Trūcīgām un maznodrošinātām personām

Kā saņemt atbalstu?

Trūcīgām un maznodrošinātām personām atbalstam nav jāpiesakās – nepieciešamos datus sniegs jūsu pašvaldības sociālais dienests un atbalsts jums tiks piešķirts automātiski nākamajā mēnesī pēc trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusa saņemšanas. 

Piemēram, atbalstu par augustu (kas atspoguļosies septembrī izrakstītajos rēķinos) saņems tie, kam jūlijā bija trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss.

Tā kā statuss ir mainīgs, atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu nosūtīsim SMS veidā uz jūsu norādīto mobilo tālruni. Ja skaitītāja rādījumus nenodosiet, maksājums tiks aprēķināts pēc vidējā patēriņa.

Kā tiek piemērots atbalsts?

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās. 

No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh (bez PVN). 

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu maksai tiek piemērots atšķirīgi:

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 aizsargātais lietotājs.

     Ja līgumā ir 1 objekts ar:

    -- 1 fāzes pieslēgumu – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN)*. 

    -- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

 

    Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:

    -- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

 

  • Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairāki aizsargātie lietotāji:

    -- katrs aizsargātais lietotājs saņem atbalstu EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

 

*Piemērotais atbalsts nepārsniedz AS „Sadales tīkls” aprēķināto pakalpojumu maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu mēnesī.

Vairāk sadaļu