Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

2018. gada 1. jūlijā ar valdības lēmumu stājas spēkā jaunas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes. Jaudas komponente, kas veido daļu no obligātā iepirkuma komponentēm (OIK), turpmāk būs mazāka visiem elektroenerģijas galalietotājiem neatkarīgi no pieslēguma veida.

Visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas, no kurām viena ir fiksēta, savukārt otra mainās proporcionāli patērētajai elektroenerģijai.

Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidosies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai – 0,01463 EUR/kWh (bez PVN).

Fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.

Sprieguma pakāpe Lietotāju patēriņa grupa Jaudas komponentes mērvienība Jaudas komponente
0,4 kV līnijas Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A EUR/gadā 8,69
0,4 kV līnijas Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes EUR/A/gadā 6,28
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200A ieskaitot EUR/A/gadā 4,38
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201A līdz 800A ieskaitot EUR/A/gadā 6,12
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801A un lielāku EUR/A/gadā 7,20
6-20 kV līnijas Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā 12,32
6-20 kV kopnes Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā 16,10
110 kV līnijas Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās EUR/kW/gadā 3,94
110 kV kopnes Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs EUR/kW/gadā 4,70

Tarifi norādīti bez PVN.

Aprēķināt jauno OIK ietekmi uz savām pakalpojuma izmaksām varat, izmantojot kalkulatoru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā: eptirgotajs.lv/oik-kalkulators

Vairāk sadaļu