Neto norēķinu veids un papildpakalpojumi

Saules paneļu sistēmas darbības princips

Izvēloties Elektrum solārais, jums tiks pieslēgts neto norēķinu veids. Saražoto elektroenerģiju primāri izmantosiet pašpatēriņam, bet, ja saules paneļu saražotā elektroenerģija būs lielāka nekā mājās šai brīdī darbojošos elektroierīču patēriņš, tā automātiski tiks nodota kopējā elektropārvades tīklā. Periodā no 1. aprīļa līdz 31. martam tīklā nodotās elektroenerģijas apjomu varēsiet izmantot, par elektroenerģijas daļu nemaksājot, t. i., maksājot sadales sistēmas pakalpojumu un obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksu.

Neto norēķinu shēma

Fiksētās maksas (par sadales sistēmas pakalpojumiem un obligātā iepirkuma jaudas komponenti) ir jāmaksā neatkarīgi no tā, vai jūsu īpašumā ir vai nav uzstādīti saules paneļi.

Elektrum solārais papildpakalpojumi

Lai aizsargātu uzstādītos saules paneļus no zibens izlādes un pārsprieguma radītajiem bojājumiem, iesakām tos aprīkot ar zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības sistēmu. 

Papildpakalpojumi ir pieejami tikai gadījumā, ja ēkai ir uzstādīta zemējumietaise. Tie ir maksas pakalpojumi, un jūs varat no tiem atteikties, taču rekomendējam aizsardzības sistēmas uzstādīt, lai saules paneļu bojājumu gadījumā būtu spēkā ražotāja garantija. 

Elektrum_Solarais_Papildpakalpojumi

Vairāk sadaļu