Normatīvie akti

Papildu informāciju par dabasgāzes tirgu, pārvadi un uzglabāšanu, tarifiem vai tirdzniecības noteikumiem, kā arī vispārīgu nozares informāciju aicinām skatīt zemāk norādītajos avotos. 

Dabasgāzes pārvades un sadales tarifi

AS "Gaso" klientu portāls

  • Sadales sistēmas operatora AS "Gaso" klientu portāls klienta tehniskās informācijas uzzināšanai: https://mans.gaso.lv/ 
  • Sadales sistēmas operatora veidlapas, kas nepieciešamas, lai līgumam pievienotu kādu objektu vai atteiktos no tā (sadaļa Tirgus dalībniekiem): https://www.gaso.lv/dabasgazes-tirgus

Uz dabasgāzes tirdzniecību un lietošanu attiecināmie normatīvie akti

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) dabasgāzes apgādes nozares informācija