Pēdējā garantētā piegāde

Tā ir elektroenerģijas piegāde tādam lietotājam, kurš nav noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu. Šādās situācijās pēdējā garantētā piegāde nodrošinātu elektroenerģijas piegādes nepārtrauktību. 

Lietotāji, kuri nav izvēlējušies elektroenerģijas tirgotāju vai nav noslēguši balansēšanas līgumu, saņems elektroenerģiju pēdējās garantētās piegādes ietvaros. Cena tiek noteikta, vadoties pēc elektroenerģijas biržas vidējās cenas, kurai tiek pieskaitīts pēdējā garantētā piegādātāja noteikts uzcenojums. 

Ja jums nav noslēgts elektroenerģijas tirdzniecības līgums un līdz mēneša 15. datumam jūs neesat vienojušies ar kādu no tirgotājiem, tad no nākamā mēneša 1. datuma  elektroenerģijas piegāde notiks pēdējās garantētās piegādes ietvaros par cenu, ko veidos kārtējā mēneša AS Nord Pool biržas Latvijas cenu apgabala vidējā cena un AS Latvenergo noteiktais pēdējās garantētās piegādes uzcenojums, kas tiek noteikts un publicēts katru mēnesi.

Pēdējās garantētās piegādes uzcenojums: 

  • 2018. g. decembrim: 0.01628 EUR/kWh visās laika zonās;
  • 2018. g. janvārim: 0.01667 EUR/kWh visās laika zonās;
  • 2019. g. februārim: 0.01703 EUR/kWh visās laika zonās.

Pilna pēdējās garantētās piegādes cena, t.i., AS Nord Pool biržas Latvijas cenu apgabala vidējā cena un AS Latvenergo noteiktais pēdējās garantētās piegādes uzcenojums,  tiks publiskota kārtējā mēneša sākumā.

Aprēķinātās elektroenerģijas cenas iepriekšējos mēnešos

Vairāk sadaļu