Piekļūstamības paziņojums 

AS "Latvenergo" apņemas veidot savu tīmekļvietni elektrum.lv piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attieksies uz: tīmekļvietni elektrum.lv. Tīmekļvietnei tiks veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA) atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajām vadlīnijām “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”. 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Šobrīd elektrum.lv tīmekļvietne ir izvērtēšanas procesā atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA). Ar izvērtējuma rezultātiem jeb Piekļūstamības izvērtēšanas protokolu jūs iepazīstināsim 2023. gada novembra mēnesī.  Tīmekļvietnes testi tiek veikti ar rīkiem ChromeVox un Accessibility Insights for Web.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām sazināties ar Elektrum Klientu apkalpošanas centru, zvanot 8400 vai rakstot klientu.serviss@elektrum.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Elektrum portāla elektrum.lv tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums sev ērtākā veidā:

Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Mārketinga daļa. Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: tiesibsargs.lv

Dators, monitors, mobilais telefons un planšetdators - Elektrum digitālie kanāli, kur tiks nodrošināta digitālā satura piekļūstamība

Vairāk sadaļu