Personām ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērnu invalīdu

Kā saņemt atbalstu?

Lai saņemtu atbalstu, aizpildiet pieteikumu. Atbalstu jūs saņemsiet no mēneša, kurā iesniegts pieteikums atbalsta saņemšanai, neatkarīgi no pieteikšanās datuma. 

Atbalsta saņemšanas periodā nebūs iespējams norēķināties ar Izlīdzināto maksājumu. Katra mēneša pēdējā dienā būs jānodod skaitītāja rādījumi, bet nākamā mēneša sākumā mēs aprēķināsim Jūsu patēriņu, ietverot pienākošos atbalstu, un maksājuma summu  nosūtīsim SMS veidā uz Jūsu norādīto mobilo tālruni. 

Kā tiek piemērots atbalsts? 

Atbalsts sniedz iespēju katru mēnesi pirmās 100 mēnesī patērētās kilovatstundas, kā arī sadales sistēmas pakalpojumus apmaksāt par zemāku cenu. Pārējās elektrības maksājumu veidojošās daļas (obligātā iepirkuma komponentes un PVN) nemainās.

No 2016. gada 1. augusta elektroenerģijas cena ar piemēroto atbalstu ir 0,02542 EUR/kWh (bez PVN).

Atbalsts sadales sistēmas pakalpojumu maksai tiek piemērots atšķirīgi:

  • ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto 1 aizsargātais lietotājs.

    Ja līgumā ir 1 objekts: 

    -- 1 fāzes pieslēgumu – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- 3 fāžu pieslēgumu un ievadaizsardzības aparāta (IAA) strāvas lielumu līdz 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts EUR 3,872 apmērā (ar PVN)*. 

    -- 3 fāžu pieslēgumu un IAA strāvas lielumu virs 16 ampēriem – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par IAA lielumu: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri. 

    Ja līgumā ir vairāki objekti, kur:

    -- visiem objektiem ir 1 fāzes pieslēgums – jums tiek kompensēta fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu  EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

    -- vismaz vienam objektam ir 3 fāžu pieslēgums – atbalsts jums tiek piešķirts maksai par objektu ar lielāko IAA: EUR 0,242 par katru ampēru (ar PVN)*. Maksimālais atbalstā iekļaujamais IAA lielums ir 32 ampēri.

 

  • Ja Elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairāki aizsargātie lietotāji:

    -- katra aizsargātā lietotāja sadales tarifa fiksētā daļa tiek samazināta EUR 1,50 apmērā (ar PVN)*.

 

*Piemērotais atbalsts nepārsniedz AS „Sadales tīkls” aprēķināto pakalpojumu maksu par pieslēguma nodrošināšanu vai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu mēnesī.

Vairāk sadaļu