Nodot skaitītāju rādījumus

Esmu informēts, ka AS "Latvenergo" saņem no AS „Sadales tīkls” datus par elektroenerģijas patēriņu objektos, kuros esmu elektroenerģijas lietotājs.

Vairāk sadaļu