Par Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu

Klientiem, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, reizi gadā pārrēķinām ikmēneša maksājuma summu. Lai jūs zinātu, kā to veicam un kādas ir iespējamās izmaiņas, aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kādēļ tiek pārrēķināts Izlīdzinātais maksājums?

Ar Izlīdzināto maksājumu jūs katru mēnesi maksājat vienādu, iepriekš zināmu summu. Laika gaitā var mainīties gan jūsu patēriņš, gan kāda no elektrības maksājumu veidojošajām daļām, piemēram, elektroenerģijas cena vai sadales sistēmas pakalpojumu maksa. Tādēļ vismaz reizi gadā mēs salīdzinām jūsu iepriekšējā gada elektrības patēriņu ar maksājumiem un aprēķinām jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu.

Kā mēs iegūstam datus patēriņa aprēķināšanai?

  • Jūs paziņojat sava elektrības skaitītāja rādījumu

vai

  • jums ir viedais skaitītājs, kas tiek nolasīts attālināti

vai

  • AS ”Sadales tīkls” jūsu skaitītāja rādījumu ir nolasījuši kontrolapgaitā

vai

  • ja skaitītāja rādījums nav saņemts, AS ”Sadales tīkls” aprēķina vidējo patēriņu, ņemot vērā jūsu patēriņa vēsturi.

Kā aprēķinām jauno Izlīdzinātā maksājuma summu?

Jaunais Izlīdzinātais maksājums

jauna_summa

  • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar pozitīvu zīmi (piemēram, 0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt mazāk, nekā to patērējāt. Tādā gadījumā jūsu Izlīdzinātais maksājums pieaug.
  • Ja aprēķinātā “Starpība” ir ar “–“ zīmi (piemēram, –0.34 EUR), tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt vairāk, nekā to patērējāt. Jūsu Izlīdzinātais maksājums samazinās.

Kā es turpmāk varu novērst starpības veidošanos?

Jūsu interesēs ir nodrošināt, lai Izlīdzinātā maksājuma summa būtu pēc iespējas atbilstošāka jūsu faktiskajam patēriņam. Maksājuma atbilstību patēriņam varat pārbaudīt jebkurā laikā ar Izlīdzinātā maksājuma barometra palīdzību. Aicinām atbilstību pārbaudīt vismaz reizi trijos mēnešos.

Ko darīt ja jaunās Izlīdzinātā maksājuma summas aprēķinā izmantotais vidējais patēriņš neatbilst faktiskajam?

Ja konstatējat, ka jūsu patēriņš stipri atšķiras no Izlīdzinātā maksājuma summā prognozētā, jūs to varat kontrolēt un mainīt jebkurā laikā portāla elektum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu.

Kāpēc Izlīdzinātais maksājums man ir palielinājies?

Iemesli Izlīdzinātā maksājuma summas pieaugumam var būt dažādi:

  • ir mainījušies jūsu elektrības patēriņa ieradumi un pieaudzis vidējais mēneša patēriņš;
  • iepriekšējā periodā mūsu prognozētais vai jūsu uzrādītais elektrības patēriņš izrādījies pārāk mazs (jūs esat patērējis vairāk, nekā apmaksājis). Lai izlīdzinātu radušos starpību, šajā periodā jūsu maksājuma summa ir lielāka.

IM summa palielinās

Jaunā aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa ir ievērojami mazāka vai pat vispār nav jāmaksā – vai tā nav kļūda?

Visticamāk jūs esat patērējis daudz mazāk, nekā mēs bijām prognozējuši. Jūs ar ikmēneša maksājumiem sedzāt visu savu gada patēriņu un samaksājāt vēl par patēriņu uz priekšu. 

IM summa samazinās

Ja pārmaksa ir tik liela, ka sedz visa nākamā perioda Izlīdzinātā maksājuma summu, jums šajā periodā nebūs jāmaksā.

