Par Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu 2017.gadā

Daļai klientu, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, 2017. gada janvārī pārrēķinām ikmēneša maksājuma summu. Lai jūs zinātu, kā to veicam un kādas ir iespējamās izmaiņas, aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kādēļ tiek pārrēķināts Izlīdzinātais maksājums?

Ar Izlīdzināto maksājumu jūs katru mēnesi maksājat vienādu, iepriekš zināmu summu. Laika gaitā var mainīties gan jūsu patēriņš, gan kāda no elektrības maksājumu veidojošajām daļām, piemēram, elektroenerģijas cena vai sadales sistēmas pakalpojumu maksa. Tādēļ vismaz reizi gadā mēs salīdzinām jūsu iepriekšējā gada elektrības patēriņu ar maksājumiem un aprēķinām jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu.

Kad tika izsūtīta Izlīdzinātā maksājuma pārrēķina vēstule?

Pārrēķinu veicam janvārī un līdz februāra sākumam pakāpeniski  izsūtām klientiem vēstules ar jauno Izlīdzinātā maksājuma summu. Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu ierasti veicam klientiem brīdī, kad ir pagājuši 12 mēneši no iepriekšējā pārrēķina veikšanas.

Ja jūs vēstuli ar pārrēķinātu Izlīdzinātā maksājuma summu februārī nesaņemat, neuztraucieties! Visticamāk jums nav pagājuši 12 mēneši no iepriekšējā pārrēķina.

Kā lasīt aprēķinu sadaļu Izlīdzinātā maksājuma pārrēķina vēstulē?

IM aprēķinu sadaļa

Kā mēs iegūstam datus patēriņa aprēķināšanai?

  • Jūs paziņojat sava elektrības skaitītāja rādījumu

vai

  • jums ir viedais skaitītājs, kas tiek nolasīts attālināti

vai

  • AS ”Sadales tīkls” jūsu skaitītāja rādījumu ir nolasījuši kontrolapgaitā

vai

  • ja skaitītāja rādījums nav saņemts, AS ”Sadales tīkls” aprēķina vidējo patēriņu, ņemot vērā jūsu patēriņa vēsturi.

Kā aprēķinām jauno Izlīdzinātā maksājuma summu?

Jaunais Izlīdzinātais maksājums

jauna_summa

  • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar pozitīvu zīmi (piemēram, 0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt mazāk, nekā to patērējāt. Tādā gadījumā jūsu Izlīdzinātais maksājums pieaug.
  • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar “–“ zīmi (piemēram, –0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt vairāk, nekā to patērējāt. Jūsu Izlīdzinātais maksājums samazinās.

Kā es turpmāk varu novērst starpības veidošanos?

Jūsu interesēs ir nodrošināt, lai Izlīdzinātā maksājuma summa būtu pēc iespējas atbilstošāka jūsu faktiskajam patēriņam. Lūdzam rūpīgi izvērtēt, vai nav nepieciešamas jaunās Izlīdzinātā maksājuma summas korekcijas, gan saņemot jaunās summas piedāvājumu, gan laika gaitā. Tas palīdzēs izvairīties no lielas starpības veidošanās.

Ja konstatējat, ka jūsu patēriņš stipri atšķiras no Izlīdzinātā maksājuma summā prognozētā vai ja domājat, ka maksājums ir neatbilstošs, jūs to varat kontrolēt un mainīt jebkurā laikā portālā elektrum.lv:

  • no mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam nodot skaitītāja rādījumu, ja vēlaties, lai mums ir precīzāki jūsu patēriņa dati. Tos izmantosim gadījumā, ja būs nepieciešams veikt atkārtotu Izlīdzinātā maksājuma summas pārrēķinu, lai mazinātu starpības veidošanos līdz nākamajam periodam;
  • mainīt vidējo prognozēto patēriņu, tādējādi mainot arī jūsu ikmēneša maksājuma summu;

Lūdzam pievērst uzmanību! Mainīt jūs varat Izlīdzinātā maksājuma pamatsummu. Ja jums ir izveidojusies starpība no iepriekšējā perioda, kas pievienota pamatsummai, tā paliks nemainīga.

