Semināru arhīvs

Pelējums būvkonstrukcijās kā problēma

Norises laiks:

 • Hermētiskums “inteliģento” membrānu izmantošanā
 • Plānošana
 • Fasādes un jumta hermetizācija, izmantojot monolītās membrānas

Skatīt vairāk

LED gaismas ķermeņu kvalitāte. Kādi kritēriji ir jāņem vērā iepirkumos.

Norises laiks:

 • Eiropas Savienības prasības – ražotāja, importētāja un izplatītāja pienākumi un atbildība. Atbilstības novērtēšanas procedūras un dokumenti. Tirgus uzraudzība.
 • Kādas ir iespējamās sekas neatbilstošu iekārtu lietošanas gadījumā. Elektromagnētiskās saderības ietekme uz iekārtām un cilvēka veselību. Kādi dokumenti jāpieprasa no ražotājiem/piegādātājiem, precedenti, kad nevar uzticēties ražotāja atsūtītajai dokumentācijai.
 • Iepazīšanās ar EMC laboratoriju
 • Fotometriskās īpašības. Kolometriskās īpašības. Gaismas bīstamība acīm. Gaismekļa primārā pārbaude bez sarežģīta aprīkojuma, gadījumi, kad norādītās dokumentācijas saturs ir apšaubāms.

Skatīt vairāk

Komfovent jaunākie ventilācijas risinājumi. Gaisa apstrādes iekārtu projektēšanas īpatnības aukstā sezonā. Aizsardzība pret siltummaiņu aizsalšanu.

Norises laiks:

 • Komfovent produktu klāsts un modernākie tehniskie risinājumi
 • Ventilācijas iekārta ar iebūvētu siltumsūkni (RHP) – tās priekšrocības, projektēšanas īpatnības un izmantošanas iespējas
 • Gaisa apstrādes iekārtu projektēšanas īpatnības aukstā sezonā. Aizsardzība pret siltummaiņu aizsalšanu
 • Elastīgo gaisa vadu izmantošanas priekšrocības un trūkumi, konstrukcija, hermētiskuma rādītāji un higiēniskas prasības

Skatīt vairāk

ATEX sērijas produkti sprādzienbīstamai videi. Elektroauto uzlādes risinājumi profesionālajam tirgum un mājsaimniecībām

Norises laiks:

 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana
 • SCAME industriālā izpildījuma spēka rozetes, spraudņi un rozešu kombinācijas
 • ATEX sērijas produkti un to pielietojums sprādzienbīstamā vidē, kur pastāv risks gāzu, tvaiku, miglas vai putekļu radītām eksplozijām
 • Elektroauto uzlādes sistēmas EcoMobility profesionālajam tirgum un mājsaimniecībām

Skatīt vairāk

Atjaunīgie energoresursi un tendences pasaulē

Norises laiks:

 • Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīstības kontekstā.
 • Kad, kā un vai novērtēsim zaļās enerģijas iespējas Latvijā?
 • Vēja enerģijas potenciāls uzņēmumu vajadzībām.
 • Elektrum pieredze saules paneļu tirdzniecībā.
 • Kā ietaupīt resursus, izmantojot saules enerģiju?
 • Pasīvās solārās sistēmas.

Skatīt vairāk

Elektromobilitāte Latvijā – kur esam un kurā virzienā dodamies

Norises laiks:

 • E-mobilitāte Latvijā: ledus ir sakustējies
 • Elektromobiļu uzlādes staciju tīkla izveide Latvijā
 • Elektromobiļu ieviešana biznesā Latvijā – esošā situācija un nākotnes perspektīvas
 • Elektromobiļi elektroenerģijas tirgū
 • Mobilie maksājumi vairs nav nākotne
 • Success is written with 3 letters on the EVSE business. A House on the Iceberg
 • Hansab eUzlādes vīzija

Skatīt vairāk

Cads Electric – profesionāla elektroinstalācijas un automātikas projektēšanas programma

Norises laiks:

 • Kas ir BIM un kā tas ir savietots ar CADS Electric
 • Projekta informācijas centralizēta apstrāde
 • CADS Electric demonstrācija

Skatīt vairāk

Energoefektivitātes risinājumi uzņēmumiem

Norises laiks:

 • Latvenergo pieredze energopārvaldības sistēmas ieviešanā
 • Elektrum Energomonitorings
 • Energoefektivitātes aizdevumi MVU
 • POWER TAG – jauns risinājums elektroinstalācijas vadībai un uzraudzībai
 • KNX viedā ēkas vadības sistēma
 • Atšķirības ABB elektroenerģijas uzskaites sistēmās: EQ meters, CMS, EQ matic
 • Iekārtu un sistēmu attālinātas pārvaldīšanas iespējas
 • Pieredze uzņēmumu energopatēriņa samazināšanā
 • Bosch termosensitīvie mērinstrumenti
 • Ensto risinājumi sprieguma kvalitātes uzlabošanai

Skatīt vairāk

Energoefektīvi un inovatīvi risinājumi veselīgam iekštelpu klimatam

Norises laiks:

 • Teorētiskā daļa: Inovatīvi ventilācijas risinājumi
 • Praktiskā daļa: Inovatīvi ventilācijas risinājumi
 • Pasīvie apsildes un dzesēšanas risinājumi
 • Jaunu un modernu radiatoru piemēri

Skatīt vairāk

Klientam un dabai draudzīgas un ekonomiski pamatotas telpu mikroklimata iekārtas un risinājumi

Norises laiks:

 • Siltuma atgūšanas un adiabātiskās dzesēšanas teorija. Tās pielietojums gaisa apstrādes iekārtās.
 • Menerga: zema enerģijas patēriņa mikroklimata iekārtas.
 • Automatizācijas ietekme uz ēku energoefektivitāti no projektēšanas līdz monitoringam.
 • Dinamisko simulāciju izmantošana ēku projektēšanas procesā.
 • Servisa labas prakses piemērs: siltuma atgūšana un adiabātiskā dzesēšana Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.

Skatīt vairāk

Vairāk sadaļu