Līguma slēgšanai privātpersonai

Aizpildiet iesnieguma veidlapu līguma slēgšanai, ja vēlaties slēgt jaunu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vai iekļaut savā esošajā līgumā jaunu objektu. Iesniegumā Jums lūgsim norādīt izvēlēto Elektrum produktu - ar tiem varat iepazīties sadaļā Produkti.

Iesnieguma veidlapa līguma slēgšanai

  • Ja tiek aizpildīts iesnieguma veidlapas pielikums "Pieņemšanas nodošanas akts", tas ir obligāti jāparaksta jaunajam un iepriekšējam lietotājam.
  • Lai, slēdzot jaunu līgumu, pārņemtu arī savas neizpildītās saistības no iepriekšējā elektroenerģijas līguma, papildus aizpildiet iesnieguma veidlapu saistību pārņemšanai

Aizpildītās veidlapas lūdzam pievienot laukā "Pielikums". Iesniegumu parakstīšanai varat izmantot arī e-Parakstu.

Pielikums

Vairāk sadaļu