Kā optimizēt uzņēmuma energopatēriņu?

Norises laiks:

Lai virzītos uz Eiropas Savienības klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 2050. gadā, ir uzstādīti indikatīvi mērķi enerģētikas jomā. Tie nosaka, ka Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam energoefektivitāte ir jāuzlabo par 32,5 % salīdzinājumā ar 2007. gadu. Izvirzītā mērķa sasniegšanai ir nepieciešama rūpniecības sektora tūlītēja iesaiste un ilgtermiņa plānošana energoefektivitātes paaugstināšanā.

Vebinārā pieredzē dalījās lektori no Ekonomikas ministrijas, Latvenergo, Sadales tīkls, Schneider Electric, Altum, RTU, ABB, Maxima Latvija, Ottensten Latvia, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un InfoPols.

Iepazīsties ar vebināra KOPSAVILKUMU

Vebināra tematika:

 • Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes potenciāla starptautiskā salīdzinošā analīze.
 • Energoefektivitātes potenciāla vērtēšana rūpniecības uzņēmumos.
 • Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai.
 • Energoefektivitāte atmaksājas
 • Efektīva elektrības pieslēguma ceļvedis: no ierīkošanas līdz datu analīzei.
 • Energopārvaldības sistēma ISO 50001 vai obligātais energoaudits. Kopīgais un atšķirīgais, stiprās un vājās puses.
 • Reaktīvas jaudas kompensācijas risinājumu apskats.
 • Jaunās prasībās elektromotoru energoefektivitātes līmenim.
 • Saspiests gaiss. Kompresors. Energoefektivitāte.
 • MAXIMA pieredzes stāsts energoresursu patērina monitoringā un samazināšanā.
 • Energoefektivitātes izaicinājumi pandēmijas laikā.

Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes potenciāla starptautiskā salīdzinošā analīze

Kristaps Ločmelis, AS "Latvenergo"

Prezentācija PDF

Energoefektivitātes potenciāla vērtēšana rūpniecības uzņēmumos

Agris Kamenders, Rīgas Tehniskā universitāte 

Prezentācija PDF

Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai

Gatis Silovs, Ekonomikas ministrija

 

Prezentācija PDF

Energoefektivitāte atmaksājas

Arnis Dzalbs, AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

 

Prezentācija PDF

Efektīva elektrības pieslēguma ceļvedis: no ierīkošanas līdz datu analīzei

Jurģis Vinniņš, AS "Sadales tīkls"

 

Prezentācija PDF

Energopārvaldības sistēma ISO 50001 vai obligātais energoaudits. Kopīgais un atšķirīgais, stiprās un vājās puses

Normunds Reips, SIA "InfoPols.lv"

 

Prezentācija PDF

Reaktīvās jaudas kompensācijas risinājumu apskats

Dmitrijs Perlovs, SIA "Schneider Electric Latvija" 

 

Prezentācija PDF

Jaunās prasības elektromotoru energoefektivitātes līmenim

Ņikita Petrovs, SIA "ABB" 

 

Prezentācija PDF

Saspiests gaiss. Kompresors. Energoefektivitāte

Mārtiņš Grīslis, SIA "Ottensten Latvia" – kompresori.lv

Prezentācija PDF

MAXIMA pieredzes stāsts energoresursu patēriņa monitoringā un samazināšanā

Viktors Novikovs, SIA "Maxima Latvija"

 

Prezentācija PDF

Energoefektivitātes izaicinājumi pandēmijas laikā

Vitālijs Račinsks, VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

 

Prezentācija PDF

Visu semināru arhīvs