Daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimenes ir tādas ģimenes  kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. No 2016. gada 1. janvāra par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādēm. 

Kā saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu, aizpildiet pieteikumu. Pēc informācijas pārbaudes atbalsts tiks piešķirts līdz gada beigām.

Kā tiek piemērots atbalsts? 

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 300 mēnesī patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās. 

No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh (bez PVN).

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu maksai tiek piemērots atšķirīgi:

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 ģimene, kam piešķirts atbalsts:

    Ja līgumā ir 1 objekts ar

    -- 1 fāzes pieslēgumu – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN)*. 

    -- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

    Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:

    -- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

 

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairākas ģimenes, kam piešķirts atbalsts:

    -- katrai ģimenei sadales tarifa fiksētā daļa tiek samazināta EUR 4,50 apmērā (ar PVN)*.

 

Lūdzam ņemt vērā:

  • Ja vēlaties atbalstu saņemt no mēneša 1. datuma, pieteikums ir  jāiesniedz līdz attiecīgā mēneša 19. datumam. Ja atbalsta saņemšanai pieteiksieties pēc 19. datuma, tad atbalsts jums tiks piešķirts no nākamā mēneša 1. datuma. 
  • Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu  nosūtīsim SMS veidā uz jūsu norādīto mobilo tālruni.  

 

*Piemērotais atbalsts nepārsniedz AS „Sadales tīkls” aprēķināto pakalpojumu maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu mēnesī.

Vairāk sadaļu