalpošanas modelis paredz, ka jums sadarbība notiek ar jūsu tirgotāju. Tas ir, jums nav jālauza galva, vai konkrētais jautājums ir vienas vai citas institūcijas pārziņā. Ir gan jautājumi, kas arī šādā situācijā tomēr paliek AS „Sadales tīkls” (ST) komunikācijā, un tā ir bojājumu reģistrēšana. Tas ir tādēļ, lai bojājumu reģistrēšana un attiecīgi novēršana notiktu maksimāli operatīvi, pēc iespējas īsā laika sprīdī. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk saglabāsies atsevišķa tālruņa līnija bojājumu reģistrēšanai. Visi pārējie jautājumi ir elektroenerģijas tirgotāja pārziņā – jauni pieslēgumi, jautājumi par skaitītāju u. c. Katrs tirgotājs šos jautājumus risinās ar ST. Protams, mums šajos jautājumos ir nesalīdzināmi lielāka pieredze un kompetence, jaunajiem tirgotājiem šī sadarbība  būs izaicinājums. 

Kā atšķiras elektroenerģijas cena Latvijā un citās Eiropas valstīs?

Ja skatāmies Eiropas kontekstā, tad  Latvijā iedzīvotāji par elektroenerģiju maksā  zemāk nekā vidēji patērētāji ES valstīs. Divas reizes dārgāk nekā Latvijā par elektroenerģiju maksā mājsaimniecības Vācijā, Dānijā. Vairāk  nekā vidēji ES un Latvijā maksā arī mājsaimniecības Īrijā, Beļģijā un Austrijā. Taču jāatceras, ka katrā valstī ir atšķirīgas elektrības gala cenu veidojošās komponentes – piegādes pakalpojumi, nodokļi, atbalsta maksājumi u.c.  Tā, piemēram, Francijā elektroenerģijas cena ir zemāka nekā Latvijā, jo tur ikvienam elektroenerģijas tirgotājam tiek nodrošinātas tiesības uz vienādiem nosacījumiem iepirkt elektroenerģiju no  vietējiem atomelektrostaciju operatoriem, un elektroenerģijai, kas saražota atomelektrostacijā, ir viena no zemākajām iespējamām izmaksām. Somijā mājsaimniecības par elektroenerģiju maksā mazāk, taču šeit jāatceras, ka Somija elektroenerģiju pērk Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kas vēsturiski ir Eiropas zemāko cenu reģions. 

Kāds atbalsts norēķiniem par elektrību tiek nodrošināts trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm?

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanos tika izstrādāts atbalsta mehānisms trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm. Trūcīgajām un maznodrošinātajām personām pirmās 100 kilovatstundas un daudzbērnu ģimenēm – 300 kilovatstundas elektroenerģijas tiek nodrošinātas par zemāku cenu.

Klientiem, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, reizi gadā pārrēķinām ikmēneša maksājuma summu. Lai jūs zinātu, kā to veicam un kādas ir iespējamās izmaiņas, aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Par Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu

Kādēļ tiek pārrēķināts Izlīdzinātais maksājums?

Ar Izlīdzināto maksājumu jūs katru mēnesi maksājat vienādu, iepriekš zināmu summu. Laika gaitā var mainīties gan jūsu patēriņš, gan kāda no elektrības maksājumu veidojošajām daļām, piemēram, elektroenerģijas cena vai sadales sistēmas pakalpojumu maksa. Tādēļ vismaz reizi gadā mēs salīdzinām jūsu iepriekšējā gada elektrības patēriņu ar maksājumiem un aprēķinām jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu.

Kā mēs iegūstam datus patēriņa aprēķināšanai?

 • Jūs paziņojat sava elektrības skaitītāja rādījumu

vai

 • jums ir viedais skaitītājs, kas tiek nolasīts attālināti

vai

 • AS ”Sadales tīkls” jūsu skaitītāja rādījumu ir nolasījuši kontrolapgaitā

vai

 • ja skaitītāja rādījums nav saņemts, AS ”Sadales tīkls” aprēķina vidējo patēriņu, ņemot vērā jūsu patēriņa vēsturi.

Kā aprēķinām jauno Izlīdzinātā maksājuma summu?

