Atpakaļ uz visiem jaunumiem

Mūsdienīgi apgaismojuma risinājumi uzņēmumiem: ko ņemt vērā?

12. februārī, 2024.

Apgaismojumam ir neatsverama nozīme ikvienā telpā, tomēr aiz tā slēpjas gan ievērojams elektrības patēriņš, gan arī neizmantotas papildu iespējas. Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotajā bezmaksas vebinārā "Mūsdienīgi apgaismojuma risinājumi uzņēmumiem" nozares eksperti plašāk pastāstīja par kvalitatīva apgaismojuma izvēli, pārbaudes veidiem, ieteikmi uz darbiniekuefektivitāti, kā arī piedāvāja ieskatu jaunākajās tehnoloģijās un inovācijās apgaismojuma jomā, skaidrojot, kā paaugstināt energoefektivitāti, samazinot ietekmi uz vidi.

Kvalitatīva apgaismojuma izvēle darbinieku komfortam un efektivitātei

85 % informācijas darbā tiek uztverta ar redzi, un lai darbu varētu veikt bez grūtībām, netraumējot vai negatīvi neietekmējot redzi, ļoti būtisks ir apgaismojuma līmenis un kvalitāte, uzsver Rīgas Stradiņa universitātes pētniece Žanna Martinsone.

Apgaismojuma kvalitāte ietekmē redzes veselību un var izraisīt tādas komplikācijas kā redzes asuma izmaiņas, tālredzība. Nekvalitatīvs apgaismojums veicina cirkadiānā ritma izmaiņas, ietekmē mentālo, fizisko veselību, produktivitāti, atstāj iespaidu uz negadījumu riska pieaugumu. Neatbilstošs apgaismojums (nepietiekams, apžilbinošs, mirgojošs, sīcošs) var radīt cilvēkā aizkaitinātību, miegainību, bezmiegu, paaugstinātu kļūdīšanos, galvassāpes, migrēnas, nogurumu, atmiņas traucējumus, kognitīvo procesu traucējumus, u.c.

Gaismas trūkums, kas saistīts arī ar sezonalitāti, var veicināt sliktāku noskaņojumu ar zemāku koncentrēšanos. Arī pārāk spilgts apgaismojums var ietekmēt produktivitāti. Nepietiekams vai pārāk spožs apgaismojums rada muguras, plecu zonu sasprindzinājumu.

Svarīga nianse, kas var būtiski uzlabot apgaismojuma līmeni ir apgaismes ierīču apkope, padarot apgaismojumu par 20 – 30 % efektīvāku. Apgaismojums darba vietās ir būtisks faktors, lai darbu varētu veikt komfortabli bez traumu riska. Ministru kabineta noteikumu darba aizsardzības prasības darba vietās paredz, ka, strādājot ar datoru, gaismas līmenim jābūt vismaz 500 luksi. Ražošanā, kur savainošanās riski ir lielāki, prasība pēc apgaismojuma ir vismaz 1000 luksi.

"Pēc četrdesmit gadu vecuma mūsu redzes asums samazinās. Darba devējiem jāņem vērā, ka darbaspēks noveco un prasība pēc kvalitatīva apgaismojuma būs izteiktāka," norādīja RSU pētniece, aicinot maksimāli izmantot dabiskā apgaismojuma pieejamību.

Kvalitatīva apgaismojuma izvēle un iespējamie pārbaudes veidi

Pastāv vairāki veidi, kā pārliecināties, ka izvēlētais apgaismojums ir kvalitatīvs. Latvijas elektronikas iekārtu testēšanas centrs (LEITC) sniedz apliecinājumu, ka iekārta atbilst Eiropas Savienības standartiem. "LEITC pakalpojumi ir galvenais ķēdes posms, lai iegūtu apliecinājumu, ka produktu var marķēt ar CE zīmi un tas atbilst Eiropas drošības direktīvām. Ja iekārta tiek laista tirgū, ražotājam jāapliecina tās atbilstība," skaidro Latvijas elektroniskais iekārtu testēšanas centra (LEITC) pārstāvis Uldis Stūre. Kopš 2010. gada LEITC veic testu Patērētāju tiesību aizsardzības centra izņemtiem LED gaismas ķermeņiem atbilstoši EMC prasībām. Pārbaudēs noteikts, ka 50 % atbilst un tieši tikpat daudz neatbilst noteiktajām prasībām.

