Semināru arhīvs

Zibensaizsardzība

Norises laiks:

 • Klimata pārmaiņas Latvijā
 • Apdrošināšana kā iespēja cīņā ar zibens izraisītiem zaudējumiem
 • Izolētā zibensaizsardzība
 • Sešu punktu plāns pilnvērtīgai zibensaizsardzības sistēmai
 • Spēka un datu līniju aizsardzība pret pārspriegumiem
 • FURSE materiāli, zibensaizsardzības un zemējuma risinājumi
 • Kļūdas zibens un pārsprieguma aizsardzības projektēšanā un izbūvē 

Skatīt vairāk

Elektrobarošanas risinājumi, mērījumi un uzskaite

Norises laiks:

 • Jaunumi garantētajā elektroapgādē.
 • Garantētās elektroapgādes risinājumi – izpildījums.
 • Reaktīvās jaudas kompensācija, veidi, pielietojumi, ekspluatācija.
 • Elektrodzinēju ātruma regulēšana bez traucējumiem elektrotīklā, bez radiotraucējumiem un pārveidotāja skaņas.
 • Socomec demo iekārtu, mēriekārtu un nomas ģeneratoru apskate
 • Pilnvērtīgs, daudzpunktu enerģijas patēriņa monitorings.
 • Elektroiekārtu ekspluatācija, apkope, mērījumi, informācijas sakārtošana.
 • Apgaismes balsti, LED apgaismojums.
 • Mēriekārtas Kyoritsu (Japāna).
 • Pārnesamie zemējumi.
 • Iekārtu demonstrācijas

Skatīt vairāk

Energoefektīvs ūdens patēriņš

Norises laiks:

 • Prioritātes ūdens ilgtspējīgai izmantošanai
 • Ūdens kvalitāte un tā novērtēšana Latvijā
 • Automātiskās apkures, ūdens un elektrības mērierīču nolasīšanas ietekme uz resursu patēriņu ēkā
 • Daudzdzīvokļu māju spiediena paaugstināšanas sistēmas
 • Hansgrohe ilgstpējīgas ūdens un enerģijas taupīšanas tehnoloģijas. Objektu sertifikācijas pieredze
 • Ūdens patēriņa ietekme uz darbinieku produktivitāti
 • Energoefektīva ūdens apgāde un notekūdeņu apstrāde
 • Ūdens attīrīšanas iekārtu racionāla izmantošana

Skatīt vairāk

Pelējums būvkonstrukcijās kā problēma

Norises laiks:

 • Hermētiskums “inteliģento” membrānu izmantošanā
 • Plānošana
 • Fasādes un jumta hermetizācija, izmantojot monolītās membrānas

Skatīt vairāk

LED gaismas ķermeņu kvalitāte. Kādi kritēriji ir jāņem vērā iepirkumos.

Norises laiks:

 • Eiropas Savienības prasības – ražotāja, importētāja un izplatītāja pienākumi un atbildība. Atbilstības novērtēšanas procedūras un dokumenti. Tirgus uzraudzība.
 • Kādas ir iespējamās sekas neatbilstošu iekārtu lietošanas gadījumā. Elektromagnētiskās saderības ietekme uz iekārtām un cilvēka veselību. Kādi dokumenti jāpieprasa no ražotājiem/piegādātājiem, precedenti, kad nevar uzticēties ražotāja atsūtītajai dokumentācijai.
 • Iepazīšanās ar EMC laboratoriju
 • Fotometriskās īpašības. Kolometriskās īpašības. Gaismas bīstamība acīm. Gaismekļa primārā pārbaude bez sarežģīta aprīkojuma, gadījumi, kad norādītās dokumentācijas saturs ir apšaubāms.

Skatīt vairāk

Komfovent jaunākie ventilācijas risinājumi. Gaisa apstrādes iekārtu projektēšanas īpatnības aukstā sezonā. Aizsardzība pret siltummaiņu aizsalšanu.

Norises laiks:

 • Komfovent produktu klāsts un modernākie tehniskie risinājumi
 • Ventilācijas iekārta ar iebūvētu siltumsūkni (RHP) – tās priekšrocības, projektēšanas īpatnības un izmantošanas iespējas
 • Gaisa apstrādes iekārtu projektēšanas īpatnības aukstā sezonā. Aizsardzība pret siltummaiņu aizsalšanu
 • Elastīgo gaisa vadu izmantošanas priekšrocības un trūkumi, konstrukcija, hermētiskuma rādītāji un higiēniskas prasības

Skatīt vairāk

ATEX sērijas produkti sprādzienbīstamai videi. Elektroauto uzlādes risinājumi profesionālajam tirgum un mājsaimniecībām

Norises laiks:

 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana
 • SCAME industriālā izpildījuma spēka rozetes, spraudņi un rozešu kombinācijas
 • ATEX sērijas produkti un to pielietojums sprādzienbīstamā vidē, kur pastāv risks gāzu, tvaiku, miglas vai putekļu radītām eksplozijām
 • Elektroauto uzlādes sistēmas EcoMobility profesionālajam tirgum un mājsaimniecībām

Skatīt vairāk

Atjaunīgie energoresursi un tendences pasaulē

Norises laiks:

 • Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīstības kontekstā.
 • Kad, kā un vai novērtēsim zaļās enerģijas iespējas Latvijā?
 • Vēja enerģijas potenciāls uzņēmumu vajadzībām.
 • Elektrum pieredze saules paneļu tirdzniecībā.
 • Kā ietaupīt resursus, izmantojot saules enerģiju?
 • Pasīvās solārās sistēmas.

Skatīt vairāk

Elektromobilitāte Latvijā – kur esam un kurā virzienā dodamies

Norises laiks:

 • E-mobilitāte Latvijā: ledus ir sakustējies
 • Elektromobiļu uzlādes staciju tīkla izveide Latvijā
 • Elektromobiļu ieviešana biznesā Latvijā – esošā situācija un nākotnes perspektīvas
 • Elektromobiļi elektroenerģijas tirgū
 • Mobilie maksājumi vairs nav nākotne
 • Success is written with 3 letters on the EVSE business. A House on the Iceberg
 • Hansab eUzlādes vīzija

Skatīt vairāk

Cads Electric – profesionāla elektroinstalācijas un automātikas projektēšanas programma

Norises laiks:

 • Kas ir BIM un kā tas ir savietots ar CADS Electric
 • Projekta informācijas centralizēta apstrāde
 • CADS Electric demonstrācija

Skatīt vairāk

Vairāk sadaļu