Kā veidojas maksa par elektrību?

Šajā sadaļā aicinām jūs uzzināt visu sev interesējošo informāciju par elektroenerģijas tirgus tendencēm un elektrības cenu ietekmējošiem faktoriem apkopotā, pēc iespējas vienkāršā veidā. Dalāmies ar jums savā 80 gadu bagātajā pieredzē un atbildam uz klientu biežāk uzdotajiem jautājumiem:

Kā veidojas maksa par elektrību? 

Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas elektrības maksa ir atkarīga no dažādiem faktoriem – no izvēlētā produkta, no patēriņa un pat no pieslēguma veida.

Kopējo maksu par elektrību veido 3 daļas: 

Kā veidojas maksa par elektrību? | Elektrum

Katru no šīm daļām veido vairākas komponentes 

Elektroenerģijas kopējo cenu nosaka izvēlētais produkta veids. No tā atkarīga:

Pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu maksu veido divas daļas:

  • maksa par elektroenerģijas piegādi (cena par vienu kWh);
  • maksa par pieslēguma nodrošināšanu jeb par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu (fiksēta maksa, kas atkarīga no fāžu skaita un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma).

Maksu par jaudas komponentēm veido:

  • jaudas komponente (fiksēta maksa, kas atkarīga no fāžu skaita un ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma).

Lūdzam ņemt vērā! Tā kā kopējo maksu par elektrību veido gan cena par patērētajām kilovatstundām, gan fiksētas maksas, dalot mēneša patēriņu ar elektrības rēķina summu, cenu par 1 kilovatstundu aprēķināt nevar!

Kā darbojas elektroenerģijas tirgus? 

Elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām nozīmē, ka elektroenerģiju var iegādāties no brīvi izvēlēta elektroenerģijas tirgotāja. Tāpat kā jebkurā tirgū, arī elektrību jūs varat pirkt no tā tirgotāja, kura sniegtie pakalpojumi un piedāvātā cena šķiet vispiemērotākā. Elektroenerģijas fizisko piegādi, ko regulē valsts, nodrošina elektroenerģijas pārvades tīklu operators – AS „Sadales tīkls” – neatkarīgi no izvēlētā tirgotāja.

Elektroenerģijas tirgus | Elektrum

Elektroenerģijas cena – kā to ietekmē globālie notikumi pasaulē 

Elektroenerģijas cenu ierasti ietekmē dažādi faktori, piemēram, laikapstākļi un to prognozes, elektroenerģijas pieprasījums un izstrādes apjoms, izejvielu cenu izmaiņas, nākotnes prognozes par iespējamām izmaiņām utt. Šie faktori nosaka, kā veidosies mēneša vidējās elektroenerģijas cenas Nord Pool biržā, kā arī tiek prognozētas elektroenerģijas cenas nākotnes periodiem, kas ietekmē visu reģionu. Kopš 2021. gada vasaras straujo cenu pieaugumu ir ietekmējuši dažādi faktori vienlaikus. Turpmāk īsi skaidrojam katru no tiem.  

Faktori, kas ietekmē elektrības cenu:

Pieaudzis pieprasījums pēc elektroenerģijas

Visā Nord Pool reģionā šī gada astoņos mēnešos kopējais elektroenerģijas patēriņš ir pieaudzis par 6 %, salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu. Lai gan var nešķist daudz, ar to pietiek, lai sašūpotu elektroenerģijas cenas biržā. Pieaugums skaidrojams gan ar laikapstākļiem – bargo ziemu un ļoti karsto vasaru, kad ar elektroierīču palīdzību centāmies uzturēt sev vēlamo komforta temperatūru, gan ar ekonomikas atveseļošanos no Covid-19 pandēmijas sekām, kā rezultātā visās nozarēs kāpis pieprasījums pēc elektroenerģijas.

Zema atjaunīgo energoresursu izstrāde Eiropā un Latvijā

Temperatūras svārstības nav vienīgie dabas untumi šogad, kas izraisījuši straujo cenu kāpumu gan elektroenerģijai, gan dabasgāzei. Arī vēja izstrāde Nord Pool reģionā samazinājusies par 7 % pret iepriekšējo gadu, Vācijā pat par 17 %. Tā rezultātā atjaunīgo energoresursu izstrādes apjomu aizvietoja ar dabasgāzi un ogli, kas šogad lielā pieprasījuma dēļ sasniedza rekordaugstas cenas (ar cenu pieaugumu var iepazīties raksta turpinājumā).

Arī Latvijā ūdens pietece upēs ir bijusi zem daudzu gadu vidējā līmeņa, kā rezultātā jau kopš pavasara ir samazināta elektroenerģijas izstrāde mūsu trīs hidroelektrostacijās.

Zems ūdens rezervuāru aizpildījums Ziemeļvalstīs

Sausie laikapstākļi ietekmējuši arī hidrorezervuāru aizpildījuma līmeni Ziemeļvalstīs. Vidējais ūdens uzkrājums augsnē, sniega krājumos un ūdens rezervuāros šobrīd ir zem normas līmeņa. Hidrorezervuāri aizpildīti tikai par 66,5 %, kas ir 15,6 % zem vidējās normas. Tas nenoliedzami ir viens no elektroenerģijas cenas pieaugumu veicinošiem faktoriem, tāpēc ka zems hidrobilances līmenis un hidro rezervuāru piepildījums, kā arī zema vēju staciju izstrāde veicina nepieciešamību izmantot citus – dārgākus energoresursus. Rezultātā pieaug fosilo kurināmo staciju izstrādes apjomi.

