Elektrum Dinamiskais

  • Katru mēnesi mainīga cena atbilstoši cenu izmaiņām elektroenerģijas biržā
  • Iespēja izvēlēties citu piedāvājumu bez līguma laušanas maksas
  • Tirdzniecības pakalpojuma maksa, kas samazinās, pieaugot jūsu elektrības patēriņam
  • Norēķini ar rēķinu

Elektrum Dinamiskais jums ir piemērots, ja:

  • esat gatavs uzņemties risku, jo cena biržā var strauji mainīties;
  • ikdienā varat sekot līdzi cenu izmaiņām biržā un atbilstoši pielāgot savus elektrības lietošanas paradumus. Visērtāk to darīt mobilajā lietotnē Elektrum. Lietotnē varēsiet arī uzstādīt cenas slieksni, pie kura saņemsiet brīdinājumu, ja cenas līmenis tiks pārsniegts;
  • jums ir uzstādīts Viedais skaitītājs. Viedais skaitītājs fiksē Jūsu patēriņu katrā stundā, un izmaksas par elektrību tiek aprēķinātas atbilstoši konkrētās stundas cenām biržā. Pielāgojot savu patēriņu brīžiem, kad cena ir zemāka, jūs varat samazināt izmaksas par elektrību.

Visi produkti

Apraksts

Izvēloties šo produktu, cena būs atkarīga no situācijas biržā: ja cenas biržā samazināsies, jūsu mēneša maksājums arī samazināsies – un otrādi. Biržas Nord Pool (NP) vienas kilovatstundas cenu nosaka iepriekšējā mēneša ikstundas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā.

Ja jums ir viedais skaitītājs, kurš automātiski nolasa patēriņu katrā stundā, jūsu vidējā svērtā elektroenerģijas cena tiks aprēķināta atbilstoši ikstundas patēriņam objektā. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas cena katram objektam un klientam būs atšķirīga, jo atšķirsies individuālais patēriņš katrā stundā.

Ja jums viedais skaitītājs nav uzstādīts, jūsu maksu par ikstundas patēriņu noteiksim, izmantojot AS „Sadales tīkls” aprēķinātos tipveida ikstundas patēriņa sadalījuma procentus. Ar informāciju par šo sadalījumu varat iepazīties šeit.

Zemāk redzamajā „Cenas izmaiņu grafikā” varat apskatīt vēsturiskās vidējās svērtās elektrības cenas biržā par pēdējiem 12 mēnešiem Šī cena ir vienāda visiem klientiem, kuriem nav uzstādīts viedais skaitītājs.

Lai saņemtu rēķinu, no katra mēneša 27. līdz 3.datumam jums būs jānodod skaitītāja rādījumi. Jūs varat izvēlēties rēķinu saņemt e-pastā vai pa pastu (papildu maksa 1,00 EUR), vai izvēlēties maksājuma summu saņemt SMS veidā uz jūsu mobilo tālruni ar iespēju rēķinu apskatīt portālā elektrum.lv.

Ar Elektrum Dinamiskais maksājuma daļu par elektroenerģijas veido divas komponentes: elektrības cena par kWh un maksa par tirdzniecības pakalpojumu, ko pārskatīsim ne biežāk kā 3 reizes kalendārajā gadā. Ja šī maksa mainīsies, tad par izmaiņām informēsim Jūs 30 dienas iepriekš. Jebkurā laikā bez līguma laušanas maksas varēsiet izvēlēties citu elektroenerģijas produktu.

Lasīt vairāk mazāk

Cena

Produktam Elektrum Dinamiskais maksājums tiek aprēķināts, pamatojoties uz NP LV datiem par 12 mēnešiem un AS „Sadales tīkls" diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālo sadalījumu, kas ir mainīga vērtība, līdz ar to zemāk minētā elektrības cena negarantē šādu cenu nākotnē.

Ikmēneša elektrības maksājumu veido: elektroenerģijas cena, obligātā iepirkuma komponentes, maksa par sistēmas jeb sadales un pārvades pakalpojumiem, kā arī PVN.

