Atpakaļ uz visiem jaunumiem

Svarīgākā informācija par AS "Sadales tīkls" sadales sistēmas tarifu izmaiņām

27. jūnijā, 2023.

Informācija atjaunota 25.09.2023.

No 2023. gada 1. jūlija spēkā stājas jaunie AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Pirmās tarifu izmaiņas parādīsies jūsu augusta elektrības rēķinos par jūliju, tāpēc, lai kliedētu neskaidrības un parūpētos, ka izmaiņas ir saprotamas vēl pirms jaunā rēķina saņemšanas, esam apkopojuši svarīgāko informāciju. 

Svarīgi! Saeima apstiprinājusi grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā.  Šie grozījumi paredz sadales sistēmas tarifa fiksētās daļas (jaudas uzturēšanas maksas) samazinājumu mājsaimniecībām (fiziskām personām) par 60%. Samazinājums paredzēts laikā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim un fizisku personu pieslēgumiem tiek piemērots automātiski.

Īsumā:

  • Līdzšinējos tarifus nomainīs jauni: Pamata un Speciālais;
  • Gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem – vienādi tarifi;
  • Vairs nepastāvēs vairākas laika zonas – maksa atkarībā no diennakts stundas nebūs atšķirīga;
  • Pirmo reizi izmaiņas redzēsiet savā augusta elektrības rēķinā par jūliju;
  • Pāreja no 1. jūlija notiks automātiski, visiem klientiem piešķirot pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošu Pamata tarifu, tāpēc papildu darbības pašam nav jāveic;
  • Nepieciešamības gadījumā tarifa plānu varēsiet mainīt bez maksas.

Ņemiet vērā! Šie tarifi ietekmēs visus elektrības lietotājus neatkarīgi no izvēlētā pakalpojumu sniedzēja. Tarifu izmaiņas mūsu produktu klāstu un cenu neietekmē. Tāpat kā līdz šim mūsu produktu klāstā būs jūsu vajadzībām piemēroti elektroenerģijas produkti.

Raksta turpinājumā aicinām iepazīties ar detalizētu informāciju par jaunajiem tarifiem!

Kādas izmaiņas paredzētas?

1. Līdzšinējo tarifu vietā divi tarifu plāni: Pamata un Speciālais.

Jaunie tarifi veidoti tā, lai klienti varētu efektīvāk izmantot pieslēgumu – samērot pieejamo jaudu ar savām faktiskajām vajadzībām. Abi tarifi atšķiras ar fiksētās un mainīgās daļas īpatsvaru.

Pamata tarifa plāns piemērots regulāram patēriņam. Šī tarifa fiksētā daļa jeb maksa par jaudas uzturēšanu ir lielāka, savukārt mainīgā daļa – maksa par elektroenerģijas piegādi - ir mazāka. 

Savukārt Speciālais tarifs ir piemēroti mazam vai sezonālam patēriņam, kad pieslēgums tiek izmantots neregulāri vai patērējot ļoti maz elektrības, piemēram, tikai periodiski apdzīvotam dzīvoklim vai vasarnīcai ziemas periodā, uzņēmumiem ar sezonālu darbību, garāžām, pagrabam vai tamlīdzīgi. Šī tarifa mainīgā daļa ir lielāka, taču fiksētā daļa – mazāka. 

Tarifu fiksētās daļas maksa būs atkarīga no fāžu skaita un jaudas jūsu objektā, savukārt mainīgā daļa – no patērētās elektroenerģijas.

2. Mājsaimniecībām un uzņēmumiem – vienādi tarifi

Līdz ar jauno tarifu stāšanos spēkā klienti par identiskiem pieslēguma tehniskajiem parametriem un piegādāto elektrību maksās vienādi neatkarīgi no juridiskā statusa.

3. Viena laika zona

Jaunie tarifi nosaka vienu cenu par elektrības piegādi jebkurā diennakts laikā.

Kur es redzēšu izmaiņas?

Kopējo maksu par elektrību jūsu rēķinā veido trīs daļas:

  • elektroenerģijas cena, ko nosaka tirgus un konkurence;
  • valsts regulēti tarifi: pārvades un sadales sistēmu pakalpojumi, ko nodrošina AS "Augstspriegumu tīkls" un AS "Sadales tīkls";
  • pievienotās vērtības nodoklis.

Augusta rēķinā par jūliju redzēsiet izmaiņas AS "Sadales tīkls" sadales sistēmu pakalpojumu tarifos. Piemēram, "Pārvades un sadales pakalpojumi Pamata – 1 1F" vai "Pārvades un sadales pakalpojumi Speciālais – 1 3F".

Kas man 1. jūlijā jādara?

Pāreja uz jauno tarifu 1. jūlijā notiks automātiski, tāpēc jums papildu darbības nebūs jāveic. Visiem klientiem tiks piešķirts pieslēguma tehniskajiem parametriem atbilstošais Pamata tarifu plāns. Savu spēkā esošo tarifu redzēsiet elektrības rēķinos, Elektrum.lv portāla sadaļā "Mani līgumi", šķirklī "Objekti", kā arī AS "Sadales tīkls" klientu portālā e-st.lv.

Cik es maksāšu turpmāk?

Jauno tarifu ietekme uz mājsaimniecībām un uzņēmumiem būs atšķirīga, un tas būs atkarīgs no pieslēguma parametriem un patēriņa. Lai uzzinātu gaidāmās izmaiņas rēķinā par sadales sistēmas pakalpojumiem, aicinām izmantot AS "Sadales tīkls" tarifu kalkulatoru. 

