Līguma slēgšanai privātpersonai

Aizpildiet iesnieguma veidlapu līguma slēgšanai, ja vēlaties slēgt jaunu elektroenerģijas tirdzniecības līgumu vai iekļaut savā esošajā līgumā jaunu objektu. Iesniegumā Jums lūgsim norādīt izvēlēto Elektrum produktu  ar tiem varat iepazīties sadaļā Produkti.

Lūdzam ņemt vērā! Elektroenerģijas pieslēguma atjaunošanu objektā veic AS "Sadales tīkls" atbilstoši pakalpojuma cenrādim: sadalestikls.lv/cenradis

Iesnieguma veidlapa līguma slēgšanai

  • Ja tiek aizpildīts iesnieguma veidlapas pielikums "Pieņemšanas nodošanas akts", tas ir obligāti jāparaksta jaunajam un iepriekšējam lietotājam.
  • Lai, slēdzot jaunu līgumu, pārņemtu arī savas neizpildītās saistības no iepriekšējā elektroenerģijas līguma, papildus aizpildiet iesnieguma veidlapu par objektā sniegto pakalpojumu un patēriņa apmaksu

Aizpildītās veidlapas lūdzam pievienot laukā "Pielikums". Iesniegumu parakstīšanai varat izmantot arī e-Parakstu.

Pielikums

Vairāk sadaļu