Vairāk par to, no kā sastāv maksa par elektrību, lasiet šeit

Rādīt cenas

Elektroenerģijas cena Vienības cena
NP LV vidējā svērtā 12 mēnešu cena (pēc AS Sadales tīkls diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma) 0.06241 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam 0-599 kWh) 0.00564 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam 600-999 kWh) 0.00508 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam no 1000 kWh) 0.00472 EUR/kWh
Obligātā iepirkuma komponentes Vienības cena
Obligātā iepirkuma komponentes 0.01784 EUR/kWh
Jaudas komponente (3 fāzes, līdz 16A) 2.26170 EUR mēnesī
Sistēmas pakalpojumi Vienības cena
Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu dienā 0.06217 EUR/kWh
Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu naktī / brīvdienās 0.04009 EUR/kWh
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S3, līdz 16A) 3.8720 EUR mēnesī

Nosacījumi

Nokavējuma procenti, par katru kavējuma dienu 0.15%
Maksājuma termiņš Mēneša beigas

Cenas izmaiņu grafiks

Diagrammas veids

Kādu cenu jūs redzat rēķinā? 

Rēķinot elektroenerģijas cenu tiek ņemts vērā, cik konkrētā stundā biržā maksāja elektrība, un cik daudz klients šajā laikā ir patērējis elektrību - un tā 24 stundas dienā, visu mēnesi. Nord Pool biržas cenas ir apskatāmas biržas lapā.

Rēķinā tiks atspoguļota viena vidējā svērtā cena, kuru ietekmē tas, kāds jums ir skaitītājs. 

Vidējā svērtā cena ir mainīgs lielums - katra mēneša sākumā mēs aprēķinam vidējo svērto elektroenerģijas cenu par iepriekšējo mēnesi. Beidzamo 12 mēnešu laikā vidējā svērtā cena ir bijusi par 3,44% augstāka kā biržas vidējā cena.

1. Ja jums ir skaitītājs, kurš neveic ikstundas uzskaiti 

To, cik daudz elektrības Jūs patērējat stundā, mēra sadales sistēmas operators. Lielākai Latvijas mājsaimniecību daļai nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju, līdz ar to nav zināms ikstundas patēriņš. Šajā gadījumā AS "Sadales tīkls" jūsu mēneša patēriņu sadala pa stundām, izmantojot tipveida slodžu sadalījuma grafiku.

2. Ja Jums ir ikstundas skaitītājs

Ja Jums ir skaitītājs, kas uzskaita katras stundas patēriņu, tad vidējā svērtā cena tiks rēķināta pēc Jūsu patēriņa. Šajā gadījumā vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena katram klientam būs sava, jo tās aprēķinā tiek pielietots individuāls patēriņš.

Kā Jūs varat aprēķināt vidējo svērto Nord Pool biržas cenu?

Vienas kilovatstundas vidējo svērto NP biržas cenu var aprēķināt sekojoši:

1. Jāaprēķina iepriekšējā mēneša biržas ikstundas cenu un ikstundas patēriņu reizinājumu summa.

NP biržas ikstundas cenas Latvijas reģionā atrodamas šeit (jāizvēlas cenu apgabals LV). Latvija un NP birža atrodas dažādās laika zonās, tāpēc NP biržas mājas lapā pieejamā informācija par cenām ir ar vienas stundas nobīdi. Piemēram, lai noskaidrotu cenu, kas bija spēkā no plkst. 02:00 līdz 03:00 pēc Latvijas laika, biržas lapā ir jāskatās cena no plkst. 01:00 līdz 02:00. Kā arī, piemēram, aprēķinot vidējo cenu par jūliju, aprēķinā jāizmanto cenas no 30. jūnija pulksten 23:00 līdz 31. jūlijam 23:00.

Ikstundas patēriņš Jums ir zināms! Aprēķinā netiek ņemtas vērā pārceltās svētku dienas.

2. Šo summu jāizdala ar kopējo mēneša patēriņu.

! Jāņem vērā, ka cenas NP biržā ir norādītas par megavatstundu (1 MWh = 1000 kWh) un bez PVN. Piemēram, ja mēneša vidējā biržas cena ir 40.43 EUR/MWh, tad pārrēķinot to uz kilovatstundām, cena ir 0.04043 EUR/kWh.

Lasīt vairāk aizvērt

Slēgt līgumu

Vairāk sadaļu