Elektroenerģijas izcelsme

Attēlā ir apkopota informācija par AS "Latvenergo" 2017. gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi. 

Elektribas_dati_2017.png

Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo” mājaslapā publicētajos ilgtspējas pārskatos.

Papildu informācija par enerģijas ražošanu

Vairāk sadaļu