Tomēr aicinām arī šajā gadījumā sekot līdzi savam patēriņam, lai novērtētu prognozētā vidējā patēriņa neatbilstību faktiskajam patēriņam. Ja konstatējat būtiskas izmaiņas, lūdzam sazināties ar Elektrum Klientu servisu.

Ko aprēķinu sadaļā nozīmē ailīte “Starpība, kas bija jāsedz ar maksājumiem” un kāpēc tā ir iekļauta pārrēķina vēstulē?

Kad pēc Izlīdzinātā maksājuma pieslēgšanas veicam pirmo pārrēķinu, mēs salīdzinām jūsu faktisko elektrības patēriņu ar samaksāto. Starpību, ja tāda izveidojusies, izlīdzinām uz nākamajiem 12 mēnešiem – pievienojam jaunajai Izlīdzinātā maksājuma summai.

Jaunā summa

Piemēram, salīdzinot summu par faktisko patēriņu (500 EUR) un veiktos maksājumus (380 EUR) pagājušajā gadā, bija izveidojusies starpība 120 EUR apmērā. Tādēļ nākamā gada Izlīdzinātā maksājuma pamatsummai klāt nāca 10 EUR jeb 1/12 daļa starpības.

Nākamajā pārrēķinā mēs salīdzinām ne tikai faktisko patēriņu ar veiktajiem maksājumiem, bet arī to, vai ar maksājumiem ir segta iepriekšējā periodā aprēķinātā starpībā. Tādēļ aprēķinu sadaļā ir ailīte “Starpība, kas bija jāsedz ar maksājumiem”.

Vai iespējams noziņot faktisko skaitītāja rādījumu arī šobrīd?

Savu aktuālo skaitītāja rādījumu varat ziņot jebkurā mēnesī no 27. līdz 3. datumam – ja konstatēsim nozīmīgu atšķirību starp faktisko (noziņoto) patēriņu un Izlīdzinātā maksājuma aprēķinos iekļauto aplēsi, veiksim pārrēķinu.

Kā rīkoties, ja elektrību nepatērēju vai man ir atslēgta elektrība? Vai man kas jāmaksā par “0” patēriņu ?

Tā kā maksu par elektrību veido vairākas daļas, elektrību nepatērējot, jums nebūs jāmaksā elektroenerģijas daļa (oranžā krāsā). Jums Izlīdzināto maksājumu aprēķināsim par pārvades un sadales sistēmas pakalpojumiem (pieslēguma nodrošināšanu), Obligātā iepirkuma jaudas komponenti (OIK) un PVN.

Elektribas_cena

Ja vēlos mainīt norēķinu metodi, jo patēriņš ir mainīgs, vai varu to darīt?

Jā, jebkurā mirklī varat izvēlēties sev piemērotāko norēķinu metodi – vai tas būtu Izlīdzināto maksājumu vai Rēķinu. Norēķinu metodi ērti var mainīt portāla elektrum.lv sadaļā Mani līgumi vai sazinoties ar Elektrum klientu servisu

Kā samazināt elektroenerģijas patēriņu un rēķinu?

Lai Izlīdzinātā maksājuma patēriņa aprēķins būtu atbilstošs faktiskajam aprēķinam, aicinām monitorēt skaitītāja rādījumus un par būtiskām izmaiņām informēt Elektrum klientu servisu. Tāpat varat pārskatīt, vai esošo jaudu izmantojat pilnvērtīgi. Samazinot ampēru vai fāžu skaitu, ievērojami samazināsiet savus ikmēneša izdevumus par elektrību. Vairāk aicinām skatīt: www.sadalestikls.lv.

Savu elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā varat samazināt, ievērojot Elektrum Energoefektivitātes centra speciālistu sniegtos padomus portālā. Aicinām arī uz bezmaksas konsultāciju Elektrum Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4.

Jautājumi un atbildes par citām tēmām

Vairāk sadaļu