Par atteikuma tiesību izmantošanu

Iesnieguma veidlapa

Lūdzam aizpildīt veidlapu un pievienot laukā "Pielikums".
Iesnieguma parakstīšanai varat izmantot arī e-Parakstu.

Pielikums

Vairāk sadaļu