Jaunais Izlīdzinātais maksājums

jauna_summa

 • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar pozitīvu zīmi (piemēram, 0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt mazāk, nekā to patērējāt. Tādā gadījumā jūsu Izlīdzinātais maksājums pieaug.
 • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar “–“ zīmi (piemēram, –0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt vairāk, nekā to patērējāt. Jūsu Izlīdzinātais maksājums samazinās.

Kā es turpmāk varu novērst starpības veidošanos?

Jūsu interesēs ir nodrošināt, lai Izlīdzinātā maksājuma summa būtu pēc iespējas atbilstošāka jūsu faktiskajam patēriņam. Maksājuma atbilstību patēriņam varat pārbaudīt jebkurā laikā ar Izlīdzinātā maksājuma barometra palīdzību. Aicinām atbilstību pārbaudīt vismaz reizi trijos mēnešos.

Ko darīt ja jaunās Izlīdzinātā maksājuma summas aprēķinā izmantotais vidējais patēriņš neatbilst faktiskajam?

Ja konstatējat, ka jūsu patēriņš stipri atšķiras no Izlīdzinātā maksājuma summā prognozētā, jūs to varat kontrolēt un mainīt jebkurā laikā portāla elektum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu.

Kāpēc Izlīdzinātais maksājums man ir palielinājies?

Iemesli Izlīdzinātā maksājuma summas pieaugumam var būt dažādi:

 • ir mainījušies jūsu elektrības patēriņa ieradumi un pieaudzis vidējais mēneša patēriņš;
 • iepriekšējā periodā mūsu prognozētais vai jūsu uzrādītais elektrības patēriņš izrādījies pārāk mazs (jūs esat patērējis vairāk, nekā apmaksājis). Lai izlīdzinātu radušos starpību, šajā periodā jūsu maksājuma summa ir lielāka.

IM summa palielinās

Jaunā aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa ir ievērojami mazāka vai pat vispār nav jāmaksā – vai tā nav kļūda?

Visticamāk jūs esat patērējis daudz mazāk, nekā mēs bijām prognozējuši. Jūs ar ikmēneša maksājumiem sedzāt visu savu gada patēriņu un samaksājāt vēl par patēriņu uz priekšu. 

IM summa samazinās

Ja pārmaksa ir tik liela, ka sedz visa nākamā perioda Izlīdzinātā maksājuma summu, jums šajā periodā nebūs jāmaksā.

Tomēr aicinām arī šajā gadījumā sekot līdzi savam patēriņam, lai novērtētu prognozētā vidējā patēriņa neatbilstību faktiskajam patēriņam. Ja konstatējat būtiskas izmaiņas, lūdzam sazināties ar Elektrum Klientu servisu.

Ko aprēķinu sadaļā nozīmē ailīte “Starpība, kas bija jāsedz ar maksājumiem” un kāpēc tā ir iekļauta pārrēķina vēstulē?

Kad pēc Izlīdzinātā maksājuma pieslēgšanas veicam pirmo pārrēķinu, mēs salīdzinām jūsu faktisko elektrības patēriņu ar samaksāto. Starpību, ja tāda izveidojusies, izlīdzinām uz nākamajiem 12 mēnešiem – pievienojam jaunajai Izlīdzinātā maksājuma summai.

Jaunā summa

Piemēram, salīdzinot summu par faktisko patēriņu (500 EUR) un veiktos maksājumus (380 EUR) pagājušajā gadā, bija izveidojusies starpība 120 EUR apmērā. Tādēļ nākamā gada Izlīdzinātā maksājuma pamatsummai klāt nāca 10 EUR jeb 1/12 daļa starpības.

Nākamajā pārrēķinā mēs salīdzinām ne tikai faktisko patēriņu ar veiktajiem maksājumiem, bet arī to, vai ar maksājumiem ir segta iepriekšējā periodā aprēķinātā starpībā. Tādēļ aprēķinu sadaļā ir ailīte “Starpība, kas bija jāsedz ar maksājumiem”.

Vai iespējams noziņot faktisko skaitītāja rādījumu arī šobrīd?

Savu aktuālo skaitītāja rādījumu varat ziņot jebkurā mēnesī no 27. līdz 3. datumam – ja konstatēsim nozīmīgu atšķirību starp faktisko (noziņoto) patēriņu un Izlīdzinātā maksājuma aprēķinos iekļauto aplēsi, veiksim pārrēķinu.