Ko darīt ja jaunās Izlīdzinātā maksājuma summas aprēķinā izmantotais vidējais patēriņš neatbilst faktiskajam?

Ja konstatējat, ka jūsu patēriņš stipri atšķiras no Izlīdzinātā maksājuma summā prognozētā, jūs to varat kontrolēt un mainīt jebkurā laikā portāla elektum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu.

Kāpēc Izlīdzinātais maksājums man ir palielinājies?

Iemesli Izlīdzinātā maksājuma summas pieaugumam var būt dažādi:

  • ir mainījušies jūsu elektrības patēriņa ieradumi un pieaudzis vidējais mēneša patēriņš;
  • iepriekšējā periodā mūsu prognozētais vai jūsu uzrādītais elektrības patēriņš izrādījies pārāk mazs (jūs esat patērējis vairāk, nekā apmaksājis). Lai izlīdzinātu radušos starpību, šajā periodā jūsu maksājuma summa ir lielāka.

IM summa palielinās

Jaunā aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa ir ievērojami mazāka vai pat vispār nav jāmaksā – vai tā nav kļūda?

Visticamāk jūs esat patērējis daudz mazāk, nekā mēs bijām prognozējuši. Jūs ar ikmēneša maksājumiem sedzāt visu savu gada patēriņu un samaksājāt vēl par patēriņu uz priekšu – 2017. gadā. 

IM summa samazinās

Ja pārmaksa ir tik liela, ka sedz visa nākamā perioda Izlīdzinātā maksājuma summu, jums šajā periodā nebūs jāmaksā.

Tomēr aicinām arī šajā gadījumā sekot līdzi savam patēriņam, lai novērtētu prognozētā vidējā patēriņa neatbilstību faktiskajam patēriņam. Ja konstatējat būtiskas izmaiņas, lūdzam sazināties ar Elektrum Klientu servisu.

Man reizē ir izveidojusies gan pārmaksa, gan starpība. Kā tas ir iespējams?

Starpība ir veidojusies, salīdzinot jūsu maksājumus ar patēriņu (piemēram, ar Izlīdzināto maksājumu segtas 1000 kWh, bet kopā gadā patērētas 1600 kWh. Veidojas starpība par 600 kWh, kas pārvērstas naudiskā izteiksmē).

Pārmaksa savukārt ir tā summa, ko jūs esat naudiskā izteiksmē samaksājis lielāku nekā aprēķinātais Izlīdzinātais maksājums (piemēram, 30 EUR vietā nejauši samaksāts 50 EUR. Pārmaksa tādējādi ir 20 EUR).

Ja izveidojusies šāda situācija, pārrēķina vēstulē jums esam sastādījuši maksājumu grafiku 2017. gadam. Ar pārmaksāto summu jūs nevarat segt izveidojušos starpību, taču ar to jūs sedzat pirmos maksājumus – aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa jums jāsāk maksāt vēlāk.

 

Ko aprēķinu sadaļā nozīmē ailīte “Iepriekšējā perioda aprēķinā fiksētā starpība” un kāpēc tā ir iekļauta pārrēķina vēstulē?

Kad pēc Izlīdzinātā maksājuma pieslēgšanas veicam pirmo pārrēķinu, mēs salīdzinām jūsu faktisko elektrības patēriņu ar samaksāto. Starpību, ja tāda izveidojusies, izlīdzinām uz nākamajiem 12 mēnešiem – pievienojam jaunajai Izlīdzinātā maksājuma summai.

Jaunā summa

Piemēram, salīdzinot summu par faktisko patēriņu (500 EUR) un veiktos maksājumus (380 EUR) pagājušajā gadā, bija izveidojusies starpība 120 EUR apmērā. Tādēļ nākamā gada Izlīdzinātā maksājuma pamatsummai klāt nāca 10 EUR jeb 1/12 daļa starpības.

