Semināru arhīvs

Zibens aizsardzība

Norises laiks:

 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana
 • Biežāk pieļautās kļūdas un kā no tām izvairīties. Piemēri un ieteikumi no prakses
 • Zibens ietekme uz dzīviem organismiem. Iespējamās traumas. Pirmās palīdzības sniegšana
 • 6 punktu plāns zibens aizsardzības nodrošināšanai
 • Zibens aizsardzība ar CVM (Collection volume method) metodi, labā prakse un risinājumi. Risinājumi sarežģītiem objektiem

Skatīt vairāk

Atjaunīgie energoresursi

Norises laiks:

 • Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
 • Atbalsts pilsētvides atjaunīgo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai
 • Atjaunīgā enerģija - Latvijas iespējas tautsaimniecībai un klientam 
 • Vēja enerģijas perspektīva Latvijā
 • Ražojošo jaudu pieslēgšana elektrotīklam un elektroenerģijas norēķini
 • Saules enerģija siltumam. Praktiski risinājumi, kas atmaksājas.
 • SunTracker - alternatīvs risinājums jūsu apgaismojumam

Skatīt vairāk

Zibens un pārsprieguma aizsardzība sistēmas

Norises laiks:

 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana
 • Zibens un pārsprieguma aizsardzības reglamentējošie normatīvie akti
 • Zibensaizsardzība. Kļūdas zibens un pārsprieguma aizsardzības projektēšanā un izbūvē
 • Zemetājsistēma un pārspriegumaizsardzība

Skatīt vairāk

Elektrotransports un tā uzlāde Latvijā

Norises laiks:

 • Elektromobiļu vilces akumulatoru izvēle
 • RTU pieredze elektromobiļu uzlādē
 • Optimāla elektrības pieslēguma jaudas izvēle uzlādes staciju pieslēgšanai
 • Uzlādes stacijas un iespēja efektīvāk izmantot tīkla pieslēgumu
 • Nissan produkts Latvijā – elektromobilis mājai. Elektroenerģijas apgādes sistēma

Skatīt vairāk

Energoefektīvi ēku renovācijas risinājumi

Norises laiks:

 • Latvijas - Baltijas Energoefektivitātes fonda (LABEEF) četras garantijas
 • Īstenotie daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti, izmantojot Energoefektivitātes pakalpojumu līgumus
 • Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas iespējas
 • Automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā vienlaicīgi
 • Kā pareizi izvēlēties labus logus? Visbiežāk pieļautās kļūdas un sekas
 • Ventilācijas sistēmu profesionālā tīrīšana
 • Ugunsdrošības prasības

Skatīt vairāk

Apsaimniekotāja energokompetence

Norises laiks:

 • Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
 • Pieredze energopārvaldībā - Valsts nekustamie īpašumi
 • Energomonitoringa iespējas un ieguvumi apsaimniekotājiem
 • Elektrum Apdrošināts aktualitātes un iespējas apdrošināt telpu nomniekus
 • Klientu maksāšanas disciplīnas uzlabošana

Skatīt vairāk

Ilgtspējīgi un efektīvi risinājumi apsildē un ūdens izmantošanā

Norises laiks:

 • Siltuma zudumu samazināšana un siltumenerģijas efektīva izmantošana
 • Notekūdeņu siltuma atgūšanas sistēmas
 • Ēku vadības sistēmas (BMS) risinājumi energoefektivitātes uzlabošanai
 • Siltumsūkņu izmantošana uzņēmumos
 • Panasonic gaiss – ūdens siltumsūkņu pieredze Baltijā
 • Bosch piedāvātās iespējas karstā ūdens sagatavošanai
 • Nemainiet ieradumus – taupiet ūdeni!

Skatīt vairāk

Energoefektivitāte ventilācijas sistēmās

Norises laiks:

 • Energoefektivitāte ventilācijas sistēmās: normatīvi un pieredze Latvijā un pasaulē
 • Ēku enerģijas pārvaldības sistēmas
 • Ventilācijas iekārtu energoefektivitātes potenciāls
 • Pieredze ventilācijas sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanā
 • Lokāli ventilācijas risinājumi

Skatīt vairāk

Seminārs (23.11.2016.)

Norises laiks:

 • Izmaiņas Obligātā iepirkuma komponentes (OIK) aprēķina kārtībā un Elektroenerģijas nodoklis
 • Nodeva par energopārvaldības sistēmas neieviešanu
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešana AS “Latvenergo” objektos
 • Pieredze ISO 50001 energopārvaldības sistēmas ieviešanā
 • Energopārvaldības sistēmas ieviešana siltumapgādes uzņēmumā
 • Energomonitoringa iespējas
 • Apgaismes sistēmu energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas

Skatīt vairāk

Seminārs (26.10.2016.)

Norises laiks:

 • Zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 • Zibens aizsardzības normatīvie akti
 • Novitātes zibens aizsardzības sistēmas uzbūvē
 • Biežāk pieļautās kļūdas zibensaizsardzības sistēmas izveidē
 • Energorisku apdrošināšanas risinājumi

Skatīt vairāk

Vairāk sadaļu