Pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojums Papildus informācija Maksa
Rēķins pa pastu Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju uz Jūsu norādīto pasta adresi. 

0,50 EUR

Rēķins pa e-pastu Iespēja saņemt ikmēneša rēķinu par patērēto elektroenerģiju uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi. Bezmaksas
Vairāk sadaļu