Kā zināt, ka prece ir kvalitatīva? Par to liecina CE apzīmējums. "Lai ievestu iekārtu un laistu pārdošanā, jātaisa tā saucamā atbilstības deklarācija (declaration of conformity). CE zīmi precēm drīkst uzlikt tikai tad, kad ražotājs, veicot atbilstības novērtēšanu, ir pārbaudījis, vai preces atbilst būtiskajām prasībām (veselības, drošuma, vides prasībām), kas izvirzītas tiesību aktos, nepieciešamības gadījumā precei ir veikts neatkarīgas atbilstības novērtēšanas institūcijas (paziņotās iestādes) novērtējums," skaidro U. Stūre.

Tikai pēc tam, kad ražotājs ir guvis pārliecību par preces atbilstību noteiktajām prasībām, ir jāsagatavo preces atbilstības deklarācija un preci drīkst marķēt ar CE zīmi. CE zīme ir preces ārējais apliecinājums atbilstībai noteiktajām prasībām. Dokumentācijā jāpievērš uzmanība, vai ir norādīts laboratorijas nosaukums, kurā ierīce ir testēta, vai ir norādīts testa atskaites numurs, lai jebkurā brīdī informāciju ir iespējams pārbaudīt. Piemēram, zemsprieguma direktīva (LVD – Low Voltage Directive) nosaka, ka jebkurai iekārtai, ko lieto ES, noteiktā sprieguma diapozonā jānodrošina augsta līmeņa aizsardzība.

Telpu apgaismojuma vadība un tā ietekme uz cilvēku labsajūtu un produktivitāti

Apgaismojums vistiešakājā veidā ietekmē cilvēka pašsajūtu un darba efektivitāti. "No pulksten 10 līdz 15 mums ir vislabākais noskaņojums un reakcijas laiks," saka Schneider Electric pārstāvis Gatis Arājums. Mainot apgaismojuma tonalitāti, tiešā veidā var ietekmēt to, kā cilvēks jūtas. "Ja gribat gulēt, tad vajag siltu apgaismojumu, ja gribat strādāt – aukstu," skaidro G. Arājums. "Mēs piedāvājam DALI vadības blokus, kuros automātiski ir iešūti šie dienas cikli," skaidro G. Arājums.

Birojos var tikt izmantota gaismas viļņošanās no zilās uz dzeltenīgo (silto) gaismu. Praksē pierādījies, ka šāds apgaismojuma risinājums visefektīvāk veicina produktivitāti darba vietā. "Piemēram, mūsu rūpnīcā ir ieviesta prakse, ka 45 minūtes strādā un 15 minūtes atpūšas. Tādējādi tiek nodrošināta vislielākā efektivitāte un kvalitātes līmenis. Mēs ražojam elektroniku un elektronikas ražošanā ļoti svarīgi nepieļaut kļūdas. Nav iespējams noturēt cilvēka uzmanību ilgāk par 40 minūtēm," atgādina eksperts.

Zaļais iepirkums apgaismojuma modernizācijai

Pastāv noteiktas prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība. "Jāņem vērā, ka standarts nosaka minimālās prasības, kas nepieciešamas uzņēmumam attiecībā no darba drošības, ergonomikas utt. Pēc būtības tā ir vadlīnija, kādā veidā kaut ko taisīt," pastāsta LVS STK 46 Apgaisme priekšsēdētājs, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas pārstāvis Artūrs Kravza.

Zaļais publiskais iepirkums ir paredzēts sabiedriskā tipa ēkām, kas pakļautas pašvaldībām, piemēram, skolas, muzeji, slimnīcas u.c. Publiskajos iepirkuma noteikumos ir parādīts, kuras prasības jāizpilda obligāti. "Apgaismojums tā ir jūsu veselība. Darba devējiem un uzņēmumiem tas ir viens no galvenajiem faktoriem, lai darbinieki būtu energospējīgi un pilnvērtīgi veiktu pienākumus," uzsver A. Kravza. (Vispārīgie jautājumi par prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam plašāk apskatāmi Latvijas Republikas tiesību aktos www.likumi.lv).

Apgaismojuma vadības sniegtās papildiespējas

Apgaismojuma vadība ir neatsverams rīks, kas var palīdzēt līdz pat 60 % samazināt elektrības patēriņu salīdzinājumā ar LED apgaismes sistēmām. Kā  apgalvo Feilo Sylvania pārstāvis Artūrs Zavjalovs, gaismai ir jābūt dinamiskai: "Mūsu mērķis ir panākt pietiekamu apgaismojuma līmeni īstajā vietā, konkrētajā laikā. Vadība sistēmas ir vienkārši uzstādīt, tās strādā ar Bluetooth sistēmu, kas nozīmē, ka nebūs jāiet pie katra gaismekļa, jāprogrammē. Visa konfigurēšana notiek vienkārši un optimizēti, apliecina uzņēmuma pārstāvis.

Eksperts atgādina, ka apgaismojuma modernizācija ir ilgtermiņa ieguldījums: "Šobrīd ir īstais laiks, kad to darīt. Atmaksas termiņi vidēji ir 5 gadi. Ir daudz dažādas programmas, finansēšanas iespējas. Laikam ejot jutīsiet ietaupījumu, jo pēc pieciem gadiem cenas nebūs tādas kā šodien."

Viedo sistēmu gaismekļi kalpo arī kā datu ievākšanas avots. "Ir ļoti daudz dažādu parametru, kurus gaismeklis var ievākt. Ne tikai elektrības patēriņu. Ja darbojaties ēku pārvaldīšanas biznesā vai jums pieder daudz dažādu objektu, to visu var pārvaldīt vienā monitorā. Jūs varat detalizēti atlasīt un pielāgot visus pārskatāmos paneļus, metrikas, tādējādi plānojot nākošos soļus, kur ieguldīt, kā optimizēt utt.," uzsver A. Zavjalovs.

Viedā sistēma dod iespēju identificēt problēmas, izprast telpu izmantošanu un noslogotību. "Darbinieks vidēji pie sava darba galda pavada 60 % no 8 stundu ilgas darba dienas. Kāpēc apgaismojumam virs galvas būtu jādeg visas 8 stundas?" retoriski vaicā A. Zavjalovs, uzsverot, ka gada laikā viedās sistēmas palīdz sasniegt ievērojamus ietaupījumus.

Energoefektīva apgaismojuma finansēšanas iespējas

Energoefektīva apgaismojuma finansēšanā talkā var nākt ALTUM, izmantojot šī finanšu instrumenta sniegtās iespējas. "Programma "Atbalsts izpētei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanai: energogrants" paredz, ka ALTUM saorganizēs visu līdz brīdim, kad jums tiek nolikts priekšā izpētes materiāls, kurā jūs uzzināsiet visu to, kas jūs interesē. ALTUM sedz sagatavošanas izmaksas 85 % apmērā. Šajā izpētes materiālā jūs uzzināsiet, kādas tehnoloģijas izmantot, kādi būs atpelnīšanas periodi, kādas ir alternatīvas, visu, ko visplašākajā izpratnē var pieskaitīt pie energoefektivitātes. Programma ir ērta, ļoti labi strādā, šobrīd to ir izmantojuši ap 120 uzņēmumiem, tostarp saistībā ar ielu apgaismojumiem," pastāsta Finanšu institūcijas ALTUM pārstāvis Arnis Dzalbs. Pieteikties ALTUM programmām var ne tikai privātuzņēmumi, bet arī pašvaldības un tās iestādes. Plašāk par ALTUM piedāvātajām iespējām var uzzināt www.mans.altum.lv.

Plašāku ieskatu ekspertu ieteikumos atradīsiet, apmeklējot elektrum.lv Semināru arhīvā sadaļu, kurā bez maksas ikvienam ir pieejamas gan ekspertu prezentācijas, gan arī šī vebināra video ieraksti.

Piesakieties nākamajai bezmaksas vebināram – 28. februārī "Kā paaugstināt uzņēmuma ēku energoefektivitāti?".

Vairāk sadaļu