Izlīdzinātais maksājums

Izlīdzinātais maksājums ļaus jums par elektroenerģiju ik mēnesi maksāt jau laikus zināmu, vienādu summu. Izlīdzinātā maksājuma summu jums aprēķināsim individuāli, atbilstoši jūsu vidējam elektrības patēriņam.

Svarīgi zināt, ka ar Izlīdzināto maksājumu jūs kopumā samaksāsiet tikpat, cik patērēsiet!

Izlidzinatais maksajums.png

Priekšrocības, norēķinoties ar Izlīdzināto maksājumu

  • Skaitītāja rādījumi ir jānodod ne biežāk kā reizi ceturksnī.
  • Vienāda maksājuma summa katru mēnesi.
  • Maksājuma summu varat pārrēķināt, ja jūsu patēriņš ir mainījies. 

Izlīdzinātais maksājums - Elektrum

Jūs visu varat kontrolēt!

Ar ērtu un vienkārši lietojamu rīku portālā – Izlīdzinātā maksājuma barometru – jūs varat pārbaudīt, vai ikmēneša maksājuma summa atbilst jūsu vidējam elektrības patēriņam. Jums jāveic tikai divi soļi:

  1. jādodas uz portāla sadaļu: www.elektrum.lv/barometrs,
  2. jāievada skaitītāja rādījums Izlīdzinātā maksājuma barometrā.

Ja jums ir uzstādīts viedais elektrības skaitītājs, tā rādījumu barometrs nolasīs automātiski.

Izmantojiet barometru reizi 3 mēnešos. Gūstiet pārliecību, ka Izlīdzinātais maksājums atbilst jūsu elektrības patēriņam, vai veiciet ieteiktās izmaiņas un samaziniet starpību jau laikus!

Izlidzinatais maksajums_grafiks.png

Izlīdzinātā maksājuma pārrēķins

Vismaz reizi gadā veiksim jūsu Izlīdzinātā maksājuma pārrēķinu – salīdzināsim jūsu faktiski patērēto elektroenerģijas daudzumu ar apmaksāto un aprēķināsim jaunu Izlīdzinātā maksājuma summu. Patēriņa un maksājumu starpību iekļausim jaunajā summā, to vienmērīgi izlīdzinot.

Mēs saprotam, ka orientēties aprēķinos par gada laikā patērēto un apmaksāto elektroenerģiju nav vienkārši. Mums rūp, lai pārrēķins jums ir pēc iespējas saprotamāks, tādēļ esam izveidojuši Izlīdzinātā maksājuma pārrēķina ceļvedi. Gūstiet ieskatu, kā tiek aprēķināta jūsu jaunā Izlīdzinātā maksājuma summa!

Elektrum_IM_LV.png

Izlīdzinātais maksājums nav pieejams klientiem, kuri izmanto elektrības vai dabasgāzes biržas cenas produktu vai ir uzstādījuši saules paneļus un pievienojušies NETO uzskaitei.

Piesakieties Izlīdzinātajam maksājumam, autorizējoties portālā un izvēloties sadaļu Līgumi