Elektrum Izdevīgais 600+

  • Izdevīga cena, ja patēriņš mēnesī ir virs 600 kWh
  • Nemainīga cena 24 mēnešiem
  • Zemāka cena par 1 kWh, apvienojot visus objektus vienā līgumā
  • Norēķini ar Izlīdzināto maksājumu, e-rēķinu vai rēķinu

Visi produkti

Apraksts

Elektrum Izdevīgais 600+ - jo lielāks patēriņš, jo izdevīgāka cena! Elektrum Izdevīgais 600+ ir piemērots Jums, ja Jūsu elektroenerģijas patēriņš pārsniedz 600 kWh mēnesī.

Izvēloties šo produktu, tiek piemērota fiksēta mēneša maksa - viena no elektroenerģijas cenu veidojošām sastāvdaļām. Palielinoties elektroenerģijas patēriņam, mēneša maksa nodrošina zemākas izmaksas par vienu kWh. Mēneša maksa nav atkarīga no līgumā iekļauto objektu skaita, tādēļ ir ieteicams apvienot vairākus objektus vienā līgumā. Rezultātā, jo lielāks ir Jūsu patēriņš, jo zemāka ir viena kWh cena.

Jūs varat izvēlēties norēķinu veidu – pieteikties Izlīdzinātajam maksājumam vai saņemt ikmēneša rēķinus uz savu e-pastu vai pa pastu (maksa par papīra rēķina nosūtīšanu – EUR 0,50), vai saņemt rēķina summu SMS veidā uz Jūsu mobilo tālruni. Šajā gadījumā rēķins netiks sūtīts pa pastu vai e-pastu, bet būs pieejams portālā www.elektrum.lv.

Lai saņemtu rēķinu, Jums no katra mēneša 27. līdz 3.datumam būs jānodod skaitītāja rādījumi. Nododot skaitītāja rādījumus portālā elektrum.lv, uzreiz varēsiet veikt apmaksu. 

Cena

Ikmēneša elektrības maksājumu veido elektroenerģijas cena, obligātā iepirkuma komponentes, elektroenerģijas piegādes izmaksas un PVN. Sīkāk par to, no kā sastāv maksa par elektroenerģiju - šeit

Rādīt cenas

Elektroenerģijas cena Vienības cena
Elektroenerģijas cena 0.05121 EUR/kWh
Mēneša maksa 3.00 EUR mēnesī
Pirmstermiņa laušanas maksa 40.00 EUR
Obligātā iepirkuma komponentes Vienības cena
Obligātā iepirkuma komponentes 0.03242 EUR/kWh
Sistēmas pakalpojumi Vienības cena
Maksa par elektroenerģijas piegādi 0.05334 EUR/kWh
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S1) 1.50040 EUR mēnesī
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S2, līdz 16A) 3.8720 EUR mēnesī
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu (tarifs S3, līdz 16A) 3.8720 EUR mēnesī

Nosacījumi

Maksa par līguma pirmstermiņa izbeigšanu 40.00 EUR
Nokavējuma procenti, par katru kavējuma dienu 0.15%
Maksājuma termiņš Mēneša beigas

Slēgt līgumu

Vairāk sadaļu