ISO 50001 rokasgrāmata

rokasgramata.JPG

Aicinām iepazīties ar ISO 50001 rokasgrāmatu – norādēm un padomiem šī standarta ieviešanai, kas papildināti ar Elektrum Energoefektivitātes centra praktisko pieredzi energopārvaldības sistēmas sertifikācijā.

Viens no veidiem, lai optimizētu uzņēmuma izmaksas, uzlabotu efektivitāti un kāpinātu konkurētspēju, ir ieviest energopārvaldības sistēmu.

Energopārvaldības sistēma balstās uz starptautisko standartu ISO 50001, kurā definēti norādījumi un prasības energopārvaldības sistēmas izveidei un uzturēšanai organizācijās neatkarīgi no to darbības nozares.

Energopārvaldības loma strauji aug kopš standarta ISO 50001 publicēšanas 2011. gadā, jo tā ne vien rada izpratni par elektroenerģijas patēriņu un tā galvenajiem ietekmējošajiem faktoriem, bet arī ļauj veikt energoefektivitāti uzlabojošus pasākumus. Energoefektivitātei ir būtiska nozīme arī valstiskā līmenī, LR Saeimai 2016. gada martā pieņemot Energoefektivitātes likumu, kura galvenais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu gan valsts sektorā, gan arī uzņēmumos. Likums nosaka, ka lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, lai paaugstinātu energoefektivitāti, ir jāveic kāds no šiem pasākumiem:

  • ik 4 gados ir jāveic uzņēmuma energoaudits;
  • jāievieš sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001;
  • jāpapildina sertificēta vides pārvaldības sistēma ISO 14001 ar energoefektivitātes prasībām.

Ikvienā uzņēmumā, kura elektroenerģijas patēriņš rada būtiskas izmaksas, ieteicams ieviest energopārvaldības sistēmu, jo atšķirībā no energoaudita šāda sistēma nodrošina nepārtrauktu monitoringu un uzlabojumu veikšanu, kā arī apliecina, ka uzņēmuma darbība izriet no ilgtspējīgas attīstības principiem.

Lai energopārvaldības sistēma atbilstu noteiktajām likuma normām, tā jāsertificē atbilstoši standarta ISO 50001 prasībām, piesaistot akreditētu atbilstības novērtēšanas uzņēmumu.

Vairāk sadaļu