Elektrum Dinamiskais

Ja vēlaties maksāt par elektrību mainīgu cenu, kāda katru mēnesi tiek noteikta biržā, Elektrum Dinamiskais ir piemērots tieši jums!

Aprēķins veikts, izmantojot biržas pēdējā mēneša vidējo svērto cenu un AS „Sadales tīkls” aprēķināto tipveida ikstundas patēriņa sadalījumu, kas negarantē šādu cenu nākotnē.
  • Katru mēnesi mainīga cena atbilstoši cenu izmaiņām elektroenerģijas biržā
  • Iespēja izvēlēties citu piedāvājumu bez līguma laušanas maksas
  • Tirdzniecības pakalpojuma maksa un mēneša maksa, kas samazinās, pieaugot jūsu elektrības patēriņam
  • Norēķini ar rēķinu

Elektrum Dinamiskais jums ir piemērots, ja:

  • esat gatavs uzņemties risku, jo cena biržā var strauji mainīties;
  • ikdienā varat sekot līdzi cenu izmaiņām biržā un atbilstoši pielāgot savus elektrības lietošanas paradumus. Visērtāk to darīt mobilajā lietotnē Elektrum. Lietotnē varēsiet arī uzstādīt cenas slieksni, pie kura saņemsiet brīdinājumu, ja cenas līmenis tiks pārsniegts;
  • jums ir uzstādīts Viedais skaitītājs. Viedais skaitītājs fiksē Jūsu patēriņu katrā stundā, un izmaksas par elektrību tiek aprēķinātas atbilstoši konkrētās stundas cenām biržā. Pielāgojot savu patēriņu brīžiem, kad cena ir zemāka, jūs varat samazināt izmaksas par elektrību.

Visi produkti

Cenas izmaiņu grafiks

Grafikā attēlotas vēsturiskās Nord Pool biržas mēneša cenas un vidējās svērtās cenas EUR par 1 kWh Latvijas reģionā, bez PVN.

 
 
 
 
 

NP stundas cena

Vidējā cena

Kādu cenu jūs redzat rēķinā? 

Rēķinot elektroenerģijas cenu tiek ņemts vērā, cik konkrētā stundā biržā maksāja elektrība, un cik daudz klients šajā laikā ir patērējis elektrību - un tā 24 stundas dienā, visu mēnesi. Nord Pool biržas cenas ir apskatāmas biržas lapā.

Rēķinā tiks atspoguļota viena vidējā svērtā cena, kuru ietekmē tas, kāds jums ir skaitītājs. 

 
 

Vidējā svērtā cena ir mainīgs lielums - katra mēneša sākumā mēs aprēķinam vidējo svērto elektroenerģijas cenu par iepriekšējo mēnesi. Beidzamo 12 mēnešu laikā vidējā svērtā cena ir bijusi par 3.13% augstāka kā biržas vidējā cena.

1. Man ir ikstundas jeb viedais skaitītājs

Vairumam Latvijas mājsaimniecību ir viedais skaitītājs, kas uzskaita katras stundas patēriņu. Šiem klientiem vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena būs katram cita, jo aprēķins balstīts klienta patēriņā konkrētajā stundā.
Ja esat izvēlējies elektrības produktu Elektrum Dinamiskais un vienlaikus NETO uzskaites sistēmu   (piemēram, pieslēdzot saules paneļus), vidējās svērtās cenas aprēķina veids jums ir atšķirīgs. No AS "Sadales tīkls" mēs saņemam informāciju par tīklā nodotās un no tīkla paņemtās elektroenerģijas starpību, kas izlīdzināta pa stundām, pielietojot AS "Sadales tīkls" tipveida slodžu sadalījuma grafiku.

2. Man nav skaitītāja, kas veic ikstundas uzskaiti

Šādā gadījumā  AS "Sadales tīkls" mums iesūta jūsu mēneša patēriņu sadalītu pa stundām, izmantojot tipveida slodžu sadalījuma grafiku. Uzzināt vairāk varat AS "Sadales tīkls" mājaslapā 

Klientiem, kuri ir izvēlējušies elektrības produktu Elektrum Dinamiskais un ar sistēmas operatoru ir vienojušies par tiesībām izmantot NETO uzskaites sistēmu,  patēriņa dati, pēc kuriem mēs veiksim vidējās svērtās cenas aprēķinu, atšķirsies no viedā skaitītāja faktiski uzskaitītiem ikstundas patēriņa datiem. Lai gan ieskaitu par objektā saražoto un patērēto AS "Sadales tīkls" veic atbilstoši norēķinu periodā kopumā uzskaitītajam elektrības apjomam (kWh), mēs saņemam informāciju par patēriņa starpību, kas ir izlīdzināta, pielietojot AS "Sadales tīkls" tipveida slodžu grafiku. Iemesls šādām atšķirībām ir veidi. kā aprēķina elektrības produkta Elektrum Dinamiskais elektrības vidējās svērtās cenu (pēc ikstundas patēriņa) un kā veic NETO norēķinu sistēmas aprēķinu (tas tiek veikts mēneša ietvaros).

Kā jūs varat aprēķināt vidējo svērto Nord Pool biržas cenu?

