Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

2018. gada 1. janvārī ar valdības lēmumu stājas spēkā jauna obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu aprēķinu kārtība. 

Visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējo maksājumu par OIK turpmāk veidos divas daļas, no kurām viena būs fiksēta, savukārt otra mainīsies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai.

Fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas. Piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu jaudas komponente mēnesī būs 1,215 EUR (ar PVN), savukārt mājsaimniecībai ar trīsfāžu pieslēgumu un pieprasīto jaudu 16 A tā būs 3,135 EUR (ar PVN).

Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidosies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai – 0,0177 EUR/kWh (ar PVN).

Līdz ar to kopējais maksājums, piemēram, mājsaimniecībai ar vienfāzes pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņu 100 kWh mēnesī, būs 100 x 0,0177 + 1,215 = 2,99 EUR (ar PVN).

OIK infografiks

Aprēķināt jauno OIK ietekmi uz savām pakalpojuma izmaksām varat, izmantojot kalkulatoru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā eptirgotajs.lv/oik-kalkulators

Iepazīstieties ar izmaiņām OIK maksājuma kārtībā no 2018. gada 1. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas sagatavotajā materiālā.

Obligātā iepirkuma komponenšu izmaiņas

Kādas ir galvenās izmaiņas OIK piemērošanā?

Izmaiņas OIK piemērošanā no 2018. gada 1. janvāra paredz, ka OIK maksājums tiek dalīts divās daļās, kur viena daļa ir mainīga, ņemot vērā elektroenerģijas patēriņu, bet otru OIK daļu veido fiksēts maksājums, kura apmērs ir atkarīgs no pieslēguma elektrosistēmai tehniskajiem raksturlielumiem. Tas nozīmē, ka galalietotāja OIK maksājuma apmēru veidos gan elektroenerģijas patēriņa apjoms, gan noteiktais fiksētais OIK maksājums, kas jāmaksā arī tad, ja elektroenerģijas patēriņa objektā nav.

Ko nozīmē OIK diferenciācija?

OIK maksājuma diferenciācija nozīmē, ka fiksētās daļas maksājuma apmērs starp galalietotājiem ir atšķirīgs, ņemot vērā lietotāju elektroenerģijas pieslēguma tehniskos raksturlielumus. Pieslēguma atšķirības iedala pēc pieslēguma fāžu skaita un pieslēguma atļautās slodzes apmēra. Savukārt mainīgās daļas maksājums jeb maksājums par elektroenerģijas patēriņu visiem lietotājiem būs vienāds un par aptuveni 1,2 centiem par kWh mazāks nekā līdz šim.

Kāpēc šādas izmaiņas bija nepieciešamas, kāds ir to pamatojums?

OIK diferenciācijas risinājumu 2016. gada nogalē pēc plašām diskusijām atbalstīja valdība un Saeima, kas veica izmaiņas tiesību aktos, nosakot, kā turpmāk tiks dalītas OIK izmaksas un kā tās tiks ieturētas no galalietotājiem. Izmaiņas tika pamatotas ar to, ka ne visi galalietotāji sedz OIK izmaksas un daļai OIK maksājumu slogs ir neproporcionāli augsts, kas kavē Latvijas uzņēmēju konkurētspēju. Izmaiņas ir daļa no valdības politikas, kas paredz mazināt elektroenerģijas izmaksu slogu, tādējādi stiprinot uzņēmēju konkurētspēju.

Kas ir ieguvēji no OIK diferenciācijas?

Ņemot vērā, ka OIK vidējais līmenis tiek samazināts līdz 25,79 EUR/MWh, maksājumi par elektroenerģiju samazinās gan lielākajai daļai mājsaimniecību, gan uzņēmumu, tā vienlaikus paaugstinot Latvijas rūpniecības uzņēmumu konkurētspēju.

Kur es varu aprēķināt jaunās OIK izmaksas?

Jaunās OIK izmaksas varat aprēķināt, izmantojot kalkulatoru  AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu