Nodot skaitītāju rādījumus

Nododot rādījumus neautorizējoties, AS "Latvenergo" saņem datus no AS "Sadales tīkls" un/vai AS "GASO" par enerģijas patēriņu objektos, kuros esat tās lietotājs.