Jautājumi un atbildes

Par Elektrum Apdrošināts

Kā es varu iegūt produktu ar Elektrum Apdrošināts?

Izvēlieties savu produktu ar Elektrum Apdrošināts, autorizējoties klientu pašapkalpošanās portālā: www.elektrum.lv

Kā atšķiras elektroenerģijas produkti ar Elektrum Apdrošināts?

Ja izvēlēsieties produktu ar Elektrum Apdrošināts, mēs jums piedāvāsim papildu pakalpojumus elektroapgādes traucējumu radītu elektroierīču bojājumu novēršanai, kā arī elektro speciālista palīdzību dažādu elektroinstalāciju bojājumu novēršanai jūsu mājās.

Pret ko ir apdrošinātas manas elektroierīces?

Jūsu elektroierīces ir apdrošinātas pret bojājumiem neparedzētu elektroapgādes traucējumu gadījumos. Tie ir, piemēram:

  • iekšējo tīklu neplānots pārspriegums; 
  • ārējo tīklu pārspriegums, piemēram, vētras laikā krītot kokam un pārraujot elektrolīniju; 
  • elektroapgādes traucējumi remontdarbu kļūdas dēļ; 
  • cilvēku ļaunprātīga rīcība, uzlaužot transformatoru;
  • dabas stihijas, piemēram, plūdi, zibens spēriens, vējš.

Pret ko nav apdrošinātas manas elektroierīces?

Jūsu ierīces nav apdrošinātas pret elektroniskiem bojājumiem, kas radušies, piemēram, ierīces dabiskā nolietojuma, rūpniecisko defektu vai ārējo fizisko defektu dēļ, kā arī, ja ierīce ekspluatēta neatbilstoši tās lietošanas mērķim.

Vai es varu pieteikt elektrospeciālista palīdzību, ja es vēlos remonta laikā ievilkt jaunus kabeļus?

Elektrum Apdrošināts palīdzības ietvaros elektrospeciālists novērš pēkšņus elektroinstalāciju bojājumus, kas var būt bīstami mājai vai tās iedzīvotājiem, piemēram, dzirksteļojošas vai kūpošas rozetes, elektrības zudums kādā mājokļa telpā vai karsti kabeļi. Apdrošināšanas segumā nav ietvertas regulārās apkopes vai nolietotās elektroinstalācijas nomaiņa.

Vai varu pieteikt atlīdzību arī izdegušām spuldzēm un drošinātājiem?

Elektroapgādes traucējumu radītu spuldžu, lampu, drošinātāju vai mērierīču bojājumu atlīdzība apdrošināšanā nav iekļauta.

Kas ir ierīces defektācija?

Ierīces defektācija ir tās diagnostika ar mērķi noskaidrot, vai bojājumi radušies elektroapgādes traucējumu dēļ.  Defektācija  ir paredzēta klientam, lai saprastu kas noticis, bet Apdrošinātājam, lai izvērtētu vai ir iestājies apdrošinātais risks.

No kura brīža stājas spēkā apdrošināšana?

Jūsu elektroierīces būs apdrošinātas brīdī, kad stāsies spēkā līgums par jūsu izvēlēto Elektrum produktu ar Elektrum Apdrošināts.

Cik ilgi apdrošināšana būs spēkā?

Apdrošināšana būs spēkā tik ilgi, cik ilgi būs spēkā līgums par Elektrum produktu, kurš ietver arī Elektrum Apdrošināts.

Kā pārbaudīt, vai esmu apdrošināts?

Informācija par apdrošināšanu ir atrodama jūsu elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, kā arī Elektrum.lv portāla autorizētajā daļā, sadaļā “Mani līgumi”.

Vai atkārtotu bojājumu gadījumā varu pieteikt atlīdzību vēlreiz?

Jā, atlīdzību elektroierīču bojājumiem jūs varat pieteikt atkārtoti –  jums ir noteikts gada atlīdzības limits 1000 EUR, kas gadījumu skaita ziņā nav ierobežots. Ja atkārtoti ir bojātas elektroinstalācijas, remonta iespēju varat izmantot līdz 2 reizēm gada laikā (viena gadījuma atlīdzības limits ir 150 EUR).

Vai man par remontu būs jāmaksā?

Elektroierīču bojājumu novēršanai ir noteikts pašrisks 50 EUR apmērā, kas jums būs jāsedz, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. AAS “Balta” segs remonta izmaksas, kas pārsniedz pašriska summu. Elektroinstalāciju bojājumiem pašrisks netiek piemērots.

Kas veiks bojātās elektroierīces remontu?

Jums ir iespēja izvēlēties remonta veidu – ja sabojāto elektroierīci nodosiet mūsu elektrospeciālistam, veiksim jūsu ierīces remontu un atvedīsim, uzstādīsim salaboto vai jauno elektroierīci. Jūs elektroierīci uz servisa centru varat vest arī patstāvīgi, apmaksāt ierīces remontu un pieprasīt naudas atlīdzību no AAS “Balta”. Pašrisks 50 EUR apmērā jāsedz abos gadījumos – pirmajā to samaksāsiet, pirms servisa centrā ir uzsākts bojātās ierīces remonts, otrajā gadījumā atmaksājamo summu samazināsim pašriska apmērā (t. i., no remonta izmaksām atņemsim 50 EUR un atlikušo summu atmaksāsim jums).

Kur es varu zvanīt, lai pieteiktu atlīdzības gadījumu?

Aicinām zvanīt uz diennakts atlīdzības pieteikšanās tālruni: 6 75 333 75.

Kas sniedz apdrošināšanas pakalpojumu?

Apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējs ir AAS “Balta”.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu