Biežāk uzdotie jautājumi

Par Elektrum solārais pakalpojumu

Kāda ir atšķirība starp saules paneļiem un saules kolektoriem?

Saules enerģiju ar paneļiem jeb saules baterijām var pārvērst elektroenerģijā. Izmantojot saules kolektorus, saules enerģija tiek pārvērsta siltumenerģijā – to izmanto ūdens sildīšanai.

Kas ietekmē saražotās elektroenerģijas apjomu?

  • Novietojums: vislielāko efektivitāti saules paneļi sniegs, ja to varēsiet novietot dienvidu virzienā, aptuveni 42 ° slīpumā pret horizontu, bez ēnojuma.
  • Gadalaiks: lielākā atdeve saules paneļiem ir no marta līdz septembrim. Rudenī un ziemā tie nodrošina 10–20 % no kopējā gadā saražotās elektroenerģijas apjoma.
  • Ikgadējā saules starojuma intensitāte: Latvijā saules paneļus uzstādīt ir lietderīgi, jo saules starojuma intensitāte ir līdzīga kā Vācijā un Anglijā: 850–1200 h/gadā, kur saules paneļus izmanto ļoti plaši.
  • Kalpošanas ilgums: saules paneļu kalpošanas ilgums ir vismaz 25 gadi. Pirmo 10 gadu laikā elektroenerģijas saražotais apjoms var pakāpeniski samazināties par 10 %, turpmāko 15 gadu laikā – vēl par 10 %.
  • Putekļu apjoms. Saules paneļi, kas uzstādīti tālāk no ceļiem, mazāk apput, un tādējādi elektroenerģijas izstrāde nesamazinās.

Ko darīt ar saražoto elektroenerģiju, kas netiek patērēta?

Izvēloties Elektrum solārais, jums tiks pieslēgts neto norēķinu veids – ja saules paneļu saražotā elektroenerģija būs lielāka nekā mājās darbojošos elektroierīču jauda, tā automātiski tiks nodota kopējā elektrotīklā. Tīklā nodoto elektroenerģijas apjomu varēsiet izmantot AS "Sadales tīkls" noteiktajā periodā, maksājot tikai sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu maksu.

Vairāk par neto norēķinu veidu

Vai saules paneļi elektroenerģiju ražos arī laikā, kad būs atslēgts kopējais elektropārvades tīkls (tīklā nav sprieguma)?

Tā kā saules paneļi ir saslēgti kopējā elektropārvades tīklā, saules paneļi šai laikā, ievērojot elektrodrošības noteikumus, elektroenerģiju neražos.

Vai Elektrum solārais komplektam ir arī garantija?

Saules paneļu garantijas laiks ir 12 gadi, invertora garantijas laiks ir 5 gadi, montāžas darbiem – 2 gadi.

Vai, uzstādot saules paneļus, man būs spēkā arī Elektrum Apdrošināts?

Ja jums ir izvēlēts produkts ar Elektrum Apdrošināts, tad apdrošināšanas nosacījumi attiecas arī uz Elektrum solārais saules paneļiem.

Aptuveni par kādu daļu samazināsies mans ikmēneša maksājums par elektrību?

Tas, cik liels būs elektroenerģijas rēķina samazinājums, atkarīgs no jūsu pašpatēriņa brīdī, kad saules paneļi ražo elektroenerģiju:

  • par to daļu, ko saules paneļi saražo un jūs tai pašā brīdī patērējat, jūs nemaksājat neko;
  • par elektroenerģijas daļu, ko nododat tīklā un izmantojat vēlāk, jūs maksājat arī pārvades un sadales pakalpojumu, kā arī obligātā iepirkuma komponenšu maksu;
  • par to daļu, ko paņemat no tīkla vēl papildus saules paneļu saražotajai, jūs maksājat pilnu maksu.

 

Piemēram, mēneša patēriņš jums ir 500 kWh mēnesī. Saules paneļi saražojuši 400 kWh mēnesī, no kuriem 300 kWh izmantojāt uzreiz, bet atlikušās 100 kWh nodevāt tīklā. Tā kā kopējais patēriņš mēneša patēriņš ir 500 kWh, no tīkla esat patērējis 200 kWh: saules paneļu saražotās un tīklā nodotās 100  kWh + vēl 100 kWh no tīkla papildus. 

Elektroenerģijas rēķins jums tiks aprēķināts sekojoši:

  • maksa par pārvades un sadales pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm tiks aprēķināta 200 kWh (viss, kas šajā mēnesī paņemts no tīkla);
  • maksa par elektroenerģiju – 100 kWh (tām, kas paņemtas no tīkla papildus).

Pēc cik gadiem saules paneļi sāks atmaksāties?

Saules paneļu atmaksāšanās laiks ir atkarīgs no izvēlētā komplekta veida, elektroenerģijas patēriņa u. c. faktoriem. Ja vēlaties zināt atmaksas laiku tieši jūsu īpašumā, aicinām pieteikties konsultācijai.

Cik ilgs ir saules paneļu kalpošanas laiks?

Kalpošanas jeb ekspluatācijas laiks ir vismaz 25 gadi. To nolietojums ir ap 1 % gadā, bet kopējais nolietojums nepārsniedz 20 % no sākotnējās ražošanas jaudas.

Vai atšķiras cena par saules paneļiem, ja pērk tos ar vienreizēju maksājumu vai nomaksā uz noteiktu laiku?

Saules paneļiem piedāvājam bezprocentu nomaksu – neatkarīgi no tā, vai saules paneļus pērkat uzreiz vai nomaksā, maksājuma summa nemainīsies.

Ja saules paneļus pērku nomaksā, kam nomaksas periodā ir saules paneļu īpašuma tiesības?

Ar saules paneļu uzstādīšanas brīdi un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu saules paneļi pāriet klienta īpašumā.

Vai maksa sadales sistēmas pakalpojumiem jāsedz arī tad, ja ir uzstādīti saules paneļi?

Sadales pakalpojumu maksa sastāv no 2 daļām: no maksas par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektroenerģijas piegādi. Maksa par pieslēguma nodrošināšanu ir jāmaksā visiem klientiem neatkarīgi no saules paneļu uzstādīšanas. Maksa par elektroenerģijas piegādi toties nav jāmaksā brīdī, kad saules paneļu saražotā elektroenerģija tiek izmantota pašpatēriņam.

Vai saules paneļu saražoto elektroenerģiju rēķinā varu attiecināt arī uz citiem manā līgumā iekļautiem īpašumiem?

Saules paneļu saražoto elektroenerģiju var izmantot pašpatēriņam tikai tajā īpašumā, kur tie uzstādīti. Piemēram, ja līgumā jums ir iekļauta māja un dzīvoklis, saražotā elektroenerģija rēķinā tiks attiecināta tikai uz māju. Dzīvoklī, lietojot elektrību, jums būs jāsedz arī elektroenerģijas izmaksas. 

Vai Elektrum solārais komplektā ir arī akumulators, kas uzkrāj nepatērēto elektroenerģiju?

Mūsu piedāvājumā baterijas jeb akumulatora nav, nepatērētā elektroenerģija tiek nodota kopējā elektropārvades tīklā atbilstošo neto norēķinu veidam. Akumulatora izmaksas ir tikpat lielas, cik visam Elektrum solārais komplektam, un tā kalpošanas ilgums ir krietni īsāks, nekā saules paneļu dzīves cikls. Jūs varat iegādāties akumulatoru papildus, ja vēlaties, taču tā uzstādīšana ir jāsaskaņo ar saules paneļu uzstādītājiem SelSol, lai saglabātu Elektrum solārais komplekta garantiju. 

Kas ir solārais invertors? Kādēļ tas nepieciešams?

Solārais invertors pārveido saules paneļu saražoto līdzstrāvu uz mājsaimniecībā nepieciešamo maiņstrāvu. Tā ir Elektrum solārais komplekta neatņemama sastāvdaļa, jo bez invertora paneļu saražoto elektroenerģiju nebūtu iespējams izmantot patēriņam.

Kas ražo Elektrum solārais saules paneļus?

Saules paneļus ražo Lietuvas uzņēmums Solet.

Kādēļ man jāmaksā obligātā iepirkuma komponenšu maksa, ja ar saules paneļiem ražoju un lietoju zaļu elektroenerģiju?

Jums par elektroenerģiju, ko saules paneļu darbības laikā izmantojat pašpatēriņam, nav jāmaksā.*

Līdz ko jūs elektroenerģiju saņemat no elektrotīkla, jums jāmaksā arī sadales pakalpojumu maksa un obligātā iepirkuma komponenšu maksa. Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) ir valsts atbalsts elektroenerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanai un elektroenerģijas ražošanai, izmantojot šīs jaudas, tiem elektroenerģijas ražotājiem, kuri tam pieteikušies. Valsts ir arī noteikusi, ka šādas enerģētikas politikas finansēšanā piedalās ikviens elektroenerģijas patērētājs proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam. Līdz ar to par elektroenerģiju, kuru jūs saņemat no tīkla, neatkarīgi no tās izcelsmes, ir jāmaksā OIK (saskaņā ar Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumu 17. punktu un Elektroenerģijas tirgus likuma 30.prim panta trešo daļu). 

