Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins 2016. gadā

Klientiem, kas norēķinās ar Izlīdzināto maksājumu, no 2016. gada rudens pakāpeniski pārrēķināsim ikmēneša maksājuma summu. Lai jūs zinātu, kā to veiksim un kādas ir iespējamās izmaiņas, aicinām iepazīties ar atbildēm uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kādēļ aprēķinām jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu?

2016. gada 1. augustā stājās spēkā jaunie sadales sistēmas pakalpojumu tarifi, kas ir viena no trim elektrības maksu veidojošām daļām. Saistībā ar tarifu izmaiņām mēs pakāpeniski pārrēķinām arī Izlīdzināto maksājumu

Kā mēs aprēķinām jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu?

Lai aprēķinātu jums jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu, mēs veicam divas darbības:

  1. Aprēķinām starpību, kas veidojusies iepriekšējā periodā, salīdzinot jūsu patēriņu pēc AS “Sadales tīkls” datiem ar veiktajiem maksājumiem. Šo starpību mēs dalām ar 12 (nākamā perioda ilgums mēnešos) un iegūto summu pievienojam jaunajam Izlīdzinātajam maksājumam.

Izlīdzinātā maksājuma starpība

  • Ja aprēķinātā “Starpība” par iepriekšējo periodu ir pozitīva, tas nozīmē, ka jūs par elektrību samaksājāt mazāk, nekā to patērējāt. Par šo starpību nākamajā Izlīdzinātā maksājuma periodā jūsu maksājuma summa pieaug.
  • Ja aprēķinātā “Starpība” par iepriekšējo periodu ir ar “–“ zīmi, tas nozīmē, ka iepriekšējā periodā jūs par elektrību samaksājāt vairāk, nekā to patērējāt.  Ailē “Starpības izlīdzināšana turpmākajiem 12 mēnešiem” ir norādīta summa, par kādu samazināsim jūsu ikmēneša maksājumu nākamajā Izlīdzinātā maksājuma periodā.

2. Aprēķinām jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu, ņemot vērā jūsu vidējo mēneša patēriņu (pēdējo 12 mēnešu patēriņa summu pēc AS “Sadales tīkls” datiem dalām ar 12), kā arī iepriekšējā perioda starpību.

Jaunā Izlīdzinātā maksājuma summa

Kāpēc aprēķinātā jaunā Izlīdzinātā maksājuma summa ir būtiski lielāka nekā iepriekšējā?

Iemesli Izlīdzinātā maksājuma summas pieaugumam var būt dažādi: 

  • ir mainījušies jūsu elektrības patēriņa ieradumi un pieaudzis vidējais mēneša patēriņš;
  • ir stājušies spēkā jaunie sadales pakalpojumu tarifi – maksājuma summa pieauga daļai to klientu, kam ir mazs patēriņš;
  • iepriekšējā periodā esam prognozējuši pārāk mazu jūsu elektrības patēriņu. Lai izlīdzinātu radušos starpību, šajā periodā jūsu maksājuma summa ir lielāka;
  • slodze jūsu mājsaimniecībā netiek izmantota efektīvi. Ja jums ir 3 fāžu pieslēgums un slodze jūsu mājsaimniecībā netiek izmantota pilnībā, lielu daļu jūsu Izlīdzinātā maksājuma summas veido pārvades un sadales pakalpojumi. Aicinām pārbaudīt, vai pašreizējais slodzes lielums jūsu mājsaimniecībai ir piemērots! Slodzes kalkulators rekomendēs, cik liels ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums ir nepieciešams jūsu norādīto elektroiekārtu lietošanai. Ja izlemsiet slodzi samazināt, aizpildiet pieteikumu. Līdz nākamā mēneša beigām nosūtīsim jums jauno Izlīdzinātā maksājuma summu.

Kādēļ objektam, kur elektrību nepatērēju, man ir aprēķināta jauna Izlīdzinātā maksājuma summa? Kādēļ turpmāk man par šo objektu jāmaksā?

Jūsu ikmēneša maksājuma summa par elektrību ir mainījusies saistībā ar sadales pakalpojumu* tarifu izmaiņām no 01.08.2016. Turpmāk jūsu Izlīdzinātā maksājuma summu veidos maksa par pieslēguma nodrošināšanu vai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, pat ja elektrību šajā objektā nepatērēsiet.

* Sadales  sistēmas pakalpojumus nodrošina sadales un pārvades operators. Jaunie tarifi ir spēkā visiem elektrības lietotājiem, neatkarīgi no izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja.

Ja jaunā aprēķinātā Izlīdzinātā maksājuma summa ir ievērojami mazāka vai man nākamajā periodā nav jāmaksā vispār, vai tā nav kļūda?

Ja jūsu iemaksātā summa iepriekšējā periodā ir lielāka, nekā bija nepieciešams, jums ir izveidojusies pārmaksa. Ja pārmaksa ir tik liela, ka sedz visa nākamā perioda Izlīdzinātā maksājuma summu, jums šajā periodā nebūs jāmaksā. 

Ja pārmaksa sedz daļu jūsu jaunā Izlīdzinātā maksājuma, jums sastādīsim maksājuma grafiku, ņemot vērā pārmaksas lielumu.

 Maksājuma grafiks

Kādos gadījumos aprēķinu sadaļā uzrādītā samaksātā summa var atšķirties no tās, ko faktiski esmu maksājis par elektrību?

Šāda situācija var rasties divos gadījumos:

  • ja jūs esat maksājis par vairākiem mēnešiem reizē, no kuriem kāds neietilpst norādītajā periodā. Piemēram, jūsu Izlīdzinātā maksājuma summa iepriekšējā periodā bija 10 EUR. Jūlijā jūs veicāt maksājumu 30 EUR apmērā par jūliju, augustu un septembri, taču augustā mēs veicām jūsu Izlīdzinātā maksājuma summas pārrēķinu. Tabulā jūs redzēsiet par jūliju attiecināto maksājumu 10 EUR apmērā, bet augusta un septembra summu mēs attiecināsim nākamajiem mēnešiem;
  • ja pirmajā mēnesī pēc norēķinu veida maiņas no rēķina uz Izlīdzināto maksājumu jūs reizē maksājāt gan par atlikušo rēķina summu/ parādu, gan par pirmo Izlīdzinātā maksājuma mēnesi. Šādā gadījumā Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinā jūs redzēsiet tikai Izlīdzinātajam maksājumam attiecināto summu.
Vairāk sadaļu