Pieņemšanas nodošanas akts

Slēdzot līgumu, lūdzu, pievienojiet pieņemšanas - nodošanas aktu, kas balstīts uz abpusēju vienošanos ar iepriekšējo lietotāju un iekļauj skaitītāja rādījumus, ar kādiem tiek pārņemts objekts.

Pieņemšanas - nodošanas aktu var lejupielādēt šeit.

Vairāk sadaļu