Iesniegums Maksājumu plāna noformēšanai

Iesniegumu aizpildiet gadījumā, ja neapmaksātos rēķinus (parāda summu) vēlaties apmaksāt pa daļām, noslēdzot maksājumu plānu. 

Ja fiziskas personas vārdā Iesniegumu par izlietotās elektroenerģijas samaksu iesniedz pilnvarotā persona, tad Iesniegumā ir jāuzrāda arī Iesnieguma iesniedzēja personas kods, tālruņa numurs un pasta adrese. Pilnvarotai personai kopā ar iesniegumu jāuzrāda pilnvara!

Informējam, ka noformējot maksājuma plānu, Jums tiks piemērota komisijas maksa. Ar atbilstošām izmaksām aicinām iepazīties Pakalpojumu izcenojumi sadaļā.

Iesnieguma veidlapa

Lūdzam aizpildīt veidlapu un pievienot laukā "Pielikums".

Pielikums

Vairāk sadaļu