Ģeopolitiskā situācija Austrumeiropā – trīskārši samazināta elektroenerģijas piegāde no Krievijas

Jā, arī Austrumeiropas kaimiņvalstu savstarpējās attiecības ir viens no iemesliem, kas veicinājis elektroenerģijas cenas kāpumu. Jau pērn visas trīs Baltijas valstis, ņemot vērā politiskās vides notikumus Baltkrievijā, lēma apturēt elektroenerģijas tirdzniecību ar Baltkrieviju. Ar mērķi nepieļaut Baltkrievijas Astravjecas atomelektrostacijas ražotās elektroenerģijas nonākšanu Baltijas valstu tirgū tika izstrādāts jauns tirdzniecības risinājums ar Krieviju – elektroenerģijas tirdzniecība tika pārcelta uz Latvijas - Krievijas starpsavienojumu.

2021. gada 15. septembrī Lietuva spēra nākamo soli šajā jautājumā – apstiprināja vienpusēju plānu elektropārvades līnijām no Baltkrievijas uz Lietuvu samazināt maksimālo šķērsgriezuma caurlaidības spēju. Latvijā un Igaunijā spēkā esošā elektroenerģijas tirdzniecības metodika līdz šim brīdim paredzēja maksimāli izmantot Baltkrievijas − Lietuvas savienojuma caurlaidības spēju. Taču šobrīd ieviestās izmaiņas nozīmē, ka Latvijai elektroenerģijas tirdzniecībai ar Krieviju būs pieejama tikai tā jauda, kas atbilst valstu starpsavienojuma caurlaidībai – aptuveni 320 MW. Starpsavienojumu caurlaidība komercpiegādēm samazinājās trīs reizes.

Rekordaugstas energoproduktu cenas

Energoresursu tirgi ir savstarpēji saistīti, tādēļ faktors, kas šogad īpaši veicinājis elektroenerģijas cenas pieaugumu, ir strauji augošās energoproduktu un emisiju kvotas cenas. Atjaunīgo energoresursu izstrādes iztrūkums tiek kompensēts, darbinot elektrostacijas, kas savā ražošanā izmanto dabasgāzi un ogles. Tā rezultātā naftas, dabasgāzes un ogļu cenas ietekmē elektroenerģijas cenu kāpumu ne vien Eiropā, bet arī Ziemeļvalstīs.

Kur skatīt aktuālo elektrības biržas cenu? 

Ērtākais un parocīgākais veids, kā sekot līdzi aktuālajai elektrības biržas cenai, ir Elektrum mobilā lietotne – skatiet ik stundas cenu biržā, uzstādiet vēlamo slieksni, ko sasniedzot, saņemsiet paziņojumu mobilajā lietotnē. Ja esat izvēlējies elektrības produktu Elektrum Dinamiskais, aicinām savus elektrības patēriņa paradumus pielāgot laikam, kad biržā cena ir zemāka, tādējādi samazinot savus izdevumus par elektrību! 

Uzzināt vairāk:

  • ja arī turpmāk vēlaties sekot līdzi tendencēm elektroenerģijas tirgū, aicinām ieskatīties sadaļā Elektroenerģijas tirgus apskats, kurā mūsu kolēģi ik mēnesi gatavo apskatu par tirgus izmaiņām un to ietekmējošajiem faktoriem. 
  • aktuālā informāciju par iknedēļas elektroenerģijas cenu, patēriņu un izstrādi Nordpool Skandināvijas un Baltijas valstu apgabalā, kā arī šo rādītāju izmaiņām attiecībā pret iepriekšējo nedēļu aicinām skatīt https://latvenergo.lv/lv/elektribas-cena 

Iespēja samazināt savu elektrības rēķinu 

Iesakām pārskatīt, cik energoefektīvs ir jūsu mājoklis. Bieži ar nelieliem uzlabojumiem elektroierīču lietošanā, telpu siltinājumā vai savos paradumos energoresursu patēriņu varam samazināt pat par 10 %! 

  • Aicinām ieskatīties Elektrum energoefektivitātes speciālistu sagatavotajos ieteikumos;
  • Sekojiet līdzi sava mājokļa patēriņam ik mēnesi, piedaloties programmā Energo pulss – vienu reizi aizpildot anketu par savu mājokli, turpmāk ik mēnesi saņemsiet sava mājokļa patēriņa salīdzinājumu ar līdzīgiem, kā arī dažādus ieteikumus efektīvai saimniekošanai. 

Uzzināt vairāk:

  • vairāk par mūsu piedāvātajiem produktu veidiem aicinām skatīt sadaļā Produkti;
  • lai uzzinātu vairāk par pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem, iesakām apmeklēt vietni www.sadalestikls.lv.

Vai neatradāt atbildi uz savu jautājumu? Uzdodiet to šeit!

Vairāk sadaļu