Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu

Kā saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu, aizpildiet pieteikumu. Atbalstu jūs saņemsiet no mēneša, kurā iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai, neatkarīgi no pieteikšanās datuma. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Ik mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu maksājuma summu, ietverot pienākošos atbalstu. Ja skaitītāja rādījumus nenodosiet, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa. 

Kā tiek piemērots atbalsts? 

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100  patērētās kilovatstundas, sadales sistēmas pakalpojumus, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes apmaksāt par zemāku cenu. 

Elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,03758  EUR/kWh (bez  PVN). 

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas  maksai tiek piemērots atšķirīgi:

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 aizsargātais lietotājs.

Ja līgumā ir 1 objekts ar:

    -- 1 fāzes pieslēgumu – jums tiks piešķirts atbalsts EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

    -- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – jums tiks piešķirts atbalsts EUR 5,07 apmērā (bez PVN)*.

    -- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem jums tiks piešķirts atbalsts maksai par IAA lielumu: EUR 0,32 par katru ampēru (bez PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri.

    Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:

    -- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiks piešķirts atbalsts EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

    -- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – jums tiks piešķirts atbalsts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,32 par katru ampēru (bez PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

  • Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairāki aizsargātie lietotāji:

    - katrs aizsargātais lietotājs saņems atbalstu EUR 1,96 apmērā (bez PVN)*.

 *Piemērotais atbalsts nevar pārsniegt sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas  maksas kopsummu rēķinā.

Vairāk sadaļu