Vienas kilovatstundas vidējo svērto NP biržas cenu var aprēķināt sekojoši:

1. Jāaprēķina iepriekšējā mēneša biržas ikstundas cenu un ikstundas patēriņu reizinājumu summa.

NP biržas ikstundas cenas Latvijas reģionā atrodamas šeit. Latvija un NP birža atrodas dažādās laika zonās, tāpēc NP biržas mājas lapā pieejamā informācija par cenām ir ar vienas stundas nobīdi. Piemēram, lai noskaidrotu cenu, kas bija spēkā no plkst. 02:00 līdz 03:00 pēc Latvijas laika, biržas lapā ir jāskatās cena no plkst. 01:00 līdz 02:00. Kā arī, piemēram, aprēķinot vidējo cenu par jūliju, aprēķinā jāizmanto cenas no 30. jūnija pulksten 23:00 līdz 31. jūlijam 23:00.

Ikstundas patēriņš Jums ir zināms! Aprēķinā netiek ņemtas vērā pārceltās svētku dienas.

2. Šo summu jāizdala ar kopējo mēneša patēriņu.

! Jāņem vērā, ka cenas NP biržā ir norādītas par megavatstundu (1 MWh = 1000 kWh) un bez PVN. Piemēram, ja mēneša vidējā biržas cena ir 40.43 EUR/MWh, tad pārrēķinot to uz kilovatstundām, cena ir 0.04043 EUR/kWh.

Lasīt vairāk aizvērt

Apraksts

Izvēloties šo produktu, cena būs atkarīga no situācijas biržā: ja cenas biržā samazināsies, jūsu mēneša maksājums arī samazināsies – un otrādi. Biržas Nord Pool (NP) vienas kilovatstundas cenu nosaka iepriekšējā mēneša ikstundas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā.

Ja jums ir viedais skaitītājs, kurš automātiski nolasa patēriņu katrā stundā, jūsu vidējā svērtā elektroenerģijas cena tiks aprēķināta atbilstoši ikstundas patēriņam objektā. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas cena katram objektam un klientam būs atšķirīga, jo atšķirsies individuālais patēriņš katrā stundā.

Ja jums viedais skaitītājs nav uzstādīts, jūsu maksu par ikstundas patēriņu noteiksim, izmantojot AS „Sadales tīkls” aprēķinātos tipveida ikstundas patēriņa sadalījuma procentus. Ar informāciju par šo sadalījumu varat iepazīties šeit.

Zemāk redzamajā „Cenas izmaiņu grafikā” varat apskatīt vēsturiskās vidējās svērtās elektrības cenas biržā par pēdējiem 12 mēnešiem Šī cena ir vienāda visiem klientiem, kuriem nav uzstādīts viedais skaitītājs.

Lai saņemtu rēķinu, no katra mēneša 27. līdz 3.datumam jums būs jānodod skaitītāja rādījumi. Jūs varat izvēlēties rēķinu saņemt e-pastā vai pa pastu (papildu maksa 2,00 EUR), vai izvēlēties maksājuma summu saņemt SMS veidā uz jūsu mobilo tālruni ar iespēju rēķinu apskatīt portālā elektrum.lv.

Ar Elektrum Dinamiskais maksājuma daļu par elektroenerģijas veido divas komponentes: elektrības cena par kWh un maksa par tirdzniecības pakalpojumu, ko pārskatīsim ne biežāk kā 3 reizes kalendārajā gadā. Ja šī maksa mainīsies, tad par izmaiņām informēsim Jūs 30 dienas iepriekš. Jebkurā laikā bez līguma laušanas maksas varēsiet izvēlēties citu elektroenerģijas produktu.

Lasīt vairāk mazāk

Cena

Produktam Elektrum Dinamiskais maksājums tiek aprēķināts, pamatojoties uz NP LV datiem par iepriekšējo mēnesi un AS „Sadales tīkls" diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālo sadalījumu, kas ir mainīga vērtība, līdz ar to zemāk minētā elektrības cena negarantē šādu cenu nākotnē.

Ikmēneša elektrības maksājumu veido: elektroenerģijas cena, maksa par sistēmas jeb sadales un pārvades pakalpojumiem, kā arī PVN.

Vairāk par to, no kā sastāv maksa par elektrību, lasiet šeit

Rādīt cenas

Šai komponentei netiek piemērota PVN likme

Elektroenerģijas cena Vienības cena
NP LV vidējā svērtā pēdējā mēneša cena (pēc AS Sadales tīkls diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma) 0.10951 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam no 0 līdz 49.99 kWh) 0.00000 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam no 50 līdz 149.99 kWh) 0.00895 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam no 150 līdz 399.99 kWh) 0.00895 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam virs 400 kWh) 0.00895 EUR/kWh
Mēneša maksa (patēriņam no 0 līdz 49.99 kWh) 2.50 EUR
Mēneša maksa (patēriņam no 50 līdz 149.99 kWh) 1.80 EUR
Mēneša maksa (patēriņam no 150 līdz 399.99 kWh) 1.00 EUR
Mēneša maksa (patēriņam virs 400 kWh) 0.00 EUR
Sistēmas pakalpojumi Vienības cena
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-1, 1 fāze) 0.41140 EUR/A
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-1, 3 fāzes) 0.99220 EUR/A
Maksa par jaudas uzturēšanu (Pamata-2) 0.99220 EUR/A
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-1, 1 fāze) 0.16940 EUR/A
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-1, 3 fāzes) 0.39930 EUR/A
Maksa par jaudas uzturēšanu (Speciālais-2) 0.39930 EUR/A
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Pamata-1) 0.04794 EUR/kWh
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Pamata-2) 0.03130 EUR/kWh
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Speciālais-1) 0.19176 EUR/kWh
Maksa par elektroenerģijas piegādi (Speciālais-2) 0.12521 EUR/kWh

Nosacījumi

Nokavējuma procenti, par katru kavējuma dienu 0.15%
Maksājuma termiņš Mēneša beigas

Slēgt līgumu