Personas datu pieprasījuma iesniegšanas kārtība

Jūs kā fiziska persona (datu subjekts) varat pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi un realizēt savas kā datu subjekta tiesības, izmantojot šādus saziņas kanālus:

E-pasts:

Pasts:

  • atsūtot pieprasījumu, kas parakstīts ar fizisku parakstu, kā adresātu norādot AS “Latvenergo”, Viskaļu iela 16, Rīga, LV-1026.

Lai veiktu nepārprotamu jūsu identifikāciju, pieprasījumā jābūt norādītiem šādiem personas datiem:

  1. vārds;
  2. uzvārds;
  3. personas kods;
  4.  adrese atbildes saņemšanai. 
  • Ja vēlaties atbildi saņemt elektroniski uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi, tad pieprasījumā norādiet mobilā tālruņa numuru, uz kuru SMS veidā nosūtīsim jums paroli atbildes dokumenta – atskaites – atvēršanai. 

Atbildi sniegsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā no jūsu pieprasījuma reģistrēšanas dienas. To jums nosūtīsim vienā no šiem saziņas veidiem:

  1. pa pastu ierakstītā vēstulē uz pieprasījumā norādīto adresi;
  2. uz e-pasta adresi, no kuras saņēmām pieprasījumu, ja jūs neesat norādījis citādi. Atbilde jums tiks sūtīta parakstīta ar drošo elektronisko parakstu, atbildes dokumentu – atskaiti – aizsargājot ar paroli, kuru saņemsiet SMS veidā.