Kalkulatorā, ievadot savu patēriņu, pieslēguma fāžu skaitu, strāvas lielumu un elektroenerģijas cenu, jūs redzēsiet kāds būs jūsu maksājums par pārvades un sadales pakalpojumiem līdz 30. jūnijam un kāds būs jaunais maksājums no 1. jūlija abos tarifa plānos. Tas ļaus izprast, kāds pārvades un sadales pakalpojumu cenu pieaugums gaidāms atbilstošu jūsu pieslēgumam un patēriņam. Noskaidrot, kāds ir fāžu skaits un pieslēguma jauda objektā, jūs varat sadaļā "Mani līgumi", šķirklī "Objekti" pie konkrētā līguma.

Pēc tarifu maiņas maksa par sadales sistēmas pakalpojumu pieaugusi. Ko darīt, lai to samazinātu? 

Šajā gadījumā ir vērts izvērtēt sava esošā pieslēguma jaudu, izmantojot AS "Sadales tīkls" slodzes kalkulatoru. Norādiet savu pieslēguma jaudu, mājokļa platību, kā arī atzīmējiet elektroierīces, ko mājoklī izmantojat. Kalkulators jums norādīs ieteicamo pieslēguma slodzi. Potenciālo pieslēguma jaudu vēlreiz varat norādīt tarifu kalkulatorā, lai redzētu, kā mainās pārvades un sadales pakalpojumu cenas. 

Svarīgi! Mainīt pieslēguma parametrus nav ieteicams, tikai pamatojoties uz pieaugošajām pārvades un sadales pakalpojumu cenām. Lēmums jāizvērtē, ņemot vērā patēriņu, izmantotās elektroierīces, nākotnes plānus attiecībā uz papildu elektroierīču vai apkures sistēmu pieslēgšanu. Šis lēmums ir rūpīgi jāizvērtē un obligāti jākonsultējas ar elektrospeciālistu!

Vai varu mainīt savu tarifu plānu?

Jā, tarifu plānu varēsiet mainīt bez maksas, piesakot tarifa izmaiņas AS "Sadales tīkls" klientu portālā e-st.lv

2023. gada jūlijs, augusts un septembris būs pārejas periods, un pieteiktās tarifa izmaiņas AS "Sadales tīkls" veiks atkarībā no jūsu vēlmēm – ar tā paša vai nākamā mēneša pirmo datumu. Piemēram, nolemjot, ka 20. augustā vēlaties mainīt tarifu, jums to būs iespēja mainīt no 1. augusta. Noslēdzoties pārejas periodam un piesakot tarifu maiņu pēc 1. oktobra, izmaiņas stāsies spēkā tikai ar nākamā mēneša pirmo datumu. 

Pievērsiet uzmanību! Izvēloties Speciālo tarifu, rūpīgi sekojiet līdzi savam patēriņam, jo pat nelielas tā svārstības, var strauji celt izmaksas! Piemēram, ja esat nolēmis pārdot dzīvokli un neapdzīvojat to, tad periodā, kurā tas netiek apdzīvots, ir vērts izvēlaties Speciālo tarifu. Dzīvokli apdzīvojot, elektrības patēriņš pieaug – tad ir vērts apsvērt tarifa maiņu, kas piemērots regulāram patēriņam.

Ja esat izvēlējies Izlīdzināto maksājumu un Speciālo tarifu, savam ikmēneša elektrības patēriņam aicinām sekot līdzi īpaši rūpīgi! Pat nelielas patēriņa svārstības var strauji palielināt izmaksas. Ja novērojat, ka elektrības patēriņš būtiski mainās, ieteicams izvērtēt esošā tarifa plāna maiņu uz Pamata plānu. Aktuālajam elektrības patēriņam visērtāk sekot līdzi iespējams Elektrum.lv portālā vai mobilajā lietotnē.

Tarifu plānu no 1. jūlija varēsiet bez maksas mainīt vienu reizi mēnesī. Vairāk par tarifu plānu maiņu uzziniet AS "Sadales tīkls" mājaslapā, sadaļā "Tarifu plānu maiņa". 

Kā izmaiņas mani ietekmē, ja esmu uzstādījis saules paneļus?

Pārvades un sadales pakalpojumu tarifu izmaiņas ietekmēs visus elektroenerģijas lietotājus neatkarīgi no tā, vai īpašumā ir vai nav uzstādīti saules paneļi. Tarifu izmaiņām nav tiešas ietekmes uz saules paneļu atmaksāšanās periodu un saules paneļu īpašniekiem netiek piemēroti īpaši vai papildu tarifi vai uzlikts cits papildu slogs vai ierobežojumi. 

Saules paneļi ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums, kura atmaksāšanās periodu īpaši labvēlīgi ietekmē gan lielāks pašpatēriņš laikā, kad saule spīd un elektroenerģija tiek ražota, gan pašlaik spēkā esošā Neto uzskaites sistēma. Tā ļauj īpašumā saražoto un uzreiz nepatērēto elektroenerģiju uzkrāt un gada ietvaros izmantot to sava īpašuma elektroenerģijas patēriņa segšanai laikā, kad saules intensitāte ir zema. 

Izmantojot Pamata tarifu un Neto uzskaites sistēmu, saules paneļu īpašnieki par uzkrāto un atpakaļsaņemto elektroenerģiju arī turpmāk maksās tikai sadales pakalpojuma maksu par atpakaļ paņemto kilovatstundu piegādi.

Aicinām noskatīties Resume sagatavoto video par jaunajiem tarifu plāniem!

Video detalizēti pastāstīts par izdevīgākajiem tarifu plāniem dažādām pieslēgumu jaudām un patēriņiem, kā arī soli pa solim parādīts, kā noskaidrot savu patēriņu, pieslēgumam atļauto jaudu un kā mainīt tarifu plānu.

Vai joprojām meklējat atbildi uz savu jautājumu?