Semināru arhīvs

Energoefektīvi ēku renovācijas risinājumi

Norises laiks:

 • Latvijas - Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
 • Īstenotie daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojumu līgumus
 • Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas iespējas
 • Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā vienlaicīgi
 • Kā pareizi izvēlēties labus logus? Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
 • Ventilācijas sistēmu profesionālā tīrīšana
 • Ugunsdrošības prasības

Skatīt vairāk

Apsaimniekotāja energokompetence

Norises laiks:

 • Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
 • Pieredze energopārvaldībā - Valsts nekustamie īpašumi
 • Energomonitoringa iespējas un ieguvumi apsaimniekotājiem
 • Elektrum Apdrošināts aktualitātes un iespējas apdrošināt telpu nomniekus
 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana

Skatīt vairāk

Ilgtspējīgi un efektīvi risinājumi apsildē un ūdens izmantošanā

Norises laiks:

 • Siltuma zudumu samazināšana un siltumenerģijas efektīva izmantošana
 • Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas
 • Ēku vadības sistēmas (BMS) risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai
 • Siltumsūkņu izmantošana uzņēmumos
 • Panasonic gaiss – ūdens siltumsūkņu pieredze Baltijā
 • Bosch piedāvātās iespējas karstā ūdens sagatavošanai
 • Nemainiet ieradumus – taupiet ūdeni!

Skatīt vairāk

Energoefektivitāte ventilācijas sistēmās

Norises laiks:

 • Energoefektivitāte ventilācijas sistēmās: normatīvi un pieredze Latvijā un pasaulē
 • Ēku enerģijas pārvaldības sistēmas
 • Ventilācijas iekārtu energoefektivitātes potenciāls
 • Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
 • Lokāli ventilācijas risinājumi

Skatīt vairāk

Seminārs (23.11.2016.)

Norises laiks:

 • Izmaiņas Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) aprēķina kārtībā un Elektroenerģijas nodoklis
 • Nodeva par energopārvaldības sistēmas neieviešanu
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešana AS “Latvenergo” objektos
 • Pieredze ISO 50 001 energopārvaldības sistēmas ieviešanā
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešana siltumapgādes uzņēmumā
 • Energomonitoringa iespējas
 • Apgaismes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas

Skatīt vairāk

Seminārs (26.10.2016.)

Norises laiks:

 • Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 • Zibens aizsardzības normatīvie akti
 • Novitātes zibens aizsardzības sistēmas uzbūvē
 • Biežāk pieļautās kļūdas zibensaizsardzības sistēmas izveidē
 • Energorisku apdrošināšanas risinājumi

Skatīt vairāk

Seminārs (21.09.2016.)

Norises laiks:

 • Jaunie sistēmas pakalpojumu tarifi juridiskajām personām
 • Pieslēguma atļautās slodzes efektīva izmantošana
 • Energopārvaldības sistēma  Elektrum Energoefektivitātes centrā
 • Energopatēriņa analīzes iespējas
 • Uzņēmumu energoauditi
 • Industriālo objektu efektivitātes paaugstināšana

Skatīt vairāk

Seminārs (18.05.2016.)

Norises laiks:

 • Energoefektivitātes likums
 • Energoauditi uzņēmumiem
 • Normatīvais regulējums ēku energosertifikācijai
 • Jaunā atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu ēkās
 • Sestais gads energoefektīvākās ēkas meklējumos Latvijā
 • Sadales sistēmas pakalpojumu diferencētie tarifi
 • Energorisku apdrošināšana

Skatīt vairāk

Seminārs (20.04.2016.)

Norises laiks:

 • Elektroapgādes kvalitātes uzlabošana AS „Sadales tīkls”
 • Rezerves elektrobarošanas risinājumi (UPS) sadzīves, industriālām un medicīnas iekārtām
 • Datu centru energoefektivitāte – pareiza UPS izvēle
 • Eaton 3-Ph UPS efektivitāte – vērtīgākās kilovatstundas ir tās, par kurām nav jāmaksā
 • Izmaiņas elektroenerģijas tirgū Latvijā
 • Garantētā elektroapgāde
 • Aktualitātes elektroenerģijas uzkrāšanā

Skatīt vairāk

Seminārs (16.03.2016.)

Norises laiks:

 • KPFI elektromobilitātes projektu administrēšanas aktualitātes
 • Elektromobilitāte Latvijā – kur esam? BMW i3 ekspluatācijas pieredze
 • Nissan e-NV 200 ekspluatācijas pieredze
 • Nissan Leaf ekspluatācijas pieredze
 • VW e-Up! ekspluatācijas pieredze
 • TESLA ekspluatācijas pieredze

Skatīt vairāk

Vairāk sadaļu