Kāpēc tarifi tika līdzsvaroti?

AS “Sadales tīkls” savus pakalpojumus nodrošina visiem klientiem – gan tiem, kas ikdienā elektroenerģiju patērē, gan klientiem, kuriem elektroenerģija tiek piegādāta, bet ikdienā patērēta netiek. Tarifu līdzsvarošana paredz – kopējā elektrības maksā no 01.08.2016. ir iekļauta arī fiksēta maksa par elektroenerģijas pieslēgumu, ko var pielīdzināt abonēšanas maksai. Tādējādi jūs saņemat elektroenerģiju, savukārt AS “Sadales tīkls” ilgtermiņā spēj nodrošināt kvalitatīvus sadales sistēmas pakalpojumus.   

Jautājumi un atbildes par citām tēmām

Vairāk sadaļu