Elektrum apdrošināts

ELEKTRUM APDROŠINĀTSELEKTRUM APDROŠINĀTS ir apdrošināšanas produkts, kas izstrādāts sadarbībā ar AAS "Balta" īpaši mūsu klientiem. Tas tiek piedāvāts juridiskām personām, lai apdrošinātu uzņēmumam piederošās iekārtas, aprīkojumu, produkciju un preces pret dažādiem ar elektroapgādes traucējumiem saistītiem bojājumiem vai bojāeju.

Šī apdrošināšana palīdzēs jums novērst neparedzētus finansiālus zaudējumus, kas radušies dažādu ārēju elektroapgādes traucējumu gadījumos. Tie var būt:

  • neplānoti elektroapgādes pārtraukumi;
  • dabas stihiju nodarītie postījumi;
  • barošanas sprieguma pēkšņa samazināšanās vai pārspriegums.

Notiekot negadījumam, atlīdzināti tiks zaudējumi, lai veiktu:

  • ražošanas iekārtu un ēkas aprīkojuma remontu vai iegādi;
  • preču, izejvielu, nepabeigto un gatavo ražojumu aizvietošanu;
  • glābšanas un attīrīšanas darbus.

ELEKTRUM APDROŠINĀTS ietver arī ELEKTRUM APDROŠINĀTS palīdzības pakalpojumu. Tas ir pieejams klientiem ar gada limitu līdz 7000 EUR, un nodrošina:

  • elektrospeciālista ierašanos uz vietas bojājumu apskatei un konsultācijai klientam ērtā laikā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā visā Latvijas teritorijā;
  • bojātās iekārtas defektāciju un atlīdzības saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
  • remonta vai aizvietošanas organizēšanu, kā arī seku likvidēšanu objektā pēc atlīdzības gadījuma. 

Bojājumu un ELEKTRUM APDROŠINĀTS palīdzības pakalpojumu Elektrum klienti var pieteikt telefoniski, zvanot uz tālruni 67 533 375.

Sīkāku informāciju par ELEKTRUM APDROŠINĀTS varat iegūt, sazinoties ar savu klientu attiecību vadītāju vai zvanot mums uz bezmaksas tālruni 80 200 400.

Ja vēlaties saņemt piedāvājumu, spiediet ŠEIT.

 Energo risku apdrošināšanas noteikumi 

Vairāk sadaļu