Daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenes ir tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēm.

Kā saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu, aizpildiet pieteikumu. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.

Kā tiek piemērots atbalsts? 

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 300 patērētās kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu.

Elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez PVN).

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas  maksai tiek piemērots atšķirīgi:

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 ģimene, kam piešķirts atbalsts:

    Ja līgumā ir 1 objekts ar

    -- 1 fāzes pieslēgumu – jums tiks piešķirts atbalsts EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*. 

    -- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – jums tiks piešķirts atbalsts EUR 5,07 apmērā (bez PVN)*.  

    -- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – jums tiks piešķirts atbalsts maksai par IAA lielumu: EUR 0,32 par katru ampēru (bez PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

    Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:

    -- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiks piešķirts atbalsts  EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

    -- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – jums tiks piešķirts atbalsts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,32 par katru ampēru (bez PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairākas ģimenes, kam piešķirts atbalsts:

    - katra ģimene saņems atbalstu EUR 5,88 apmērā (bez PVN)*.

 *Piemērotais atbalsts nevar pārsniegt sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas  maksas kopsummu rēķinā.

Lūdzam ņemt vērā:

  • Ja vēlaties atbalstu saņemt no mēneša 1. datuma, pieteikums ir  jāiesniedz līdz attiecīgā mēneša 19. datumam. Ja atbalsta saņemšanai pieteiksieties pēc 19. datuma, tad atbalsts jums tiks piešķirts no nākamā mēneša 1. datuma. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Ik mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu maksājuma summu, ietverot pienākošos atbalstu. Ja skaitītāja rādījumus nenodosiet, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa. 

Vairāk sadaļu