Izlīdzinātais maksājums

Izlīdzinātais maksājums ļaus Jums par elektroenerģiju ik mēnesi maksāt jau laikus zināmu, vienādu summu. Izlīdzinātā maksājuma summu jums aprēķināsim individuāli, atbilstoši jūsu vidējam elektrības patēriņam.

Svarīgi zināt, ka ar Izlīdzināto maksājumu Jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet!

Elektr_2015-1.png

Priekšrocības, norēķinoties ar Izlīdzināto maksājumu

  • Skaitītāja rādījumi ir jānodod ne biežāk kā reizi ceturksnī.
  • Vienāda maksājuma summa katru mēnesi.
  • Maksājuma summu varat pārrēķināt, ja jūsu patēriņš ir mainījies. 

im_prieksrocibas_560px.png

Jūs visu varat kontrolēt!

Ja laika gaitā jūsu elektroenerģijas patēriņš būtiski mainīsies, maksājuma summu jūs varat koriģēt atbilstoši savam faktiskajam patēriņam, autorizējoties portālā elektrum.lv.

Izlīdzinātais maksājums

Vismaz reizi gadā salīdzināsim Jūsu faktiski patērēto elektroenerģijas daudzumu ar apmaksāto. Ja Jūsu elektrības patēriņš būs būtiski mainījies, veiksim Jūsu Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu un atsūtīsim informāciju par jaunu ikmēneša maksājuma summu. Konstatētā patēriņa un maksājumu starpība vienmērīgi izlīdzināsies turpmāko mēnešu maksājumos.

Grafiks Izlidzinatie maksajumi-LV.png

Piesakieties Izlīdzinātajam maksājumam, autorizējoties portālā un izvēloties sadaļu Līgumi

Vairāk sadaļu