Nākamajā pārrēķinā mēs salīdzinām ne tikai faktisko patēriņu ar veiktajiem maksājumiem, bet arī to, vai ar maksājumiem ir segta iepriekšējā periodā aprēķinātā starpībā. Tādēļ aprēķinu sadaļā ir ailīte “Iepriekšējā perioda aprēķinā fiksētā starpība”.

Aprēķinu sadaļaSavukārt ailītē “Samaksātā summa, kas attiecināta par periodu” varat redzēt veiktos maksājumus – ar katru no tiem ir segta 1/12 daļa iepriekšējā periodā aprēķinātās starpības. Piemērā ar 9 maksājumiem ir segtas 9/12 daļas iepriekšējā perioda starpības. Ja ir veikti 12 maksājumi, starpība ir segta pilnībā.

Vai iespējams noziņot faktisko skaitītāja rādījumu arī šobrīd?

Savu aktuālo skaitītāja rādījumu varat ziņot jebkurā mēnesī no 27. līdz 3. datumam – ja konstatēsim nozīmīgu atšķirību starp faktisko (noziņoto) patēriņu un Izlīdzinātā maksājuma aprēķinos iekļauto aplēsi, veiksim pārrēķinu.

Ja Izlīdzinātā maksājuma perioda laikā ir mainījušās cenas, vai tas nerada zaudējumus?

Laika gaitā var mainīties cenas kādai no elektrības maksājumu veidojošām daļām, piemēram, 2016. gada 1. augustā mainījās sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Ne vienmēr Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins tiek veikts pēc katrām cenu izmaiņām. Taču cenu izmaiņas tiek ņemtas vērā pārrēķinā – atbilstoši laikam, kad tās stājušās spēkā. Tā, piemēram, 2016. gada pēdējo piecu mēnešu (no augusta līdz decembrim) aprēķinā tika ņemti vērā jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi.

Arī starpībai no Izlīdzinātā maksājuma iepriekšējā perioda tiek ņemtas vērā patēriņa laikā spēkā esošās cenas. Lai starpību, kas veidojusies 2016. gadā, cenu izmaiņas neietekmētu, to no kilovatstundām pārvēršam naudas izteiksmē un pievienojam 2017. gada ikmēneša maksājumiem.

Piemēram, lai jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi jums nebūtu iekļauti starpībā par visu iepriekšējo gadu, starpību rēķinām proporcionāli mēnešu skaitam, kad tarifi stājās spēkā (starpībā no janvāra līdz 1. augustam tiek ņemti vērā iepriekšējie tarifi, no 1. augusta līdz janvārim  jaunie).

Kā rīkoties, ja elektrību nepatērēju vai man ir atslēgta elektrība? Vai man kas jāmaksā par “0” patēriņu ?

Tā kā maksu par elektrību veido vairākas daļas, elektrību nepatērējot, jums nebūs jāmaksā elektroenerģijas daļa (oranžā krāsā) un obligātā iepirkuma komponentes. Jums Izlīdzināto maksājumu aprēķināsim par pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem (pieslēguma nodrošināšanu) un PVN.

Elektribas_cena

Ja vēlos mainīt norēķinu metodi, jo patēriņš ir mainīgs, vai varu to darīt?

Jā, jebkurā mirklī varat izvēlēties sev piemērotāko norēķinu metodi – vai tas būtu Izlīdzināto maksājumu vai Rēķinu. Norēķinu metodi ērti var mainīt portāla elektrum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu

Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un rēķinu?

Lai Izlīdzinātā maksājuma patēriņa aprēķins būtu atbilstošs faktiskajam aprēķinam, aicinām monitorēt skaitītāja rādījumus un par būtiskām izmaiņām informēt Elektrum klientu servisu.

Savu elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā varat samazināt, ievērojot Elektrum Energoefektivitātes centra speciālistu sniegtos padomus portālā. Aicinām arī uz bezmaksas konsultāciju Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4.

Jautājumi un atbildes par citām tēmām

Vairāk sadaļu