Elektroenerģijas izcelsme

Attēlā ir apkopota informācija par AS "Latvenergo" 2015.gadā piegādātās elektroenerģijas izcelsmi. 

Elektrības izcelsme 2015

Izvērsta informācija par galalietotājam piegādātās elektroenerģijas ražošanas ietekmi uz vidi ir pieejama AS „Latvenergo” mājaslapā publicētajos ilgtspējas pārskatos.

Papildu informācija par enerģijas ražošanu

Vairāk sadaļu