Kā rīkoties, ja elektrību nepatērēju vai man ir atslēgta elektrība? Vai man kas jāmaksā par “0” patēriņu ?

Tā kā maksu par elektrību veido vairākas daļas, elektrību nepatērējot, jums nebūs jāmaksā elektroenerģijas daļa (oranžā krāsā). Jums Izlīdzināto maksājumu aprēķināsim par pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem (pieslēguma nodrošināšanu), Obligātā iepirkuma jaudas komponenti (OIK) un PVN.

Elektribas_cena

Ja vēlos mainīt norēķinu metodi, jo patēriņš ir mainīgs, vai varu to darīt?

Jā, jebkurā mirklī varat izvēlēties sev piemērotāko norēķinu metodi – vai tas būtu Izlīdzināto maksājumu vai Rēķinu. Norēķinu metodi ērti var mainīt portāla elektrum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu

Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un rēķinu?

Lai Izlīdzinātā maksājuma patēriņa aprēķins būtu atbilstošs faktiskajam aprēķinam, aicinām monitorēt skaitītāja rādījumus un par būtiskām izmaiņām informēt Elektrum klientu servisu. Tāpat varat pārskatīt, vai esošo jaudu izmantojat pilnvērtīgi. Samazinot ampēru vai fāžu skaitu, ievērojami samazināsiet savus ikmēneša izdevumus par elektrību. Vairāk aicinām skatīt: www.sadalestikls.lv.

Savu elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā varat samazināt, ievērojot Elektrum Energoefektivitātes centra speciālistu sniegtos padomus portālā. Aicinām arī uz bezmaksas konsultāciju Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4.

Par Izlīdzinātā maksājuma barometru

Kas ir Izlīdzinātā maksājuma barometrs?

Vienkārši un ērti lietojams rīks Izlīdzinātā maksājuma klientiem, lai pārbaudītu sava maksājuma atbilstību faktiskajam elektrības patēriņam.

Kā barometrs veic aprēķinus?

Barometrā ievadot skaitītāja rādījumu, iegūstam jūsu faktisko vidējo mēneša patēriņu. To salīdzinām ar prognozēto patēriņu, atbilstoši kuram aprēķinājām jums Izlīdzināto maksājumu. Ja faktiskais patēriņš sakrīt ar prognozēto, jūsu Izlīdzinātā maksājuma summa ir atbilstoša. Ja nē, līdz nākamajam pārrēķinam var veidoties starpība.

Ko apzīmē trīs krāsas barometra iedaļās?

 • ZAĻŠ. Pašreizējais Izlīdzinātais maksājums ir atbilstošs vidējam elektrības patēriņam. Tas nozīmē, ka jūs maksājat tik, cik patērējat.
 • DZELTENS. Izlīdzinātais maksājums vidējam patēriņam atbilst daļēji, un pārrēķinā veidosies neliela starpība. Lai izvairītos no starpības veidošanās, barometrs ieteiks Izlīdzinātā maksājuma summas izmaiņas, kuras apstiprināt varēsiet ar vienu klikšķi. Tieši tik vienkārši!
 • SARKANS. Summa, ko jūs ik mēnesi maksājat par elektrību, neatbilst vidējam mēneša elektrības patēriņam, un līdz nākamajam pārrēķinam veidosies starpība. Taču satraukumam nav pamata. Ja portālā saglabāsiet ievadītos skaitītāja rādījumus, jums pārrēķināsim un nosūtīsim jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu, kas atbildīs vidējam patēriņam. Tādējādi jau savlaicīgi mazināsiet starpības lielumu, lai gadskārtējā pārrēķinā Izlīdzinātā maksājuma summa būtiski nepieaugtu.

Kā un kādēļ ar Izlīdzināto maksājumu veidojas starpība?

Elektrības patēriņš ir mainīgs – tas atkarīgs gan no gadalaika un laikapstākļiem, gan no elektroierīcēm, ko mājās lietojam. Ikdienā šīs izmaiņas nemanām, taču pa gadu tās sakrājas starpībā, kas pirmajā acu uzmetienā var šķist pārsteidzoši liela. Starpība veidojas vairākos veidos:

 • ja pieaug jūsu vidējais elektrības patēriņš mēnesī. Gada laikā tādējādi jūs patērējat vairāk elektrības nekā apmaksājat ar Izlīdzināto maksājumu. Ja tas laikus netiek mainīts, maksājuma summa nākamajā pārrēķinā pieaug, lai izlīdzinātu radušos starpību;
 • ja samazinās jūsu vidējais elektrības patēriņš. Gadā jūs patērējat mazāk elektrības, bet samaksājat vairāk. Izlīdzinātais maksājums nākamajā pārrēķinā tiks samazināts, lai izlīdzinātu šo starpību.

