Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes

2018. gada 1. janvārī ar valdības lēmumu stājas spēkā jauna obligātā iepirkuma komponenšu (OIK) maksājumu aprēķinu kārtība. 

Visiem elektroenerģijas lietotājiem kopējo maksājumu par OIK turpmāk veidos divas daļas, no kurām viena būs fiksēta, savukārt otra mainīsies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai.

Mainīgā daļa (obligātā iepirkuma komponente) veidosies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai – 0,01463 EUR/kWh (bez PVN).

Fiksētā daļa (jaudas komponente) atkarīga no elektrības pieslēguma sprieguma pakāpes un patēriņa grupas.

Sprieguma pakāpe Lietotāju patēriņa grupa Jaudas komponentes mērvienība Jaudas komponente
0,4 kV līnijas Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A EUR/gadā 12,05
0,4 kV līnijas Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes EUR/A/gadā 8,71
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200A ieskaitot EUR/A/gadā 6,08
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201A līdz 800A ieskaitot EUR/A/gadā 8,47
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801A un lielāku EUR/A/gadā 9,97
6-20 kV līnijas Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā 17,08
6-20 kV kopnes Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā 22,31
110 kV līnijas Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās EUR/kW/gadā 5,46
110 kV kopnes Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs EUR/kW/gadā 6,51

Tarifi norādīti bez PVN.

Aprēķināt jauno OIK ietekmi uz savām pakalpojuma izmaksām varat, izmantojot kalkulatoru AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” mājaslapā: eptirgotajs.lv/oik-kalkulators

Vairāk sadaļu