Biežāk uzdotie jautājumi

Par Elektrum solārais pakalpojumu

Kāda ir atšķirība starp saules paneļiem un saules kolektoriem?

Saules enerģiju ar paneļiem jeb saules baterijām var pārvērst elektroenerģijā. Izmantojot saules kolektorus, saules enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā – to izmanto ūdens sildīšanai.

Kas ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomu?

  • Novietojums: vislielāko efektivitāti saules paneļi sniegs, ja to varēsiet novietot dienvidu virzienā, aptuveni 42 ° slīpumā pret horizontu, bez ēnojuma.
  • Gadalaiks: lielākā atdeve saules paneļiem ir no marta līdz septembrim. Rudenī un ziemā tie nodrošina 10–20 % no kopējā gadā saražotās elektroenerģijas apjoma.
  • Ikgadējā saules starojuma intensitāte: Latvijā saules paneļus uzstādīt ir lietderīgi, jo saules starojuma intensitāte ir līdzīga kā Vācijā un Anglijā: 850–1200 h/gadā, kur saules paneļus izmanto ļoti plaši.
  • Kalpošanas ilgums: saules paneļu kalpošanas ilgums ir vismaz 25 gadi. Pirmo 10 gadu laikā elektroenerģijas saražotais apjoms var pakāpeniski samazināties par 10 %, turpmāko 15 gadu laikā – vēl par 10 %.
  • Putekļu apjoms. Saules paneļi, kas uzstādīti tālāk no ceļiem, mazāk apput, un tādējādi elektroenerģijas izstrāde nesamazinās.

Ko darīt ar saražoto elektroenerģiju, kas netiek patērēta?

Izvēloties Elektrum solārais, jums tiks pieslēgts neto norēķinu veids – ja saules paneļu saražotā elektroenerģija būs lielāka nekā mājās darbojošos elektroierīču jauda, tā automātiski tiks nodota kopējā elektrotīklā. Konkrētā gada laikā tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu varēsiet izmantot, maksājot tikai sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksu.

Vairāk par neto norēķinu veidu

Vai saules paneļi elektroenerģiju ražos arī laikā, kad būs atslēgts kopējais elektropārvades tīkls (tīklā nav sprieguma)?

Tā kā saules paneļi ir saslēgti kopējā elektropārvades tīklā, saules paneļi šai laikā, ievērojot elektrodrošības noteikumus, elektroenerģiju neražos.

Vai Elektrum solārais komplektam ir arī garantija?

Saules paneļu garantijas laiks ir 12 gadi, invertora garantijas laiks ir 5 gadi, montāžas darbiem – 2 gadi.

Vai, uzstādot saules paneļus, man būs spēkā arī Elektrum Apdrošināts?

Ja jums ir izvēlēts produkts ar Elektrum Apdrošināts, tad apdrošināšanas nosacījumi attiecas arī uz Elektrum solārais saules paneļiem.

Aptuveni par kādu daļu samazināsies mans ikmēneša maksājums par elektrību?

Tas, cik liels būs elektroenerģijas rēķina samazinājums, atkarīgs no jūsu pašpatēriņa brīdī, kad saules paneļi ražo elektroenerģiju:

  • par to daļu, ko saules paneļi saražo un jūs tai pašā brīdī patērējat, jūs rēķinā nemaksājat neko;
  • par elektroenerģijas daļu, ko nododat tīklā un izmantojat vēlāk, jūs maksājat arī pārvades un sadales pakalpojumu, kā arī obligātā iepirkuma komponenšu maksu;
  • par to daļu, ko paņemat no tīkla vēl papildus saules paneļu saražotajai, jūs maksājat pilnu maksu.

 

Piemēram, mēneša patēriņš jums ir 500 kWh mēnesī. Saules paneļi saražojuši 400 kWh mēnesī, no kuriem 300 kWh izmantojāt uzreiz, bet atlikušās 100 kWh nodevāt tīklā. Tā kā kopējais patēriņš mēneša patēriņš ir 500 kWh, no tīkla esat patērējis 200 kWh: saules paneļu saražotās un tīklā nodotās 100  kWh + vēl 100 kWh no tīkla papildus. 

Elektroenerģijas rēķins jums tiks aprēķināts sekojoši:

  • maksa par pārvades un sadalas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm tiks aprēķināta 200 kWh (viss, kas šajā mēnesī paņemts no tīkla);
  • maksa par elektroenerģiju – 100 kWh (tām, kas paņemtas no tīkla papildus).

Pēc cik gadiem saules paneļi sāks atmaksāties?

Saules paneļu atmaksāšanās laiks ir atkarīgs no izvēlētā komplekta veida, elektroenerģijas patēriņa u. c. faktoriem. Ja vēlaties zināt atmaksas laiku tieši jūsu īpašumā, aicinām pieteikties konsultācijai.

Cik ilgs ir saules paneļu kalpošanas laiks?

Kalpošanas jeb ekspluatācijas laiks ir vismaz 25 gadi. To nolietojums ir ap 1 % gadā, bet kopējais nolietojums nepārsniedz 20 % no sākotnējās ražošanas jaudas.

Vai atšķiras cena par saules paneļiem, ja pērk tos ar vienreizēju maksājumu vai nomaksā uz noteiktu laiku?

Saules paneļiem piedāvājam bezprocentu nomaksu – neatkarīgi no tā, vai saules paneļus pērkat uzreiz vai nomaksā, maksājuma summa nemainīsies.

Ja saules paneļus pērku nomaksā, kam nomaksas periodā ir saules paneļu īpašuma tiesības?

