Piekļūstamības paziņojums 

AS "Latvenergo" apņemas veidot savu tīmekļvietni elektrum.lv piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attieksies uz: tīmekļvietni elektrum.lv. Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajām vadlīnijām digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA) un “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”. 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Neatbilstības prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietnes satura blokiem nav nosaukumi.
  • Tīmekļvietnes galvenās navigācijas apakšnavigācijas izvēles -"Elektrība", "Dabasgāze", "Pakalpojumi", "Energoefektivitāte" nav piekļūstamas.
  • Tīmekļvietnē nav vizuālais fokuss un jāpilnveido kustība pa tīmekļvietni ar TAB taustiņu.
  • Tīmekļvietnē izmantotie virsraksti kopumā atbilst HTML heading veidošanas principiem, nepieciešami pāris uzlabojumi.
  • Tīmekļvietnē ir ievietoti dokumenti Excel un PDF formātos, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām. 
  • Teksta izmēra tālummaiņas situācijā teksta bloki "Klienta informācija" un "Vairāk" nav redzami un izlasāmi,  jāizmanto horizontālā ritināšana.
  • Tīmekļvietnē izmantotās krāsas atbilst ELEKTRUM stila vadlīnijām, kas balstītas uz reģistrētās preču zīmes krāsu salikumu. Šobrīd nepietiekoša krāsu kontrasta gadījumā aicinām, izmantot kādu no pārlūka spraudņiem ( Color Enhancer, High Contrast vai augstāku krāsu kontrastu uzstādīt pārlūka vai operētājsistēmas līmenī) vai izmantot sadaļā "Piekļūstamības alternatīvas" norādīto citu veidu kā iegūt informāciju, kura nav piekļūstama.
  • Tīmekļvietnē ievietotos  kustīgos elementus, piemēram, video banerus nevar apturēt vai nopauzēt. 

Izvērtējumu apliecinošais dokuments: Elektrum Tīmekļvietnes vienkāršotais piekļūstamības izvērtēšanas protokols
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 11.12.2023. 
Tīmekļvietnes neatbilstību novēršana līdz 2024. gada jūnijam.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, aicinām sazināties ar Elektrum Klientu apkalpošanas centru, zvanot 8400 vai rakstot klientu.serviss@elektrum.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Elektrum portāla elektrum.lv tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums sev ērtākā veidā:

Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Mārketinga un klientu apkalpošanas funkcijas Mārketinga daļa. Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Mājas lapa: tiesibsargs.lv

Dators, monitors, mobilais telefons un planšetdators - Elektrum digitālie kanāli, kur tiks nodrošināta digitālā satura piekļūstamība