Kas notiks, ja barometrā ievadīšu nepareizu skaitītāja rādījumu?

Ja aprēķiniem esat ievadījis kļūdainu rādījumu, rezultāta skatā izvēlieties iespēju “atgriezties portālā” un sāciet aprēķinu no jauna, ievadot pareizo rādījumu. Sarkana rezultāta gadījumā spiediet: “Vēlos izmainīt skaitītāja rādījumus”. Ja vien nespiedīsiet pogas “Mainīt summu” vai “Izmantot rādījumus un veikt pārrēķinu”, kļūdaini ievadīts skaitītāja rādījums neietekmēs jūsu Izlīdzināto maksājumu.

Cik bieži man vajadzētu pārbaudīt Izlīdzinātā maksājuma atbilstību patēriņam ar barometru?

Iesakām Izlīdzinātā maksājuma atbilstību patēriņam ar barometru pārbaudīt reizi trīs mēnešos.

Vai varu izmantot barometru, ja man ir viedais elektrības skaitītājs?

Jūs varēsiet noteikt maksājuma atbilstību patēriņam, neievadot skaitītāja rādījumus, jo viedā skaitītāja datus barometrs nolasīs automātiski.

Kā rīkoties, ja viedā skaitītāja rādījums, ko nolasa barometrs, nav atbilstošs faktiskajam?

Šādā situācijā jūs varat mainīt viedā skaitītāja rādījumu šeit. Pēc tam atgriezieties barometra sadaļā – tur parādīsies jūsu koriģētais rādījums (rādījumus koriģēt varat skaitītāju rādījumu iesniegšanas laikā: no mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam).

Kā man rīkoties, ja barometrs pēc aprēķinu veikšanas ir pelēks?

Jums faktiskais vai prognozētais patēriņš ir 0 kWh. Barometra aprēķini balstīti matemātiskās darbībās, un ar 0 dalīt nav iespējams. Ja barometrs ir pelēks, iesakām mainīt Izlīdzinātā maksājuma summu, kā faktisko patēriņu norādot 1 kWh. Pēc summas maiņas varēsiet korekti aprēķināt maksājuma atbilstību patēriņam (norādītais patēriņš 1 kWh apmērā rezultātu neietekmēs).

Vai atbilstības noteikšanai skaitītāju rādījumi jāievada visiem objektiem, ja man tie līgumā ir vairāki?

Rekomendējam skaitītāju rādījumus ievadīt visiem objektiem līgumā, lai barometra aprēķini būtu pēc iespējas precīzāki.

Vai skaitītāja rādījums atkal jāvada barometrā, ja barometra sarkanā rezultāta gadījumā esmu pieteicies un saņēmis atgādinājumu par skaitītāju rādījumu nodošanu?

Saņemot atgādinājumu par skaitītāja rādījumu nodošanu, aicinām doties uz barometra sadaļu un rādījumus ievadīt tur. Sekojoši spiediet pogu “Izmantot rādījumus un veikt pārrēķinu”. Ja rādījumus noziņosiet citā veidā, pārrēķins netiks veikts uzreiz.

Kā tiek aprēķināts mans faktiskais vidējais patēriņš pēc skaitītāja rādījuma ievadīšanas?

Pēdējo 12 mēnešu vidējam patēriņam pieskaitām patēriņu līdz ievadītajam skaitītāja rādījumam un izdalām ar mēneša skaitu, lai iegūtu faktisko vidējo elektroenerģijas patēriņu.

Vai sarkana rezultāta gadījumā pārrēķins ir jāveic noteikti? Vai nevaru gaidīt ikgadējo pārrēķinu?

Pārrēķinu jūs varat neveikt un gaidīt, kad veiksim ikgadējo pārrēķinu, taču tādā gadījumā jārēķinās ar izveidojušos starpību, ko pievienosim nākamajai Izlīdzinātā maksājuma summai.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu