Normatīvie akti

Papildu informāciju par dabasgāzes tirgu, pārvadi un uzglabāšanu, tarifiem vai tirdzniecības noteikumiem, kā arī vispārīgu nozares informāciju aicinām skatīt zemāk norādītajos avotos. 

Dabasgāzes tarifi

AS "Gaso" klientu portāls

  • Sadales sistēmas operatora AS "Gaso" klientu portāls dabasgāzes skaitītāju rādījumu nodošanai un klienta tehniskās informācijas uzzināšanai: https://mans.gaso.lv/
  • Sadales sistēmas operatora veidlapas, kas nepieciešamas, lai līgumam pievienotu kādu objektu vai atteiktos no tā: https://www.gaso.lv/dabasgazes-tirgus

Pakalpojumu tarifi

Uz dabasgāzes tirdzniecību un lietošanu attiecināmie normatīvie akti

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dabasgāzes apgādes nozares informācija

 

Vairāk sadaļu