Atpakaļ uz visiem jaunumiem

Elektrum apņemšanās un solījums ikvienam – mēs esam piekļūstami!

27. septembrī, 2023.

Elektrum ir vairāk nekā 800 tūkstošu klientu Baltijā. Esam viens no uzņēmumiem ar bagātāko un līdz ar to – visdažādāko klientu klāstu. Un mums rūp, ka mūsu pakalpojumiem pieteikties, tos izmantot un pašapkalpoties var ikviens mūsu klients. 

 

Redze, dzirde, uztvere un kustības ļauj uztvert mums svarīgo informāciju un darīt to mums ērtā veidā. Diemžēl pastāv situācijas, kad viena vai vairākas maņas ir pastāvīgi vai pārejoši traucētas. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2022. gadā 197 565 pilngadīgām personām ir piešķirts invaliditātes statuss, kam ikdienā šķietami vienkāršu lietu paveikšana sagādā grūtības. Taču statistikas dati nespēj sniegt ieskatu par tiem klientiem, kam kāda no maņām ir atņemta uz laiku.

  • Vai jums kādreiz ir bijusi lauzta vai izmežģīta roka?
  • Ja esat tālredzīgs, vai esat kādreiz pazaudējis brilles mirklī, kad jāizlasa saturs savā viedierīcē?
  • Vai esat mēģinājis sarunāties pa mobilo telefonu skaļa pasākuma laikā?
  • Vai esat mēģinājis izsaukt taksometru, vienā rokā turot bērnu, bet otrā – somu un telefonu? 

Ja kaut uz vienu no šiem jautājumiem atbildējāt ar "Jā", tad Elektrum apņemšanās pozitīvi ietekmēs arī jūs!

Digitālās vides piekļūstamība ir joma, kas, neskatoties uz šiem faktoriem, cilvēkam nodrošina pieejamību digitālā vidē izvietotai informācijai, veicinot cilvēku un digitālās vides pozitīvu mijiedarbību.

UNESCO starptautiski atzīmējamo dienu sarakstā 28. septembris ir Starptautiskā diena vispārējai informācijas pieejamībai (International Day for the Universal Access to Information). Kopš 2016. gada šī diena ir kā atgādinājums cilvēkiem visā pasaulē par nepieciešamību ikvienam nodrošināt vienlīdzīgu pieeju informācijai, tādējādi ievērojot cilvēka pamattiesības. Vienlīdzīgas pieejas trūkums informācijai ir ceļš uz sašķeltību un nošķirtību. Šajā dienā UNESCO globālās konferences ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta tiešsaistes telpas nozīmei vispārējās informācijas pieejamības nodrošināšanā. Organizāciju un uzņēmumu ilgtspējīga attīstība nav iespējama bez iekļaujošas vides veidošanas ap sevi, tai skaitā – digitālās vides. 

Būtiska nedaudziem, noderīga visiem

Digitālās vides piekļūstamība ir svarīga mums ikvienam, jo katrs varam nonākt situācijā, kurā esam apgrūtināti izmantot digitālās vides iespējas.

Dzirde, redze, kustība, uztvere - situatīvas, pārejošas un pastāvīgas situācijas, kas ietekmē piekļūstamību

Latvijā – jauna, vēl neapgūta joma

Digitālās vides pieejamība (digitālo tehnoloģiju pieejamība - lietotājiem ir pieejams dators vai viedtālrunis, šīs ierīces darbojas, vai interneta signāls ir pietiekami spēcīgs, lai varētu atvērt tīmekļvietni un veikt tajā noteiktas darbības u.tml.) mūsdienās pasaules attīstītajās valstīs vairs nav retums, bet vai piekļūstamība ir ekskluzīva parādība? Nākas atzīt, ka ir gan. Vismaz Latvijas mērogā noteikti.  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvas (ES) 2019/882 - Eiropas Piekļūstamības aktu (European Accessibility Act, EAA) par produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasībām, kas nosaka, ka no 2020. gada 23. septembra piekļūstamām ir jābūt visām valsts institūciju tīmekļvietnēm un no 2021. gada 23. jūnija - mobilajām lietotnēm. Līdz ar to šobrīd Latvijā piekļūstamība ir nodrošināta tajās mājas lapās, kas beidzas ar "gov.lv". Taču privātajā sektorā šie noteikumi būs jāīsteno tikai no 2025. gada 28. jūnija un patiesi – paklejojot pa Latvijas lielāko uzņēmumu mājaslapām, informācijas piekļūstamības protokolu neatradīsiet. 

Mūsu solījums

Mēs saprotam, cik svarīgi ir izveidot tiešsaistes vidi, kurā ikviens ir laipni gaidīts, tādēļ mūsu solījums ir vienkāršs: mūsu digitālā klātbūtne ir pieejama visiem un tā atbilst katras personas unikālajām vajadzībām. To mēs panāksim, veicot Elektrum tīmekļvietnes izvērtējumu saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnījām (Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1), tādējādi identificējot un novēršot visus iespējamos šķēršļus, kas varētu apgrūtināt lietotāju pieredzi. 

Mēs apņemamies:

  • dalīties ar savu progresu – stāstīsim par savu pieredzi testēšanas gaitā, veiktajiem uzlabojumiem un šo izmaiņu ietekmi uz lietotāju pieredzi. Dalīsimies ar indivīdu pieredzes stāstiem, kuri ir guvuši labumu no piekļūstamas digitālās vides. Viņu stāsti vistiešāk parādīs pozitīvo ietekmi, kādu iekļaujoša digitālā vide var atstāt cilvēku dzīvēs.
  • iepazīstināt ar izglītojošu saturu par piekļūstamības tēmām - mēs dalīsimies ar informatīvajiem rakstiem, video un tiešsaistes semināriem par digitālās pieejamības nozīmi. Mērķis ir paaugstināt apziņu par izaicinājumiem, ar ko saskaras cilvēki tiešsaistē, un par to, kā mēs kopā varam tos pārvarēt.

Pievienojieties mums šajā ceļā!

Mēs apzināmies, ka šis laiks viennozīmīgi nesīs būtiskas pārmaiņas un izaicinājumus mums kā speciālistiem un Elektrum zīmolam kopumā, ko pierāda jau pirmie veiktie testēšanas rezultāti, bet mēs esam atvērti un gatavi pieņemt rītdienas izaicinājumus un realitāti jau šodien! 

Piekļūstamība nav tikai juridisku un ētisku prasību ievērošana, tā ir mūsu vērtību atspoguļojums un solījums mūsu klientiem veidot vēl draudzīgāku un iekļaujošāku klientu apkalpošanas pieredzi. Pasaulē, kurā tehnoloģijas veido mūsu ikdienu, ir būtiski, lai visi, varētu bez ierobežojumiem piekļūt un iesaistīties tiešsaistes saturā, tādējādi veicinot visu cilvēku piederības sajūtu.

Mēs aicinām savus klientus, partnerus un visas kopienas dalībniekus pievienoties mums šajā ceļā uz iekļaujošāku digitālo pasauli! Kopā mēs varam paaugstināt zinātību par piekļūstamību, novērst šķēršļus un radīt nākotni, kur katrs cilvēks varēs viegli, bez ierobežojumiem piekļūt un iesaistīties tiešsaistes dzīvē, nesastopoties ar informācijas nepieejamību. Tehnoloģijām ir jāpalīdz nevis jātraucē! Lai mums kopā izdodas!