Elektrum Dinamiskais

  • Katru mēnesi mainīga cena atbilstoši cenu izmaiņām elektroenerģijas biržā
  • Iespēja izvēlēties citu piedāvājumu bez līguma laušanas maksas
  • Norēķini ar rēķinu

Visi produkti

Apraksts

Izvēloties šo produktu, vienas kilovatstundas cenu noteiks biržas Nord Pool (NP) iepriekšējā mēneša ikstundas elektroenerģijas cena Latvijas reģionā. Šī produkta cena ir atkarīga no situācijas elektroenerģijas biržā: ja cenas biržā samazināsies, Jūsu mēneša maksājums arī samazināsies – un otrādi. Pārliecinieties, vai šāda maksājuma produkts Jums ir piemērots!

Ja Jums ir viedais skaitītājs, kurš nolasa Jūsu patēriņu katrā stundā, tad Jūsu vidējā svērtā elektroenerģijas cena tiek aprēķināta pēc Jūsu individuālā objekta ikstundas patēriņa datiem. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas cena katram šādam objektam (klientam) būs atšķirīga, vadoties no individuālā ikstundu patēriņa.

Savukārt ja Jums nav uzstādīts viedais skaitītājs, kurš nolasa Jūsu patēriņu katrā stundā, izvēloties Elektrum Dinamiskais produktu, Jūsu ikstundas patēriņu aprēķinās, izmantojot tipveida ikstundas patēriņa sadalījuma procentus, kurus publicē un aprēķina AS „Sadales tīkls”. Ar informāciju par šo sadalījumu varat  iepazīties šeit.

Šādā aprēķinā veiktos rezultātus un gala cenu pa mēnešiem Jūs varat apskatīt zemāk redzamajā „Cenas izmaiņu grafikā”, kur varat apskatīt vēsturiskās vidējās svērtās elektrības cenas biržā par pēdējiem 12 mēnešiem Šī cena ir vienāda visiem klientiem, kuriem nav uzstādīts viedais skaitītājs.

No katra mēneša 27. līdz 3.datumam Jums būs jānodod skaitītāja rādījumi, lai saņemtu savu rēķinu. Pēc Jūsu izvēles ir iespējams saņemt rēķina summu SMS veidā uz Jūsu mobilo tālruni. Šajā gadījumā rēķins netiks sūtīts pa pastu vai e-pastu, bet būs pieejams portālā www.elektrum.lv. Ja vēlēsieties, jebkurā laikā bez līguma laušanas maksas varēsiet izvēlēties citu elektroenerģijas produktu.

Elektrum Dinamiskais, maksājumu veido elektrības cena par kWh un maksa par tirdzniecības pakalpojumu, ko pārskatīsim ne biežāk kā 3 reizes kalendārajā gadā. Ja šī maksa mainīsies, tad par izmaiņām informēsim Jūs 30 dienas iepriekš. Pēc Jūsu izvēles varēsiet saņemt ikmēneša rēķinu uz savu e-pastu vai pa pastu (maksa par papīra rēķina nosūtīšanu – EUR 0,50).

Lasīt vairāk mazāk

Cena

Produktam Elektrum Dinamiskais maksājums tiek aprēķināts, pamatojoties uz NP LV datiem par 12 mēnešiem un AS „Sadales tīkls" diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālo sadalījumu, kas ir mainīga vērtība, līdz ar to zemāk minētā elektrības cena negarantē šādu cenu nākotnē.

Jūsu ikmēneša elektrības maksājumu veido vairākas sastāvdaļas: elektroenerģijas cena, obligātā iepirkuma komponentes, elektroenerģijas piegādes izmaksas un PVN. Sīkāk par to, no kā sastāv maksa par elektroenerģiju - šeit

Rādīt cenas

Elektroenerģijas cena Vienības cena
NP LV vidējā svērtā 12 mēnešu cena (pēc AS Sadales tīkls diennakts elektroenerģijas patēriņa procentuālā sadalījuma) 0.04378 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam 0-599 kWh) 0.00564 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam 600-999 kWh) 0.00508 EUR/kWh
Maksa par tirdzniecības pakalpojumu (patēriņam no 1000 kWh) 0.00472 EUR/kWh
Obligātā iepirkuma komponentes Vienības cena
Obligātā iepirkuma komponentes 0.03242 EUR/kWh
Sistēmas pakalpojumi Vienības cena
Maksa par elektroenerģijas piegādi 0.05334 EUR/kWh
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S1) 1.50040 EUR mēnesī
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S2, līdz 16A) 3.8720 EUR mēnesī
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S3, līdz 16A) 3.8720 EUR mēnesī

Nosacījumi

Nokavējuma procenti, par katru kavējuma dienu 0.15%
Maksājuma termiņš Mēneša beigas

Cenas izmaiņu grafiks

Diagrammas veids

Kādu cenu jūs redzat rēķinā? 

Rēķinot elektroenerģijas cenu tiek ņemts vērā, cik konkrētā stundā biržā maksāja elektrība, un cik daudz klients šajā laikā ir patērējis elektrību - un tā 24 stundas dienā, visu mēnesi. Nord Pool biržas cenas ir apskatāmas biržas lapā, izvēloties cenu apgabalu LV.

Rēķinā tiks atspoguļota viena vidējā svērtā cena, kuru ietekmē tas, kāds jums ir skaitītājs. 

Vidējā svērtā cena ir mainīgs lielums - katra mēneša sākumā mēs aprēķinam vidējo svērto elektroenerģijas cenu par iepriekšējo mēnesi. Beidzamo 12 mēnešu laikā vidējā svērtā cena ir bijusi par 3.89% augstāka kā biržas vidējā cena.

1. Ja jums ir skaitītājs, kurš neveic ikstundas uzskaiti 

To, cik daudz elektrības Jūs patērējat stundā, mēra sadales sistēmas operators. Lielākai Latvijas mājsaimniecību daļai nav automātiskās elektroenerģijas uzskaites sistēmas skaitītāju, līdz ar to nav zināms ikstundas patēriņš. Šajā gadījumā AS "Sadales tīkls" jūsu mēneša patēriņu sadala pa stundām, izmantojot tipveida slodžu sadalījuma grafiku.

2. Ja Jums ir ikstundas skaitītājs

Ja Jums ir skaitītājs, kas uzskaita katras stundas patēriņu, tad vidējā svērtā cena tiks rēķināta pēc Jūsu patēriņa. Šajā gadījumā vienas kilovatstundas vidējā svērtā cena katram klientam būs sava, jo tās aprēķinā tiek pielietots individuāls patēriņš.

Kā Jūs varat aprēķināt vidējo svērto Nord Pool biržas cenu?

Vienas kilovatstundas vidējo svērto NP biržas cenu var aprēķināt sekojoši:

1. Jāaprēķina iepriekšējā mēneša biržas ikstundas cenu un ikstundas patēriņu reizinājumu summa.

NP biržas ikstundas cenas Latvijas reģionā atrodamas šeit (jāizvēlas cenu apgabals LV). Latvija un NP birža atrodas dažādās laika zonās, tāpēc NP biržas mājas lapā pieejamā informācija par cenām ir ar vienas stundas nobīdi. Piemēram, lai noskaidrotu cenu, kas bija spēkā no plkst. 02:00 līdz 03:00 pēc Latvijas laika, biržas lapā ir jāskatās cena no plkst. 01:00 līdz 02:00. Kā arī, piemēram, aprēķinot vidējo cenu par jūliju, aprēķinā jāizmanto cenas no 30. jūnija pulksten 23:00 līdz 31. jūlijam 23:00.

Ikstundas patēriņš Jums ir zināms! Aprēķinā netiek ņemtas vērā pārceltās svētku dienas.

2. Šo summu jāizdala ar kopējo mēneša patēriņu.

! Jāņem vērā, ka cenas NP biržā ir norādītas par megavatstundu (1 MWh = 1000 kWh) un bez PVN. Piemēram, ja mēneša vidējā biržas cena ir 40.43 EUR/MWh, tad pārrēķinot to uz kilovatstundām, cena ir 0.04043 EUR/kWh.

Lasīt vairāk aizvērt

Slēgt līgumu

Vairāk sadaļu