Ar saules paneļu uzstādīšanas brīdi un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu saules paneļi pāriet klienta īpašumā.

Vai maksa sadales sistēmas pakalpojumiem jāsedz arī tad, ja ir uzstādīti saules paneļi?

Sadales pakalpojumu maksa sastāv no 2 daļām: maksa par elektroenerģijas piegādi un maksa par pieslēguma nodrošināšanu. Brīdī, kad saules paneļu saražotā elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam, ir jāmaksā tikai maksa par pieslēguma nodrošināšanu.

Vai saules paneļu saražoto elektroenerģiju rēķinā varu attiecināt arī uz citiem manā līgumā iekļautiem īpašumiem?

Saules paneļu saražoto elektroenerģiju var izmantot pašpatēriņam tikai tajā īpašumā, kur tie uzstādīti. Piemēram, ja līgumā jums ir iekļauta māja un dzīvoklis, saražotā elektroenerģija rēķinā tiks attiecināta tikai uz māju. Dzīvoklī, lietojot elektrību, jums būs jāsedz arī elektroenerģijas izmaksas. 

Vai Elektrum solārais komplektā ir arī akumulators, kas uzkrāj nepatērēto elektroenerģiju?

Mūsu piedāvājumā baterijas jeb akumulatora nav, nepatērētā elektroenerģija tiek nodota kopējā elektropārvades tīklā atbilstošo neto norēķinu veidam. Akumulatora izmaksas ir tikpat lielas, cik visam Elektrum solārais komplektam, un tā kalpošanas ilgums ir krietni īsāks, nekā saules paneļu dzīves cikls.

Kas ir solārais invertors? Kādēļ tas nepieciešams?

Solārais invertors pārveido saules paneļu saražoto līdzstrāvu uz mājsaimniecībā nepieciešamo maiņstrāvu.

Kas ražo Elektrum solārais saules paneļus?

Saules paneļus ražo Lietuvā, tos Latvijā piegādā un uzstāda mūsu sadarbības partneris SIA Sun Invest.

Par Elektrum solārais uzstādīšanu

Kur saules paneļus ir iespējams uzstādīt?

Saules paneļus var uzstādīt gan uz jumta, gan uz zemes.

Vai saules paneļus var uzstādīt uz visiem jumta segumiem?

Saules paneļus var uzstādīt uz visiem segumiem, izņemot salmu jumtus. Atšķiras tikai saules paneļiem nepieciešamo stiprinājumu veidi.

Vai visi komplektā esošie saules paneļi jāizvieto vienkopus?

Saules paneļus var izvietot arī atsevišķi, neatkarīgi vienu no otra.

Cik ilgā laikā pēc dokumentu noformēšanas saules paneļi tiks uzstādīti manā īpašumā?

Saules paneļu uzstādīšana ilgst vidēji 2–3 dienas.

Vai saules paneļus var uzstādīt gan 1 fāzes, gan 3 fāžu pieslēgumam?

Jā, saules paneļus var uzstādīt gan 1, gan 3 fāžu pieslēgumam, tikai atšķiras komplekta veids. Ja jūsu īpašumam ir 3 fāžu pieslēgums, jums piemērotākais būs vai nu vidējais vai lielais komplekts. Jūs varat izvēlēties arī mazo komplektu, taču tas paredzēts 1 fāzes pieslēgumam – to varēsiet pieslēgt pie vienas no 3 fāzēm.

Cik izmērā liels ir viens saules panelis un cik tas sver?

Viens 250 W panelis aizņem 1,63 m2 lielu platību (1640 x 992 x 42 mm), tā svars ir 21 kg. Vienā komplektā var būt no 6 līdz pat 40 saules paneļiem.

Cik daudz saules paneļu Latvijā jau ir uzstādīti?

Uz 2017. g. janvāri Latvijā Ekonomikas ministrija ir izsniegusi 284 atļaujas saules paneļu uzstādīšanai.

Vai saules paneļi ir kā jākopj?

Saules paneļiem regulāra apkope nav nepieciešama, jo lietus tos no putekļiem attīra, un sniega sega, paneļiem uzsilstot, ātri nokūst vai noslīd. Protams, ja vēlaties, saules paneļus var regulāri kopt un tīrīt, izvēloties piemērotus tīrīšanas rīkus un materiālus.

Vai saules paneļu uzstādīšanai ir iespējams piemērot arī Eiropas Savienības fondu atbalstu?

Šī pakalpojuma ietvaros Eiropas Savienības fondu projektos nepiedalāmies un atbalstu dalībai šādos projektos klientiem nesniedzam. Tomēr, ja saules paneļu iegādes brīdī spēkā ir kāds Eiropas Savienības projekts, kas atbalsta paneļu uzstādīšanu, aicinām par dalību projektā interesēties Eiropas Savienības fondos: www.esfondi.lv

Vai saules paneļus var uzstādīt papildus saules kolektoram? Vai tie ir komplektējami?

Abas sistēmas savstarpēji nav saistītas, jo paneļi ražo elektroenerģiju, bet kolektori siltumenerģiju, līdz ar to tās var uzstādīt paralēli.

Vai zibensaizsardzības sistēma vai pārspriegumaizsardzības sistēma ir jāuzstāda arī gadījumā, ja īpašumā šīs sistēmas jau ir uzstādītas?

Jā, saules paneļiem ir nepieciešama papildu aizsardzība pret zibeni vai pārspriegumu. Īpašumā jau uzstādītās sistēmas saules paneļus neaizsargās. Ja tomēr šīs sistēmas izlemjat neuzstādīt, zibens spēriena vai pārsprieguma gadījumā saules paneļiem garantija nedarbosies.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu