Naudas pārattiecināšana vai atmaksa

Lai izmantotu "Atmaksas formu" vai "Naudas pārattiecināšans formu", nepieciešams autorizēties Elektrum portālā, spiežot ŠEIT.

Izvēlieties iesnieguma veidu

Iesniegums "par naudas atmaksu" jāizmanto, ja esat kļūdaini veicis maksājumu par elektroenerģiju un vēlaties, lai mēs atmaksājam šo naudu.

Iesniegums "par naudas pārattiecināšanu" jāizmanto sekojošos gadījumos: Ja esat kļūdaini veicis maksājumu par elektroenerģiju, piemēram, sajaucāt līguma numurus. Ja esat pārdevis objektu, bet pārmaksāto naudu vēlaties pārnest uz jauno elektroenerģijas piegādes līgumu. Ja vēlaties pārattiecināt samaksāto naudu no viena līguma uz citu.