* Neatkarīgi no tā, vai jūsu īpašumā ir vai nav elektroenerģijas patēriņš vai uzstādīti saules paneļi, ir jāsedz fiksētās maksas – sadales pakalpojumu maksa par pieslēguma nodrošināšanu vai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un obligātā iepirkuma jaudas komponentes maksa. Vairāk par sadales pakalpojumiem var lasīt šeit vai mājas lapā www.sadalestikls.lv. Vairāk par Obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm var lasīt šeit.

Par Elektrum solārais uzstādīšanu

Kur saules paneļus ir iespējams uzstādīt?

Saules paneļus var uzstādīt gan uz jumta, gan uz zemes.

Vai saules paneļus var uzstādīt uz visiem jumta segumiem?

Saules paneļus var uzstādīt uz visiem segumiem, izņemot salmu jumtus. Atšķiras tikai saules paneļiem nepieciešamo stiprinājumu veidi.

Vai visi komplektā esošie saules paneļi jāizvieto vienkopus?

Saules paneļus var izvietot arī atsevišķi, neatkarīgi vienu no otra.

Cik ilgā laikā pēc dokumentu noformēšanas saules paneļi tiks uzstādīti manā īpašumā?

Saules paneļus varam uzstādīt jūsu īpašumā uzreiz pēc dokumentu saskaņošanas, iepriekš ar jums vienojoties par uzstādīšanas laiku.  Saules paneļu uzstādīšanas process ilgst vidēji 2–3 dienas.

Vai saules paneļus var uzstādīt gan 1 fāzes, gan 3 fāžu pieslēgumam?

Jā, saules paneļus var uzstādīt gan 1, gan 3 fāžu pieslēgumam, tikai atšķiras komplekta veids. Ja jūsu īpašumam ir 3 fāžu pieslēgums, jums piemērotākais būs vai nu vidējais vai lielais komplekts. Jūs varat izvēlēties arī mazo komplektu, taču tas paredzēts 1 fāzes pieslēgumam – to varēsiet pieslēgt pie vienas no 3 fāzēm.

Cik izmērā liels ir viens saules panelis un cik tas sver?

Viens 250 W panelis aizņem 1,63 m2 lielu platību (1640 x 992 x 42 mm), tā svars ir 21 kg. Vienā komplektā var būt no 6 līdz pat 40 saules paneļiem.

Vai saules paneļi ir kā jākopj?

Saules paneļiem regulāra apkope nav nepieciešama, jo lietus tos no putekļiem attīra, un sniega sega, paneļiem uzsilstot, ātri nokūst vai noslīd. Protams, ja vēlaties, saules paneļus var regulāri kopt un tīrīt, izvēloties piemērotus tīrīšanas rīkus un materiālus.

Vai saules paneļu uzstādīšanai ir iespējams piemērot arī Eiropas Savienības fondu atbalstu?

Šī pakalpojuma ietvaros palīdzību klientiem Eiropas Savienības fondu projektu pieteikumu gatavošanā nenodrošinām. Ja saules paneļu iegādes brīdī spēkā ir kāds Eiropas Savienības projekts, kas atbalsta un līdzfinansē klientiem paneļu uzstādīšanu, jūs varat interesēties par šo iespēju Eiropas Savienības fondos: www.esfondi.lv .

Vai saules paneļus var uzstādīt papildus saules kolektoram? Vai tie ir komplektējami?

Abas sistēmas savstarpēji nav saistītas, jo paneļi ražo elektroenerģiju, bet kolektori siltumenerģiju, līdz ar to tās var uzstādīt paralēli.

Vai papildu zibensaizsardzības sistēma vai pārspriegumaizsardzības sistēma ir jāuzstāda arī gadījumā, ja īpašumā šīs sistēmas jau ir uzstādītas?

Jā, saules paneļiem ir nepieciešama papildu aizsardzība pret zibeni vai pārspriegumu. Īpašumā jau uzstādītās sistēmas saules paneļus neaizsargās. Ja tomēr šīs sistēmas izlemjat neuzstādīt, zibens spēriena vai pārsprieguma gadījumā saules paneļiem garantija nedarbosies.

Cik daudz saules paneļu pieslēgumu Latvijā jau ir izveidoti?

Uz 2018. g. septembri Latvijā Ekonomikas ministrija ir izsniegusi 396 atļaujas saules paneļu pieslēgumu izveidošanai.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu